Nasjonal avtale

Datarom – servere, lagring og nettverk

Avtalen gjelder fra 15. desember 2017 til 15. desember 2020. Avtalene er prolongert  frem til 14. januar 2022 eller til ny avtale foreligger for alle fire regioner. 

Avtalen gjelder levering av servere, lagring og nettverk.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt for de tre avtaleområdene:

Servere:

 1. Atea AS
 2. Dustin Norway AS
 3. Core Services AS
 4. Move AS
 5. Proact IT Norge AS
 6. Dell AS

Lagring:

 1. Atea AS
 2. Proact IT Norge AS
 3. Core Services AS
 4. Dustin Norway AS
 5. Move AS
 6. THEBPLAN AS
 7. Dell AS

Nettverk:

 1. Atea AS
 2. Core Services AS
 3. Dustin Norway AS
 4. NetNordic
 5. Telenor Inpli
 6. Move AS
 7. nLogic AS
 8. Kommando AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Bjørn Breivik

prosjektleder anskaffelser 
bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no
+47 901 74 322

Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715


Dokumenter


Slik brukes avtalen

Gjennomføring av minikonkurranser

Alle avrop for på avtalen vil bli foretatt som minikonkurranser mellom leverandørene. Minikonkurranse vil bli gjennomført av dedikerte personer fra hvert RHF. Det vil bli gjennomført tre typer minikonkurranser:

Produktspesifikk minikonkurranse Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt og hvor utprøving vil bli foretatt.

Produktspesifikke eller ikke-produktspesifikke avrop kan bli foretatt både på varer og
tjenester (tilknyttet anskaffelsen).

Vedrørende A: Produktspesifikk minikonkurranse

Produktspesifikk minikonkurranse vil bli gjennomført dersom eksisterende utstyr innebærer at skifte av leverandør vil pålegge oppdragsgiveren å anskaffe utstyr som er teknisk uforenlig med eksisterende utstyr, eller som skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved drift og vedlikehold, altså der vilkårene foreligger enten etter forskrift om offentlige anskaffelser § 13-4 (spesielt bokstav c) eller § 15-1 fjerde ledd.

Den enkelte oppdragsgiver vil forut for en produktspesifikk minikonkurranse utarbeide en begrunnelse. En oppsummering av denne begrunnelsen vil fremgå av minikonkurransegrunnlaget.
For anskaffelser med verdi under 100.000,- kan man sette tilbudsfrist ned til 24 timer.

Vedrørende B: Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt

Den enkelte oppdragsgiver vil forut for en åpen minikonkurranse utarbeide en beskrivelse av sitt behov i minikonkurransegrunnlaget, samt legge ved en teknisk kravspesifikasjon.

Denne avropsprosedyren vil i hovedsak benyttes når utfallet av minikonkurransen er avgjørende for produktvalg en periode fremover. Dette kan enten gjøres ved at avrop omfatter opsjoner for å kjøpe flere produkter eller ved at Oppdragsgiver også kan angi at utfallet av minikonkurransen vil være avgjørende for produktvalg som blir lagt til grunn i en periode fremover ved gjennomføring av nye minikonkurranser.

Dette vil fremgå tydelig for den enkelte minikonkurranse og oppdragsgiver vil legge spesielt stor innsats i slike minikonkurranser.

Vedrørende C: Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt og hvor utprøving vil bli foretatt

Som type B minikonkurranse, men hvor man også vil foreta en utprøving av valgte løsning, før man endelig går til bestilling.

Følgende minikonkurranser kan kjøres for de ulike delområdene:

Servere: A og B

Lagring: A, B og C

Nettverk: A, B og C

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål og avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.