Nasjonale avtaler

Dialyse PD

Avtalen gjelder fra 1. september 2016 til 31. august 2021.

Avtalen gjelder levering av utstyr og dialysevæske for peritonealdialyse (PD), non-glukose PD-væske og PD-kateter.

Hvem er leverandører?

Kontaktinformasjon til leverandører:

Medtronic AS:  e-post: avtaler@medtronic.com

Vingmed AS: Stian Di Vita, stian.di.vita@vingmed-as.no, 995 70 329

Baxter AS: Janne Folmoe, janne_folmoe@baxter.com, 90 95 25 81.

Produkter på avtale

Det er inngått fire delområder på avtalen. Under finner du leverandørene for hvert enkelt delområde i prioritert rekkefølge.

Delområde 1, PD-kateter:

  1. Medtronic AS // avtalenummer 11200202
  2. Vingmed AS // avtalenummer 11200203

Delområde 2, PD-væske, maskin APD og forbruksmateriell:

  1. Vingmed AS // avtalenummer 11200203
  2. Baxter AS // avtalenummer 11200201

Delområde 3. Non-glukose PD-væske:

  1. Baxter AS // avtalenummer 11200201

Delområde 4. Bikarbonat PD-væske:

  1. Vingmed AS // avtalenummer 11200203

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no
+47 478 07 249


Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748

Dokumenter

Felles rammeavtale - Dialyse PD.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Dialyse PD/Felles rammeavtale - Dialyse PD.pdfFelles rammeavtale - Dialyse PD.pdfpdf758775

Slik brukes avtalen

Høyest rangering avgjør avrop

Når det bestilles på avtalen, skal det skje hos leverandøren som er rangert høyest. 

Dette gjelder ikke for eksisterende maskiner som er utplassert på sykehus og hos pasienter. 

Forbruksmateriell til disse kan kjøpes hos leverandøren av de aktuelle maskinene, til priser som er avtalt med leverandørene.

I tillegg kan unntak gjøres i følgende tilfeller:

  • Pasienter som har fått opplæring på et system og er fortrolig med bruken av dette, skal kunne fortsette å bruke samme system.
  • Dersom en ny pasient har særlige behov som tilsier bruk av et system fremfor et annet skal man velge det systemet som ivaretar disse behovene på best måte. Dette kan blant annet være behov knyttet til å få en optimal behandling, og behov knyttet til fysiske forutsetninger/begrensninger hos pasient (for eksempel i forhold til koblinger og klemmer, håndtering av poser/forpakninger/emballasje og lignende).

Ved avvik fra rangeringen skal ansvarlig behandler protokollføre begrunnelsen for avviket. Dette protokollføres i pasientens journal.

Forklaring til avtalen

Fra avtalestart er det Vingmed som har 1. prioritet på nye PD-maskiner. Alle nye PD-pasienter skal starte med Fresenius-systemet fra Vingmed. 

Hvis det er spesielle behov eller forutsetninger som gjør at 2. prioritet (Baxter-system) gir pasientene mer optimal behandling, mestring og/eller livskvalitet, kan dette benyttes. Begrunnelse for valg av 2. prioritet må dokumenteres av ansvarlig behandler.

PD-kateter er tatt med i avtalen, og Medtronic AS (Covidien) fikk 1. prioritet.
Nytt er også at Bikarbonat PD-væske er med i avtalen. Vingmed er eneste leverandør.

Non-glucose PD-væske er med i avtalen også denne gangen, og Baxter er eneste leverandør.

Har dere spørsmål rundt avtalen, ta kontakt med Sykehusinnkjøp eller innkjøpsavdelingen i ditt eget foretak.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.