Digitale kart

Nasjonal avtale

Avtalen ble inngått 15. januar 2011, og blir årlig automatisk fornyet.

Avtalen gjelder levering av digitale kart fra Norge Digitalt (medlemskap) og tilrettelegging av digitale kartdata for AMK-sentralene med Locus AS.

Hvem er leverandører?

Statens Kartverk – Norge Digitalt, leverer medlemsskap som sikrer helseforetakene rett til å laste ned og bruke kartdata fra Norge Digitalt til alle sine applikasjoner. Kontaktperson er Erik Perstuen.

Locus AS, leverer en tjeneste som gjør at kartdataene som lastes ned fra Norge Digitalt tilrettelegges for de kartapplikasjonene som AMK-sentralene og ambulansene (+fly) bruker. Kontaktperson er Trond Nerland.


Produkter på avtale

Her legger vi alle produkter i prioritert rekkefølge. Dersom det er flere delområder, legger vi hvert delområde i en egen ekspanderende overskrift.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp og ved de regionale helseforetakene

Portrett

Trond Skorstad

divisjonsdirektør - medisinskteknisk utstyr og IKT 
trond.skorstad@sykehusinnkjop.no
+47 952 15 199

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421


Følgende kontaktpersoner er tilknyttet avtalene:

  • Randi Midtgård Sporck fra Helse Nord
  • Torger Øvergård fra Helse Midt-Norge
  • Lars Vesterhus fra Helse Midt-Norge
  • Svend Jakobsen fra Helse Vest
  • Hans Arne Sandem fra Helse Sør-Øst

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.