Nasjonal avtale

Dokument- og redigeringsprogramvare

Avtalen for avansert PDF-redigering gjelder fra 1. juni 2017 til 31. mai 2021. 

Ny avtale for kreativ programvare er inngått med Crayon og Adobe. Gjelder fra 1. september 2020 til 31. august 2023. 

Avtalen er delt i to deler, og gjelder for avansert PDF-redigering og kreativ programvare.

Hvem er leverandører?

Foxit Software er valgt som leverandør av avansert PDF-redigering, mens Crayon AS, som forhandler Adobe, er valgt som leverandør for kreativ programvare.

Produkter på avtale

Avansert PDF-redigering

Dette avtaleområdet gjelder for regionene Vest, Midt, Nord samt Norsk Helsenett og virksomheter tilknyttet tjenestesenteret.

Det er inngått en avtale med Foxit Software for kjøp av lisenser til deres programvare Phantom Pro Business. Dette er en programvare med kraftige redigeringsmuligheter i PDF dokumenter.

Mer informasjon om avtalen, kontaktinformasjon til leverandør og priser finnes på ProWeb.

Kreativ programvare

Dette området gjelder for alle regioner samt Norsk Helsenett og virksomheter tilknyttet tjenestesenteret. I tillegg kan region Sør-Øst kjøpe lisenser for avansert PDF-redigering (Acrobat Pro) under dette delområdet.

Sykehusinnkjøp har inngått en avtale med Crayon AS som forhandler Adobe lisenser. Det er inngått en felles nasjonal storkundeavtale for kjøpt av Adobe lisenser (Enterprise Term Licensing Agreement).

I denne avtalen er det mulig å bytte lisenser mellom regioner og virksomheter ved behov. Det er derfor viktig at kjøp av lisenser avklares med regional forvalter av avtalen. Dette er normalt det regionale IKT-selskapet.

Delområdet omfatter alle kreative produkter under Adobe sin Creative Cloud Suite. Dette inkluderer blant annet Photoshop, Illustrator, Captivate mm.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp


Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715

Slik brukes avtalen

Bestilling og priser får du ved å kontakte regional forvalter av avtalen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.