Nasjonal avtale

Drivstoff

Avtalen gjelder fra 1. desember 2016 til 30. november 2020.

Avtalen gjelder levering av drivstoff til kjøretøy.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt etter prioritert rekkefølge:

  1. Cirkle K Norge AS. Hovedleverandør som alltid skal benyttes når hensiktsmessig. Avtalen gjelder kjøp av drivstoff fra til Circle K stasjoner (ca 400 stk), fra 1-2-3 automater (ca 70 stk) og fra Best stasjoner (ca 130 stk.).
  2. Leaseplan Norge AS.Benyttes dersom 1.prioritet ikke vurderes som hensiktsmessig.
  3. Wex Europe Services AS. Benyttes dersom 1. og 2. prioritet ikke vurderes som hensiktsmessig.

Vedrørende hensiktsmessighet skal kunde vurdere dette utfra at helseforetakenes kjøretøy har sine baser i tilknytning til ulike lokasjoner. Oppdragene kan være både planlagte og ulike typer akutt-/hasteoppdrag. I den grad det er mulig skal man alltid søke å benytte den leverandøren som har høyeste prioritet dersom en slik mulighet foreligger langs den naturlige (normalt korteste) kjøreruten mellom oppdrag eller i tilknytning til den faste lokasjonen for kjøretøyet.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Per Scott Olsen

rådgiver innkjøp 
per.scott.olsen@sykehusinnkjop.no
+47 415 30 489

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter

Infomasjon fra Circle K rundt covid 19.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Drivstoff/Infomasjon fra Circle K rundt covid 19.pdfInfomasjon fra Circle K rundt covid 19.pdfpdf346042
Kunder tiltredelse - drivstoff.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Drivstoff/Kunder tiltredelse - drivstoff.pdfKunder tiltredelse - drivstoff.pdfpdf374591
Rammeavtale - drivstoff - felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Drivstoff/Rammeavtale - drivstoff - felles.pdfRammeavtale - drivstoff - felles.pdfpdf762516

Slik brukes avtalen

Circle K Norge AS:

Denne avtalen er via Circle K Firmakort – det samme kortet som på utløpende avtale. Dette betyr at brukere av dagens Cirlce K Firmakort, som er sendt ut den senere tid, vil bli automatisk bli overført til ny avtale gjeldende fra 01.12.2016.

De foretak som i dag ikke har kort eller mangler kort, sender e-post til avtaleansvarlig i Circle K, Sigurd Lindahl, sigurd.lindahl@circlekeurope.com, telefon 918 13 032. Vedrørende daglige spørsmål som bestilling eller sperring av kort - ring telefon 22 96 25 00 og tast «4» for Circle K Firmakort.»

Leaseplan Norge AS:

Brukere med Circle K Firmakort gjennom Leaseplan vil bli overført til ny avtale automatisk pr. 01.12.2016. Brukere med kort fra Shell og Esso der må alle løpende kort skiftes ut.

Når kunden bestiller drivstoffkort hos Leaseplan vedrørende leasing av biler, og vil bruke Firmakort fra pri. 1 leverandør Cirkle K, er det viktig å opplyse om at firmakortet skal knyttes til «kategori 16».  Dette for å sikre rett rapportering samt at kunden får rett rabatt.

Er det spørsmål vedrørende drivstoff kort gjennom Leaseplan kontakt Vegard Thovsen, vegard.thovsen@leaseplan.no, telefon 909 41 632.

Vedrørende daglige spørsmål ved tapt/ikke-fungerende kort, eller andre spørsmål ber vi dere kontakte LeasePlans drivstoffavdeling: E-post: drivstoff@leaseplan.no, telefon 23 06 97 71.

Wex Europe Services AS:

Brukere med Esso Card har ikke behov for å skifte kort, men de må tak kontakt med Toril Eine for å få registrert riktig rabattkode.

Hun er også kontaktperson dersom man har behov for drivstoff-kort. Epost: toril.eine@wexinc.com, telefon 66 81 27 79.

Vedrørende daglige spørsmål ved tapt/ikke-fungerende kort ber vi dere om å kontakte Esso Card kundeservice essokort@wexinc.com, telefon 66 81 27 70.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

Nyheter og meldinger

16. mai 2018: Viktig om kort 

Det er fremdeles endel såkalte Truckkort i sirkulasjon og disse kortene bør erstattes med Firmakort. Dette vil medvirke til bedre oversikt over biler i porteføljen, bedre kvalitet på rapporteringen og  sikrer at alle får rett rabatt på kjøpt volum. 
 
Når Kunde (sykehus) bestiller drivstoffkort hos Leaseplan Norge AS vedrørende leasing av biler, er det viktig å opplyse om at Firmakortet skal knyttes til Kategori 16.
 
Vedrørende skifte fra Truckkort til Firmakort: