Nasjonal avtale

Drivstoff

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2020 på levering av drivstoff i bulk til tankanlegg for OUS HF, samt levering av drivstoff til alle HF gjeldende fra 1. desember 2020. 

Avtalen gjelder levering av drivstoff til kjøretøy, samt drivstoff i bulk til OUS HF.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt etter prioritert rekkefølge på drivstoff:

  1. Circle K Norge AS. Hovedleverandør som alltid skal benyttes når hensiktsmessig. 
  2. St1 Norge AS.Benyttes dersom 1.prioritet ikke vurderes som hensiktsmessig.

Vedrørende hensiktsmessighet skal kunde vurdere dette utfra at helseforetakenes kjøretøy har sine baser i tilknytning til ulike lokasjoner. Oppdragene kan være både planlagte og ulike typer akutt-/hasteoppdrag. I den grad det er mulig skal man alltid søke å benytte den leverandøren som har høyeste prioritet dersom en slik mulighet foreligger langs den naturlige (normalt korteste) kjøreruten mellom oppdrag eller i tilknytning til den faste lokasjonen for kjøretøyet.

For drivstoff i bulk til OUS HF er følgende leverandør valgt:

      1. Circle K Norge AS.

Kontaktpersoner: 

Circle K Norge AS, Sigurd Lindahl, sigurd.lindahl@circlekeurope.com

St1 Norge AS, Alexander Svensen, alexander.svensen@st1.no 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Jonas Lund Olsen

prosjektleder 
jonas.lund.olsen@sykehusinnkjop.no
+47 970 60 682


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter


Slik brukes avtalen

Circle K Norge AS: 

Denne avtalen er via Circle K Firmakort – det samme kortet som på utløpende avtale. Dette betyr at brukere av dagens Circle K Firmakort, som er sendt ut den senere tid, vil bli automatisk bli overført til ny avtale gjeldende fra 01.12.2020.

De foretak som i dag ikke har kort eller mangler kort, sender e-post til avtaleansvarlig i Circle K, Sigurd Lindahl, telefon 918 13 032. Vedrørende daglige spørsmål som bestilling eller sperring av kort - ring telefon 22 96 25 00 og tast «4» for Circle K Firmakort.» Det gjøres oppmerksom på at for de som har kort utstedt av Leaseplan, vil disse kortene fungere videre og bli overført til ny avtale.

St1 Norge AS: 

De foretak som i dag ikke har kort eller mangler kort, sender e-post til euroshell@st1.no. Vedrørende daglige spørsmål som bestilling eller sperring av kort - ring telefon 22 66 56 00. Kort kan også bestilles/sperres i Shell FleetHub. St1 tilbyr tilgang til nettbasert løsning til ansvarlig leder / rette vedkommende på hver avdeling for enda raskere og mer effektiv administrasjon av bilparken.

Om leverandør har tilbud på drivstoff som er bedre for kunde på kjøpstidspunktet enn det som fremkommer av denne avtalen, skal kunde faktureres med beste/laveste pris (BestOfAvtale). 

Drivstoffkort skal leveres kunde uten ekstra kostander, kunde avgjør om en skal nytte 1- eller 2 kort løsning (bil – og eller personkort).

Leverdør skal i hele avtaleperioden kunne tilby kortdistribusjon, uten ekstra kostand, med våre avtalebetingelser via oppdragsgivers leasingselskap for biler.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?