Nasjonal avtale

Drivstoff - ny avtale

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2020 på levering av drivstoff i bulk til tankanlegg for OUS HF, samt levering av drivstoff til alle HF gjeldende fra 1. desember 2020. 

Avtalen gjelder levering av drivstoff til kjøretøy, samt drivstoff i bulk til OUS HF.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt etter prioritert rekkefølge på drivstoff:

  1. Cirkle K Norge AS. Hovedleverandør som alltid skal benyttes når hensiktsmessig. 
  2. St1 Norge AS.Benyttes dersom 1.prioritet ikke vurderes som hensiktsmessig.

Vedrørende hensiktsmessighet skal kunde vurdere dette utfra at helseforetakenes kjøretøy har sine baser i tilknytning til ulike lokasjoner. Oppdragene kan være både planlagte og ulike typer akutt-/hasteoppdrag. I den grad det er mulig skal man alltid søke å benytte den leverandøren som har høyeste prioritet dersom en slik mulighet foreligger langs den naturlige (normalt korteste) kjøreruten mellom oppdrag eller i tilknytning til den faste lokasjonen for kjøretøyet.

For drivstoff i bulk til OUS HF er følgende leverandør valgt:

      1. Cirkle K Norge AS.

Kontaktpersoner: 

Cirkle K Norge AS, Sigurd Lindahl, sigurd.lindahl@circlekeurope.com

St1 Norge AS, Alexander Svensen, alexander.svensen@st1.no 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Jonas Lund Olsen

prosjektleder 
jonas.lund.olsen@sykehusinnkjop.no
+47 970 060 82Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter


Slik brukes avtalen

Om leverandør har tilbud på drivstoff som er bedre for kunde på kjøpstidspunktet enn det som fremkommer av denne avtalen, skal kunde faktureres med beste/laveste pris (BestOfAvtale). 

Drivstoffkort skal leveres kunde uten ekstra kostander, kunde avgjør om en skal nytte 1- eller 2 kort løsning (bil – og eller personkort).

Leverdør skal i hele avtaleperioden kunne tilby kortdistribusjon, uten ekstra kostand, med våre avtalebetingelser via oppdragsgivers leasingselskap for biler.


Innlogging for brukere og leverandører

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?