Ernæringspumper

Nasjonal avtale

Avtalen på ernæringspumper og utstyrsavhengig forbruksmateriell, samt avtalen på tilhørende forsbruksmateriell, er begge forlenget til 1. september 2020.

Avtalen gjelder leveranser av ernæringspumper med tilhørende ernæringssett og forbruksmateriell. Rammeavtalen har to deler:

Del 1: Ernæringspumper og utstyrsavhengig forbruksmateriell

Det er inngått nasjonale avtaler med Nutricia Norge AS på kjøp av ernæringspumpen Flocare Infinity. Dersom et helseforetak har behov for å bytte ut sine eksisterende ernæringspumper, skal nevnte produkt fra Nutricia Norge AS benyttes.

Rammeavtalene gjelder også kjøp av utstyrsavhengig forbruksmateriell til følgende ernæringspumper:

 • Flocare Infinity fra Nutricia Norge AS
 • Applix Smart fra Fresenius kabi Norge AS

Del 2: Tilhørende forbruksmateriell

Produktene på denne avtalen gjelder det ikke utstyrsavhengige forbruksmateriellet til enteral ernæring. Det er inngått avtale med tre leverandører.

Nutricia Norge AS (kategori/avtalenummer):

 • Ernæringspumpe 10770106
 • Mobile pumpesett 10770106
 • Stasjonære pumpesett 10770106
 • Pose / beholder med sett 10770106
 • Bolus adapter 10770102
 • Enteral sprøyte 10770102
 • Sett til tåteflaske 10770106
 • Ernæringssonder 10770102
 • Forlengelsesslanger 10770102
 • Gravitasjonssett 10770102

Fresenius kabi Norge AS (kategori/avtalenummer):

 • Enterale sprøyter 10770101
 • Ernæringssonde 10770101
 • Mobile pumpesett 10770101
 • Pose/beholder med sett 10770101
 • Sett til tåteflaske 10770101
 • Stasjonære pumpesett 10770105

Mylan Healthcare Norge AS:

 • Ernæringssonder / 10770104

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtaler med følgende leverandører:

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder: 

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

+47 414 53 125

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter

Sikkerhetsnotat Flocare G-Tube.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ernæringspumper/Sikkerhetsnotat Flocare G-Tube.pdfSikkerhetsnotat Flocare G-Tube.pdfpdf972997
Rammeavtale - Ernæringspumper felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ernæringspumper/Rammeavtale - Ernæringspumper felles.pdfRammeavtale - Ernæringspumper felles.pdfpdf929935

Slik brukes avtalen

Rammeavtalene her gjelder for alle avdelinger ved helseforetakene, herunder også behandlingshjelpemiddel (BHM)-enhetene.

Når det gjelder enterale sprøyter ENLock, er det inngått avtale med to leverandører. Det mest optimale er å kjøpe de minste størrelsene enterale sprøyter fra Fresenius kabi Norge AS, mens en kjøper de største sprøytene fra Nutricia Norge AS. Se mer informasjon om de ulike produktene på ProWeb.

For kjøp av nye ernæringspumper, er det inngått avtale med Nutricia Norge AS. Avtalen gjelder kjøp av Flocare Infinity ernæringspumpe og tilhørende ernæringssett.

Det er i tillegg inngått avtale med Fresenius kabi Norge AS, for kjøp av ernæringssett tilhørende ernæringspumpen Applix Smart.

Produktene på denne avtalen er kompatible med ENLock koblingssystem.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.