Nasjonal avtale

Ernæringspumper

Avtalene på ernæringspumper og utstyrsavhengig forbruksmateriell, samt avtalen på tilhørende forsbruksmateriell, er forlenget til 31. desember 2020.

Avtalen gjelder leveranser av ernæringspumper med tilhørende ernæringssett og forbruksmateriell. 

Øvrig forbruksmateriell som ikke fremkommer av oversiken nedenfor finnes på ny rammeavtale på forbruksmateriell til ernæring

Del 1: Ernæringspumper og utstyrsavhengig forbruksmateriell

Det er inngått nasjonale avtaler med Nutricia Norge AS på kjøp av ernæringspumpen Flocare Infinity. Dersom et helseforetak har behov for å bytte ut sine eksisterende ernæringspumper, skal nevnte produkt fra Nutricia Norge AS benyttes.

Rammeavtalene gjelder også kjøp av utstyrsavhengig forbruksmateriell til følgende ernæringspumper:

 • Flocare Infinity fra Nutricia Norge AS
 • Applix Smart fra Fresenius kabi Norge AS

Del 2: Tilhørende forbruksmateriell

Produktene på denne avtalen gjelder det ikke utstyrsavhengige forbruksmateriellet til enteral ernæring. Det er inngått avtale med tre leverandører.

Nutricia Norge AS (kategori/avtalenummer):

 • Ernæringspumpe 10770106
 • Mobile pumpesett 10770106
 • Stasjonære pumpesett 10770106
 • Sett til tåteflaske 10770106
 • Ernæringssonder 10770102
 • Forlengelsesslanger 10770102

Fresenius kabi Norge AS (kategori/avtalenummer): 

 • Ernæringssonde 10770101
 • Mobile pumpesett 10770101
 • Sett til tåteflaske 10770101
 • Stasjonære pumpesett 10770105

Mylan Healthcare Norge AS:

 • Ernæringssonder / 10770104

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtaler med følgende leverandører:

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder: 

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

+47 414 53 125

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter

Sikkerhetsnotat Flocare G-Tube.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ernæringspumper/Sikkerhetsnotat Flocare G-Tube.pdfSikkerhetsnotat Flocare G-Tube.pdfpdf972997
Rammeavtale - Ernæringspumper felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ernæringspumper/Rammeavtale - Ernæringspumper felles.pdfRammeavtale - Ernæringspumper felles.pdfpdf929935

Slik brukes avtalen

Rammeavtalene her gjelder for alle avdelinger ved helseforetakene, herunder også behandlingshjelpemiddel (BHM)-enhetene.

For kjøp av nye ernæringspumper, er det inngått avtale med Nutricia Norge AS. Avtalen gjelder kjøp av Flocare Infinity ernæringspumpe og tilhørende ernæringssett.

Det er i tillegg inngått avtale med Fresenius kabi Norge AS, for kjøp av ernæringssett tilhørende ernæringspumpen Applix Smart.

Produktene på denne avtalen er kompatible med ENLock koblingssystem.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.