Finansielle revisjonstjenester

Nasjonal avtale

Avtalene gjelder fra 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Avtaler gjelder levering av finansielle revisjonstjenester.

Hvem er leverandører?

Det er inngått regionale avtaler, med to ulike leverandører:

BDO AS er leverandør til Helse Nord RHF, Helse Midt Norge RHF og Helse Vest RHF, mens Pricewaterhouse Coopers AS er leverandør til Helse Sør-Øst RHF.

Kontaktinformasjon til BDO AS:

Terje Tvedt. E-post Terje.tvedt@bdo.no. Telefon: 23 11 91 30

Kontaktinformasjon til Pricewaterhouse Coopers AS:

Hans-Christian Berger. E-post hans-christian.berger@pwc.com. Telefon: 952 60 390.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Kontaktpersoner RHF

Helse Nord RHF:

Erik Arne Hansen . E-post: erik.arne.hansen@helsenord.no. Telefon: 75 51 29 24

Helse Midt-Norge RHF:

Lillian Engen. E-post: lillian.engen@helse-midt.no. Telefon: 74 83 99 21

Helse Vest RHF:

Berit Bore E-post: berit.bore@helse-vest.no. Telefon: 51 96 38 00

Helse Sør-Øst RFH:

Ole Christian Een Teigen E-post: Ole.christian.een.teigen@helsesorost.no. Telefon: 414 62 127

Dokumenter

Kunder tiltredelse - finasielle revisjonstjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Finansielle revisjonstjenester/Kunder tiltredelse - finasielle revisjonstjenester.pdfKunder tiltredelse - finasielle revisjonstjenester.pdfpdf354497


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.