Nasjonal avtale

Finansielle revisjonstjenester

Avtalene gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2023, med mulighet for 1 års forlengelse.

Avtaler gjelder levering av finansielle revisjonstjenester.

Hvem er leverandører?

Det er inngått regionale avtaler, med to ulike leverandører:

BDO AS er leverandør til Helse Nord RHF, Helse Midt Norge RHF og Helse Vest RHF, Sykehusinnkjop HF og Sykhusbygg HF, mens Pricewaterhouse Coopers AS er leverandør til Helse Sør-Øst RHF. 

Kontaktinformasjon til BDO AS:

Terje Tvedt. E-post Terje.tvedt@bdo.no. Telefon: 23 11 91 30

Kontaktinformasjon til Pricewaterhouse Coopers AS:

Hans-Christian Berger. E-post hans-christian.berger@pwc.com. Telefon: 952 60 390.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp


Portrett

Håkon Lodding

prosjektleder​ 
hakon.lodding@sykehusinnkjop.no
+47 980 04 676


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Kontaktpersoner RHF

Helse Nord RHF:

Jan-Petter Monsen . E-post: jan-petter.monsen@helse-nord.no. Telefon: 900 53 840.

Helse Midt-Norge RHF:

Anne-Marie Barane. E-post: anne-mari@helse-midt.no. Telefon: 930 33 931

Helse Vest RHF:

Tove Trovatn. E-post: tove.trovatn@helse-vest.no. Telefon: 97574894.

Helse Sør-Øst RFH:

Ole Christian Een Teigen E-post: Ole.christian.een.teigen@helsesorost.no. Telefon: 414 62 127

Dokumenter

Kunder tiltredelse - nett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Finansielle revisjonstjenester/Kunder tiltredelse - nett.pdfKunder tiltredelse - nett.pdfpdf184062
Rammeavtale finansielle revisjonstjenester - nett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Finansielle revisjonstjenester/Rammeavtale finansielle revisjonstjenester - nett.pdfRammeavtale finansielle revisjonstjenester - nett.pdfpdf308222


Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.