Forsikringsmeglertjenester

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 og er forlenget frem til 31. mai 2020.

Avtalen gjelder levering av forsikringsmeglertjenester. I dette inngår megling av forsikringer og oppfølging av eksisterende forsikringsavtaler.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med én leverandør på dette området, Waco Forsikringsmegling AS. Leverandøren har igjen inngått avtale med følgende forsikringsselskaper fordelt på regioner:

Helse Midt-Norge RHF:

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 500 000: Protector
 • Ansvarsforsikring, alt. 1- ea kr. 250 000: Tryg
 • Motorkjøretøy: Codan
 • Transportforsikring: IF
 • Reiseforsikring: Gjensidige
 • Gruppeliv: DNB
 • Personalforsikring og ulykke: DNB

Helse Sør-Øst RHF:

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 250 000: Protector
 • Ansvarsforsikring, alt. 1- ea kr. 250 000: Tryg
 • Styreansvar: Riskpoint
 • Motorkjøretøy: Codan
 • Transportforsikring: IF
 • Reiseforsikring: Gjensidige
 • Gruppeliv: DNB
 • Personalforsikring og ulykke*: KLP

*Under personaldekningen har Helse Sør-Øst RHF med underliggende helseforetak og øvrige tilkyttede enheter (utenom Akershus Universitetssykehus HF) valgt å tilslutte seg fritidsulykkedekningen.

Helse Nord RHF

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 250 000: IF
 • Ansvarsforsikring, alt. 1- ea kr. 250 000: Tryg
 • Motorkjøretøy: Codan
 • Transportforsikring: Gjensidige
 • Reiseforsikring: IF
 • Gruppeliv: Gjensidige
 • Personalforsikring og ulykke: KLP

Helse Vest RHF 

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 1000000: Protector
 • Ansvarsforsikring, alt. 1- ea kr. 250 000: Tryg
 • Motorkjøretøy: IF
 • Transportforsikring: IF
 • Reiseforsikring: IF
 • Gruppeliv: DNB
 • Personalforsikring og ulykke: DNB

Sykehusinnkjøp:

 • Eiendomsforsikring: Protector
 • Reiselivsforsikring: Tryg
 • Gruppeliv: Tryg
 • Personalforsikringer: IF

Slik bruker du avtalen

På intranettsidene ute i helseregionene er det lagt ut en lenke til Wacos forsikringsportal. Her vil det ligge nærmere opplysninger om hvordan du bruker avtalen.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Marit Slungård

Prosjektleder 
marit.slungard@sykehusinnkjop.no
+47 481 88 007


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter

Rammeavtale forsikringsmeglingstjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Forsikringsmeglingstjenester/Rammeavtale forsikringsmeglingstjenester.pdfRammeavtale forsikringsmeglingstjenester.pdfpdf692339
Kunder tiltredelse forsikringsmeglertjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Forsikringsmeglingstjenester/Kunder tiltredelse forsikringsmeglertjenester.pdfKunder tiltredelse forsikringsmeglertjenester.pdfpdf379765

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.