Nasjonal avtale

Granskningsskjermer

Avtalen gjelder fra 17. mars 2020 til 16. mars 2022. Deretter kan disse prolongeres med inntil ett år av gangen i maksimum to år.

Avtalengjelder levering av gransknings- og observasjonsskjermer med tilbehør.

I dette inngår sentralt overvåkingssystem, mammografi og diagnostikkskjermer nivå 1 og 2 for primærgruppene radiologi, samt for primærgruppene kliniker/radiograf/radiolog.

Det leveres også en granskningsskjerm tiltenkt modalitet tekniker på nivå 2.

Hvem er leverandører?

Atea er leverandør på dette området, og avtalen har avtalenummer 11080201.
Kontaktperson hos Atea er Christine Helena Hilsen, e-post christine.hilsen@atea.no, telefon 902 20 209.

Produkter på avtale

Følgende produkter er en del av avtalen (bruksområde / skjermstørrelse / modell):

Mammografi 5MP Monochrome / 21.3" / Eizo RadiForce GX550 (selges kun i par)

Diagonstikk nivå 1 Farge 3MP+ (primærgruppe radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce RX350

Diagonstikk nivå 1 Farge 2MP+ (primærgruppe radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce RX250

Diagonstikk nivå 2 Farge 2MP (primærgruppe kliniker/radiograf/radiolog) / 24,1" / Eizo RadiForce MX242W

Diagonstikk nivå 2 Farge 2MP (primærgruppe kliniker/radiograf/radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce MX215

Modalitet tekniker nivå 2 1MP+ (radiograf) / 19.0" / Eizo RadiForce MX191-X

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Bjørn Breivik

prosjektleder anskaffelser 
bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no
+47 901 74 322

Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715

Dokumenter

Rammeavtale - Granskningsskjermer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Granskingsskjermer/Rammeavtale - Granskningsskjermer.pdfRammeavtale - Granskningsskjermer.pdfpdf266557
Kundertiltredelse - granskningsskjermer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Granskingsskjermer/Kundertiltredelse - granskningsskjermer.pdfKundertiltredelse - granskningsskjermer.pdfpdf130919

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.