H-resept

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. Avtalen forvaltes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler.

Avtalen gjelder levering av distribusjon av H-reseptlegemidler til private apotek.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med Norsk Medisinaldepot AS som leverandør.

Kontaktperson hos Norsk Medisinaldepot AS er Head of Retail Expansion: Atle Haug. E-post: atle.haug@nmd.no. Telefon: 976 06 334.

Hva inneholder avtalen?

Den nye avtalen regulerer distribusjonen av alle H-resept legemidler som selges gjennom private apotek.  Dette innebærer en avtale om samtlige grossisttjenester, både kjøp og videresalg av legemidlene, samt transport til samtlige private apotek i Norge.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjøp.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.