Nasjonal avtale

Hemodialysebehandling

Avtalene er forlenget til 31.08.2021

Avtalen gjelder levering av hemodialysebehandling – utstyr og maskiner. Avtalen er delt inn i 12 forskjellige deltilbud.

Hvem er leverandører?

Det er inngått fem ulike leverandører på dette området. Følgende leverandører med kontaktpersoner er valgt:

Deltilbud 1 Maskiner for HD/HFD

Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med
 • Baxter
 • Vingmed
 • B. Braun

Deltilbud 2 – Forbruksmateriell til eksisterende Fresenius-maskiner

Følgende leverandører er valgt:

 • Vingmed

Deltilbud 3 – Forbruksmateriell til eksisterende Nikkiso-maskiner

Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 4 – Forbruksmateriell til eksisterende Gambro-maskiner

Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 5 – Dialysekonsentrat

Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 6 – Dialysator

Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 7 – På-/avkoblingssett

 Følgende leverandører er valgt:

 • Mediplast

Deltilbud 8 – Fistelnåler: Spiss nål m/sikkerhetsanordning

 Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 9 – Fistelnåler: Butt nål m/skorpefjerner

 Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 10 – Fistelnåler: Spiss nål u/sikkerhetsanordning

Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 11 – Mobilt vannrenseanlegg

Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 12 - Dialysebord

Følgende leverandører er valgt:

 • Vingmed

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no
+47 478 07 249


Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748

Dokumenter

Felles rammeavtale hemodialyse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hemodialysebehandling/Felles rammeavtale hemodialyse.pdfFelles rammeavtale hemodialyse.pdfpdf878146
Kunder tiltredelse - Hemodialysebehandling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hemodialysebehandling/Kunder tiltredelse - Hemodialysebehandling.pdfKunder tiltredelse - Hemodialysebehandling.pdfpdf357761

Slik brukes avtalen

Deltilbud 1:

Ved kjøp eller leie av nye maskiner skal det gjennomføres minikonkurranser mellom de fire valgte leverandørene. Minikonkurransene gjennomføres som et samarbeid mellom bestillende avdeling og Sykehusinnkjøp.

Vi har utarbeidet dokumenter som brukes for gjennomføring av minikonkurransene. Helseforetakene velger selv om de skal kjøpe eller leie nye maskiner på pay per treatment-avtale (PPT). PPT-avtale gjelder kun ved utskiftning av hele maskinparker ved dialyseavdelingene.

Deltilbud 6:

Det ble i uke 49 gjennomført et oppfølgingsmøte med prosjektgruppen og leverandørene av hemodialyseutstyr. I møtet med Baxter ble avvikene for delområde 6 – dialysatorer gjennomgått. Avviksmeldingene gjelder bruk av Baxters dialysefilter på Vingmeds Fresenius-maskiner. Det er ikke mottatt avviksmeldinger på bruk av dialysefilter til Baxters og Scan-Meds maskiner.

Sykehusinnkjøp har fulgt rutinene ved avvik og videresendt disse til Baxter, som har fulgt opp brukerne med opplæring og brukerinfo.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.