Nasjonal avtale

Hemodialysebehandling

Avtalen består av flere deltilbud med ulike avslutningstidspunkt. Deltilbud 8, 9 og 10 gjelder fra 1. mai 2017 og er forlenget til 30. april 2021. Deltilbud 7 gjelder fra 1. juni 2017 og er forlenget til 31. mai 2021. De øvrige deltilbudene gjelder fra 1. april 2017 og er forlenget til 31. mars 2021.

Avtalen gjelder levering av hemodialysebehandling – utstyr og maskiner. Avtalen er delt inn i 12 forskjellige deltilbud.

Hvem er leverandører?

Det er inngått fem ulike leverandører på dette området. Følgende leverandører med kontaktpersoner er valgt:

Deltilbud 1 Maskiner for HD/HFD

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2020. Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med
 • Baxter
 • Vingmed
 • B. Braun

Deltilbud 2 – Forbruksmateriell til eksisterende Fresenius-maskiner

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Vingmed

Deltilbud 3 – Forbruksmateriell til eksisterende Nikkiso-maskiner

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 4 – Forbruksmateriell til eksisterende Gambro-maskiner

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 5 – Dialysekonsentrat

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 6 – Dialysator

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 7 – På-/avkoblingssett

Avtalen startet 1. juni 2017, og er forlenget til 31. mai 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Mediplast

Deltilbud 8 – Fistelnåler: Spiss nål m/sikkerhetsanordning

Avtalen startet 1. mai 2017, og er forlenget til 30. april 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 9 – Fistelnåler: Butt nål m/skorpefjerner

Avtalen startet 1. mai 2017, og er forlenget til 30. april 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 10 – Fistelnåler: Spiss nål u/sikkerhetsanordning

Avtalen startet 1. mai 2017, og er forlenget til 30. april 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Scan-Med

Deltilbud 11 – Mobilt vannrenseanlegg

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2021. Følgende leverandører er valgt:

 • Baxter

Deltilbud 12 - Dialysebord

Avtalen startet 1. april 2017, og er forlenget til 31. mars 2021.  Følgende leverandører er valgt:

 • Vingmed

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no
+47 478 07 249

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter

Felles rammeavtale hemodialyse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hemodialysebehandling/Felles rammeavtale hemodialyse.pdfFelles rammeavtale hemodialyse.pdfpdf878146
Kunder tiltredelse - Hemodialysebehandling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hemodialysebehandling/Kunder tiltredelse - Hemodialysebehandling.pdfKunder tiltredelse - Hemodialysebehandling.pdfpdf357761

Slik brukes avtalen

Deltilbud 1:

Ved kjøp eller leie av nye maskiner skal det gjennomføres minikonkurranser mellom de fire valgte leverandørene. Minikonkurransene gjennomføres som et samarbeid mellom bestillende avdeling og Sykehusinnkjøp.

Vi har utarbeidet dokumenter som brukes for gjennomføring av minikonkurransene. Helseforetakene velger selv om de skal kjøpe eller leie nye maskiner på pay per treatment-avtale (PPT). PPT-avtale gjelder kun ved utskiftning av hele maskinparker ved dialyseavdelingene.

Deltilbud 6:

Det ble i uke 49 gjennomført et oppfølgingsmøte med prosjektgruppen og leverandørene av hemodialyseutstyr. I møtet med Baxter ble avvikene for delområde 6 – dialysatorer gjennomgått. Avviksmeldingene gjelder bruk av Baxters dialysefilter på Vingmeds Fresenius-maskiner. Det er ikke mottatt avviksmeldinger på bruk av dialysefilter til Baxters og Scan-Meds maskiner.

Sykehusinnkjøp har fulgt rutinene ved avvik og videresendt disse til Baxter, som har fulgt opp brukerne med opplæring og brukerinfo.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.