Nasjonal anskaffelse

Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon

Avtalen gjelder fra 1. november 2018 til 31. oktober 2020. Avtalen er prolongert til 31. oktober 2022. Ny avtale starter 1. november 2022. 

Avtalen gjelder hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med fem leverandører på dette området.

Følgende leverandører er valgt (leverandørens / produkt):

  1. Medtronic Norge AS / EvolutPRO
  2. Edwards Lifesciences Nordic AB / NUF SAPIEN Commader
  3. Edwards Lifesciences Nordic AB NUF / SAPIEN Certitude
  4. Medtronic Norge AS / Evolut-R
  5. Edwards Lifesciences Nordic AB NUF / SAPIEN XT
  6. Abbott Medical Norway AS / Portico
  7. Boston Scientific Nordic AB / Accurate neo TF
  8. Boston Scientific Nordic AB / Accurate neo TA
  9. Brage Medical AS / Allegra
  10. Edwards Lifesciences Nordic AB NUF / CENTERA

Kontaktinformasjon til leverandører:

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no


Dokumenter


Slik brukes avtalen

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1.

Unntak fra punkt 2.1. kan gjøres i følgende tilfeller:

I. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.

II. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.

III. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier som fordrer en annen prioritering enn det avtalen sier og som viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

IV. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen for bruk i studier.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. ​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)


Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?