Nasjonal anskaffelse

Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon

Avtalen gjelder fra 1. november 2022 til 31. oktober 2024.

Avtalen gjelder hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med fem leverandører på dette området.

Følgende leverandører er valgt:

  1. Abbott Medical Norway
  2. Boston Scientific Nordic
  3. Brage Medical
  4. Edwards Lifesciences Nordic
  5. Medtronic Norge AS

Kontaktinformasjon til leverandører:

Produkter på avtale:

Det er inngått avtale med 5 leverandører fordelt på 4 delområder. Leverandør med høyest produktrangering skal anvendes ved avrop.

Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):

Deltilbud 1 Selvekspanderende klaff

​1. Medtronic Norge - EvolutPRO+
2. Medtronic Norge - EvolutR
3. Abbott Medical Norway - Navitor
4. Boston Scientific Nordic - Acurate neo2
5. Brage Medical - Allegra

​Deltilbud 2 Pulmonal klaff, liten anatomi

Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):

1. Edwards Lifesciences Nordic -Sapien 3
2. Medtronic Norge - Melody

Deltilbud 3 Pulmonal klaff, stor anatomi

1. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3

Deltilbud 4 Ballongekspanderende klaff

Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):​

1. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3
2. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3 ULTRA

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no


Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser

avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Behandlende lege vil i hvert tilfelle foreta en behovsvurdering for den enkelte pasient, basert på ulike parametere:

  • ​Pasientens anatomi, helsetilstand og indikasjon
  • Klaffens tekniske løsning ift. det konkrete behovet.
Med mindre pasientens behov eller operatørens vurdering tilsier noe annet, skal Kunden kjøpe fra Leverandøren med høyest prioritet.


Unntak fra punkt 2.1. kan gjøres i følgende tilfeller:

I. Prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene.

II. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er det beste alternativet. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

III. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen, for bruk i studier.

Unntak etter I besluttes av ansvarlig behandlende lege/klinikk. Unntak etter II besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Hvilke produkter som skal prøves ut etter III bestemmes av det enkelte helseforetak.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?