Hjerteventiler

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 til 31. mai 2018. Avtalen er prolongert til 31.mai 2020.

Avtalen gjelder levering av hjerteventiler, og er delt opp i ti forskjellige delområder.

Hvem er leverandører?

Det er valgt fem leverandører:

Delområde 1:  Mekaniske hjerteventiler

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Medtronic Norge AS
 3. Octopus Medical AS
 4. Mediplast Innova AS

Delområde 2: Biologisk hjerteventiler, stentede, aorta, pericard'

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
 2.  Abbott Medical Norway AS
 3. Octopus Medical AS

Delområde 3: Biologiske hjerteventiler, stentede, aorta, svin

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS

Delområde 4: Biologiske hjerteventiler, stentede, mitral, pericard

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
 2. Octopus Medical AS

Delområde 5: Biologiske hjerteventiler, stentede, mitral, svin

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Medtronic Norge AS

Delområde 6: Biologiske hjerteventiler, stentless, aorta, svin

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Octopus Medical AS
 2. Medtronic Norge AS

Delområde 7: Biologiske hjerteventiler, stentless, aorta, med conduit

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Octopus Medical AS

Delområde 8: RDV Rapid deployment Valve – «Hurtig implanterbar klaff»

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
 2. Octopus Medical AS

Delområde 9: Ringer – mitral

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Medtronic Norge AS
 3. Octopus Medical AS
 4. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Delområde 10: Ringer - trikuspidal

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Octopus Medical AS
 3. Medtronic Norge AS
 4. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64


Portrett

Aina Niska

rådgiver anskaffelser 
aina.niska@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715Dokumenter

Felles rammeavtale hjerteventiler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hjerteventiler/Felles rammeavtale hjerteventiler.pdfFelles rammeavtale hjerteventiler.pdfpdf266953

Slik brukes avtalen

Avrop skal skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1. I henhold til rammeavtalen, kan unntak gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
 4. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen.

Unntak etter punkt 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter punkt 3 besluttes av  den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter punkt 4 besluttes av det enkelte helseforetak.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)