Nasjonal avtale

Hjerteventiler

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022. Deretter kan disse prolongeres med inntil ett år av gangen i maksimum to år. 

Avtalen gjelder levering av hjerteventiler- og ringer, og er delt opp i ti forskjellige delområder.

Hvem er leverandører?

Det er valgt fire leverandører:

Delområde 1:  Mekaniske hjerteventiler

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Medtronic Norge AS 
 3. Mediplast Innova AS

Delområde 2: Biologisk hjerteventiler, stentede, aorta, pericard'

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
 2.  Abbott Medical Norway AS
 3. Medtronic Norge AS

Delområde 3: Biologiske hjerteventiler, stentede, aorta, svin

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS

Delområde 4: Biologiske hjerteventiler, stentede, mitral, pericard

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF 

Delområde 5: Biologiske hjerteventiler, stentede, mitral, svin

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS

Delområde 6: Biologiske hjerteventiler, stentless, aorta, svin

Leverandører i rangert rekkefølge: 

 1. Medtronic Norge AS

Delområde 7: Biologiske hjerteventiler, stentless, aorta, med conduit

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS 

Delområde 8: RDV Rapid deployment Valve – «Hurtig implanterbar klaff»

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF 

Delområde 9: Ringer – mitral 

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS
 3. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Delområde 10: Ringer - trikuspidal  

 1. Medtronic Norge AS 
 2. Abbott Medical Norway AS
 3. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64


Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop skal skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1. I henhold til rammeavtalen, kan unntak gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
 4. Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen. Se punkt 9.9 om utprøving av produkter.

Unntak etter punkt 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter punkt 3 besluttes av  den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter punkt 4 besluttes av det enkelte Helseforetak.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.