Nasjonal avtale

Hygieneprodukter

Hovedgruppe 1 (smittevernprodukter) gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022 og kan forlenges 1+1 år. 

Hovedgruppe 3 og 4 (pasientpleieprodukter m.m) er forlenget til 28. februar 2022.

Hovedgruppe 

Avtalen gjelder levering av hygiene- og pasientpleieprodukter, og er delt inn i fire hovedgrupper fordelt på 30 deltilbud.

Nye avtaler på hygieneprodukter - desinfeksjonsmidler starter 10. januar 2022. Se informasjon om de nye avtalene innenfor området her

Nye avtaler på hygieneprodukter - pasientpleie m.m. starter 1. mars 2022. Se informasjon om de nye avtalene innenfor området her​. ​

Hovedgruppe 1, varer frem til 31. mai 2022

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 1: Åndedrettsvern / 3M Norge AS / 10630301

Deltilbud 2:  Vernebrille (beskyttelsesbrille) / Norengros AS / 10630305 

Deltilbud 3: Munnbind / Mediplast AS / 10630303 / kun Helse Vest RHF

Deltilbud 4: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630307 / Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF

Deltilbud 5: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630306 / Helse Sør-Øst RHF

Deltilbud 6: Stellefrakker, engangs / Abena Hygiene AS / 10630302

Deltilbud 7: Plastforklær, armbeskyttere og skotrekk, usterile / Abena Hygiene AS / 10630302 

Deltilbud 9: Forkle, 2-lags / Mölnlycke Health Care AS / 10630304

Hovedgruppe 2 og 3

Ny avtale startet å løpe 09.01.2022 

https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler/hygieneprodukter-desinfeksjonsmidler

Hovedgruppe 3, varer frem til 28. februar 2022

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 18: Eksplorasjonsgel / Mediq Norge AS / 10630211

Deltilbudet er forlenget pga deltilbudet skal inn under hovedgruppe 4-7, med avtaleoppstart 01.03.2022

Hovedgruppe 4, varer frem til 28. februar 2022

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 22: Kirurgiske hårklippere / 3M Norge AS (TB2)  /10630205

Deltilbud 23: Vaskeklut, pasient, engangs / KvinTo AS / 10630209 

Deltilbud 24: Pasientpleieprodukter / Maske AS / 10630210

Deltilbud 25: Hygieneprodukter / Maske AS / 10630210

Deltilbud 26: Identitetsbånd / Dmedical AS / 10630216

Deltilbud 27: Munnpleie, intensiv/spesial / KvinTo AS 7 10630209

Deltilbud 28: Munnpleie / Maske AS / 10630210

Deltilbud 29: Likposer / KvinTo AS / 10630217

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64


Portrett

Aina Erikstad

rådgiver innkjøp​ 
aina.erikstad@sykehusinnkjop.no
+47 932 65 647

Dokumenter

Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfpdf457491
Viktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Viktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfViktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfpdf172841
KiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/KiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfKiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfpdf308601
Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfKunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfpdf133067
Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfpdf788648

Slik brukes avtalen

Deltilbud 14 og 15:

Avrop på rammeavtalene vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer1. Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes pga. allergi eller utfordringer med sterk lukt ut i fra bygningsmessige forhold og ventilasjon.
  2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.

Unntak etter 1 og 2 besluttes av ansvarlig ved den enkelte avdeling. I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.