Nasjonal avtale

Hygieneprodukter - Smittevern

Hovedgruppe 1 - smittevernprodukter er forlenget til 31. mai 2024.Avtalen gjelder levering av hygiene- og pasientpleieprodukter, og er delt inn i fire hovedgrupper fordelt på 30 deltilbud. ​

Hovedgruppe 1, forlenget til 31. mai 2023​

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 1: Åndedrettsvern / 3M Norge AS / 10630301

Deltilbud 2:  Vernebrille (beskyttelsesbrille) / Norengros AS / 10630305 

Deltilbud 3: Munnbind / Mediplast AS / 10630303 / kun Helse Vest RHF

Deltilbud 4: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630307 / Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF

Deltilbud 5: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630306 / Helse Sør-Øst RHF

Deltilbud 6: Stellefrakker, engangs / Abena Hygiene AS / 10630302

Deltilbud 7: Plastforklær, armbeskyttere og skotrekk, usterile / Abena Hygiene AS / 10630302 

Deltilbud 9: Forkle, 2-lags / Mölnlycke Health Care AS / 10630304

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no

Julie Forøy

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfpdf457491
Viktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Viktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfViktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfpdf172841
KiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/KiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfKiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfpdf308601
Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfKunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfpdf133067
Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfpdf788648

Slik brukes avtalen

Deltilbud 14 og 15:

Avrop på rammeavtalene vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1. Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes pga. allergi eller utfordringer med sterk lukt ut i fra bygningsmessige forhold og ventilasjon.
  2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.

Unntak etter 1 og 2 besluttes av ansvarlig ved den enkelte avdeling. I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.