Hygieneprodukter

Nasjonal avtale

Hovedgruppe 1 gjelder fra 1. mai 2016 til 30. april 2020.

Hovedgruppe 2-4 gjelder fra 1. september 2016 til 31. august 2020.

Avtalen gjelder levering av hygiene- og pasientpleieprodukter, og er delt inn i fire hovedgrupper fordelt på 30 deltilbud.

For deltilbudene 11, 12, 13, 19 og 20 er det inngått rammeavtale på 4 år uten ytterligere mulighet for forlengelse.

Hovedgruppe 1, varer frem til 30 april 2020

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 1: Åndedrettsvern og vernebriller / 3M Norge AS / 10630201

Deltilbud 2: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630204

Deltilbud 3: Stellefrakker, engangs / Mediq Norge AS / 10630202

Deltilbud 4: Plastforklær, armbeskyttere og skotrekk, usterile / Mediq Norge AS /10630202

Deltilbud 5 Forkle, 2-lags / Mölnlycke Health Care AS / 10630203

Hovedgruppe 2, varer frem til 31. august 2019

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 6: Desinfeksjonsmidler, pulver/tabletter til overflate/utstyr /Brage Medical AS / 10630207

Deltilbud 7: Desinfeksjonsmidler, ferdig utblandet til overflate / PartnerMed AS 7 10630213

Deltilbud 8: Desinfeksjonsmidler, med alkohol til overflate/utstyr / KiiltoClean AS / 10630206

Deltilbud 9: Desinfeksjonsmidler, hånddesinfeksjon, servietter / KiiltoClean AS / 10630206

Deltilbud 10: Injeksjonstørk / Mediq Norge AS /10630211

Deltilbud 11: Hånddesinfeksjonsmidler for manuell dispenser, pose / KiiltoClean AS / 10630206 (løper til 31. august 2020)

Deltilbud 12: Hånddesinfeksjonsmidler for manuell dispenser, flaske / KiiltoClean AS / 10630206 (løper til 31. august 2020)

Deltilbud 13: Hånddesinfeksjonsmidler for berøringsfri dispenser / KiiltoClean AS / 10630206 (løper til 31. august 2020)

Deltilbud 14 Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk m/langtidseffekt (med rangering):

  1. KiiltoClean AS (10630206).
  2. Mölnlycke Health Care AS (10630212)

Deltilbud 15: Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk u/langtidseffekt (med rangering):

  1. Mediq Norge AS (10630211)
  2. KiiltoClean AS (10630206) 

Deltilbud 30  Injeksjonsklut / PartnerMed /10630218

Hovedgruppe 3, varer frem til 31. august 2019

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 16: Såper / Mediq Norge AS / 10630214

Deltilbud 17: Kremer Abena / Hygiene AS / 10630215

Deltilbud 18: Eksplorasjonsgel / Mediq Norge AS / 10630211

Deltilbud 19: Såper og kremer for manuell dispenser, pose / KiiltoClean AS / 10630206 (løper til 31. august 2020)

Deltilbud 20: Såper og kremer for manuell dispenser, flaske / KiiltoClean AS / 10630206 (løper til 31. august 2020)

Deltilbud 21: "Vask uten vann"-produkter / KvinTo AS / 10630209

Hovedgruppe 4, varer frem til 31. august 2019

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 22: Kirurgiske hårklippere / 3M Norge AS (TB2)  /10630205

Deltilbud 23: Vaskeklut, pasient, engangs / KvinTo AS / 10630209

Deltilbud 24: Pasientpleieprodukter / Maske AS / 10630210

Deltilbud 25: Hygieneprodukter / Maske AS / 10630210

Deltilbud 26: Identitetsbånd / Dmedical AS / 10630216

Deltilbud 27: Munnpleie, intensiv/spesial / KvinTo AS 7 10630209

Deltilbud 28: Munnpleie / Maske AS / 10630210

Deltilbud 29: Likposer / KvinTo AS / 10630217

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64


Portrett

Aina Niska

rådgiver anskaffelser 
aina.niska@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715Dokumenter

Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfKunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfpdf133067
Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfpdf788648
Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfpdf784886

Slik brukes avtalen

Deltilbud 14 og 15:

Avrop på rammeavtalene vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer1. Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes pga. allergi eller utfordringer med sterk lukt ut i fra bygningsmessige forhold og ventilasjon.
  2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.

Unntak etter 1 og 2 besluttes av ansvarlig ved den enkelte avdeling. I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.