Nasjonal avtale

Hygieneprodukter

Hovedgruppe 1 gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022. 

Hovedgruppe 2 - 4 avtalen er forlenget til 09. januar 2022.


Se de ulike hovedgruppene under for hvem dette gjelder.

Avtalen gjelder levering av hygiene- og pasientpleieprodukter, og er delt inn i fire hovedgrupper fordelt på 30 deltilbud.

Se informasjon om de ulike områdene lenger ned.

Viktig info vedrørende bestilling av Antibac desinfeksjonsmidler

Alle bestillinger fra enkeltavdelinger fra KiiltoClean/Antibac vil bli slettet fra og med den 18.03.2020.

Kun ordre som er lagt fra sentrallager vil stå.

Heretter er minste bestilling en (1) pall. Dette gjelder ikke levering av Etanol, Formalin og Solveco steril sprit.

Sentrallager og forsyningssenter må derfor ta høyde for at småbestillinger fra avdelinger på sykehusene vil bli slettet og at det vil bli en økt etterspørsel fra sentrallager og forsyningssenter.

Les mer i vedlegget

Viktig melding om desinfeksjon

Brage Medical, leverandør av desinfeksjonsmidler har følgende beskjed til foretakene:

«Vi oppfordrer alle til å bruke VirKon mot Coronavirus, og forbeholde PeraSafe til instrumentdesinfeksjon og utfordringer med sporer og mycobakterier.

I teksten under redegjør vi for hvorfor:

Bestill etter behov - unngå hamstring:

I forbindelse med det pågående utbruddet av Coronavirus (COVID-19), er det særdeles stor etterspørsel etter VirKon og PeraSafe.

Vi har fortsatt Virkon og Persafe på lager og får inn leveranser fra produsent. Vi anser disse produktene som kritiske produkter og hadde i forkant av utbruddet lagre for flere måneders forbruk (basert på normalt uttak). Vi er ikke lenger i en normal situasjon, og vi vet heller ikke hvordan situasjonen vil være om noen uker eller måneder. Det vi vet; er at dersom den enorme økningen i forbruk fortsetter – og særlig av PeraSafe, vil vi ikke kunne møte etterspørselen. Vi tror vi kan unngå en slik situasjon med hjelp fra dere.

Vi henstiller, på det sterkeste, alle om å fortsette å kjøpe inn etter behov og at ingen kortsiktig velger å etablere egne kriselager. Prinsippet må være at det man har av ressurser må være tilgjengelig og ikke ligge «låst» i separate kriselagre rundt om kring på enkeltavdelinger.

Bruk VirKon mot Coronavirus:

I denne situasjonen er det også viktig at alle velger riktig produkt. PeraSafe er unikt siden det er et CE-merket desinfeksjonsmiddel beregnet også for invasivt og non-invasivt utstyr. PeraSafe er selvsagt et utmerket virucid desinfeksjonsmiddel. Det er imidlertid viktig å være klar over at VirKon er testet mot koronavirus og har også utmerket effekt overfor dette viruset (se vedlegg).  Produksjonen av VirKon er dessuten dimensjonert for mye større volumer enn PeraSafe, og har dessuten fem dagers holdbarhet etter utblanding. Vi oppfordrer derfor til følgende:

Bruk VirKon dersom det er koronavirus som er utfordringen. 

VirKon har også en del andre fordeler: Det har nesten ingen lukt, og er, som nevnt, holdbart som utblandet løsning i fem dager.

Vi har full forståelse for at våre kunder står i en særdeles krevende situasjon, og vi forsøker etter beste evne å gjøre alt for at forsyningskjeden av desinfeksjonsmidler skal fungere fremover. Vi ber derfor om deres hjelp til å gjøre de riktige valgene.»

Viktig melding 2 - alternative artikler fra Antibac® desinfeksjon

Iforbindelse med den globale situasjonen knyttet til Covid19 har KiiltoClean utfordringer med å produsere nok desinfeksjonsmidler i forhold til etterspørselen. De har foreløpig nok beholdere, men utfordring med kapasitet ifm. produksjon.

For å sørge for at helseforetakene får det de trenger ønsker KiiltoClean å selge enheter med større volum til HF-ene for å sikre beholdningen hos HF. Det vil da bestilles til forsyningssenteret for deretter å distribueres til helseforetakene.

Se flere detaljer om artikkelnummer og artikkelbeskrivelse i dette vedlegget.

Hovedgruppe 1, varer frem til 31. mai 2022

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 1: Åndedrettsvern / 3M Norge AS / 10630301

Deltilbud 2:  Vernebrille (beskyttelsesbrille) / Norengros AS / 10630305 

Deltilbud 3: Munnbind / Mediplast AS / 10630303 / kun Helse Vest RHF

Deltilbud 4: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630307 / Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF

Deltilbud 5: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630306 / Helse Sør-Øst RHF

Deltilbud 6: Stellefrakker, engangs / Abena Hygiene AS / 10630302

Deltilbud 7: Plastforklær, armbeskyttere og skotrekk, usterile / Abena Hygiene AS / 10630302 

Deltilbud 9: Forkle, 2-lags / Mölnlycke Health Care AS / 10630304

Hovedgruppe 2

Deltilbud / leverandør / avtalenummer

Deltilbud 6: Desinfeksjonsmidler, pulver/tabletter til overflate/utstyr /Brage Medical AS / 10630207

Deltilbud 7: Desinfeksjonsmidler, ferdig utblandet til overflate / PartnerMed AS 7 10630213 

Deltilbud 8: Desinfeksjonsmidler, med alkohol til overflate/utstyr / KiiltoClean AS / 10630206

Deltilbud 9: Desinfeksjonsmidler, hånddesinfeksjon, servietter / KiiltoClean AS / 10630206

Deltilbud 10: Injeksjonstørk / Mediq Norge AS /10630211

Deltilbud 12: Hånddesinfeksjonsmidler for manuell dispenser, flaske / KiiltoClean AS / 10630206

Deltilbud 13: Hånddesinfeksjonsmidler for berøringsfri dispenser / KiiltoClean AS / 10630206

Deltilbud 14 Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk m/langtidseffekt / KiiltoClean AS / 10630206

Deltilbud 15: Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk u/langtidseffekt (med rangering):

  1. Mediq Norge AS (10630211)
  2. KiiltoClean AS (10630206)

Deltilbud 30:  Injeksjonsklut / PartnerMed /10630218

Hovedgruppe 3

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 16: Såper / Mediq Norge AS / 10630214

Deltilbud 17: Kremer Abena / Hygiene AS / 10630215

Deltilbud 18: Eksplorasjonsgel / Mediq Norge AS / 10630211

Deltilbud 20: Såper og kremer for manuell dispenser, flaske / KiiltoClean AS / 10630206 

Deltilbud 21: "Vask uten vann"-produkter / KvinTo AS / 10630209 

Hovedgruppe 4

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 22: Kirurgiske hårklippere / 3M Norge AS (TB2)  /10630205

Deltilbud 23: Vaskeklut, pasient, engangs / KvinTo AS / 10630209 

Deltilbud 24: Pasientpleieprodukter / Maske AS / 10630210

Deltilbud 25: Hygieneprodukter / Maske AS / 10630210

Deltilbud 26: Identitetsbånd / Dmedical AS / 10630216

Deltilbud 27: Munnpleie, intensiv/spesial / KvinTo AS 7 10630209

Deltilbud 28: Munnpleie / Maske AS / 10630210

Deltilbud 29: Likposer / KvinTo AS / 10630217

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748

Dokumenter

Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 1.pdfpdf457491
Viktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Viktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfViktig informasjon vedr desinfeksjonsmidler.pdfpdf172841
KiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/KiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfKiiltoClean - Alternativ for desinfeksjonsmidler.pdfpdf308601
Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Kunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfKunder tiltredelse - Hygieneprodukter.pdfpdf133067
Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Hygieneprodukter/Rammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfRammeavtale hygieneprodukter hovedgruppe 2-4.pdfpdf788648

Slik brukes avtalen

Deltilbud 14 og 15:

Avrop på rammeavtalene vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer1. Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes pga. allergi eller utfordringer med sterk lukt ut i fra bygningsmessige forhold og ventilasjon.
  2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.

Unntak etter 1 og 2 besluttes av ansvarlig ved den enkelte avdeling. I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.