Hygieneprodukter - Desinfeksjonsmidler

Avtalene gjelder fra 10.01.2022 til 09.01.2024, og kan forlenges med 1+1 år.

Avtalen gjelder levering av hygienepordukter - desinfeksjonsmidler og dispenserprodukt for hånddesinfeksjon, såpe og krem.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med 9 leverandører:

Produkter på avtale

Avtalen er delt inn i 24 delkontrakter. 

 1. Desinfeksjonsmidler, pulver/tabletter, teknisk, pereddiksyre
  Leverandør: Brage Medical AS, Avtalenummer: 12770101
 2. Desinfeksjonsmidler, pulver/tabletter, teknisk, Pentakalium-bis(peroksimonosulfat)- bis(sulfat)
  Leverandør: Brage Medical AS, Avtalenummer: 12770101
 3. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, overfalte, pereddiksyre
  Leverandør: Palliance AS, Avtalenummer: 12770105
 4. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, medisinsk utstyr, pereddiksyre
  Leverandør: Norengros AS, Avtalenummer: 12770104
 5. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, hydrogenperoksid
  Leverandør: Norengros AS, Avtalenummer: 12770104
 6. Desinfeksjonsmidler, ferdig utblandet, teknisk, Hydrogenperoksid
  Leverandør: Palliance AS, Avtalenummer: 12770105
 7. Desinfeksjonsmidler, ferdig utblandet, teknisk, klordioksid, hypoklorsyre eller annen klorforbindelse
  Leverandør: Partnermed AS, Avtalenummer: 12770106
 8. Desinfeksjonsmidler, Kluter og flytende, teknisk, klordioksid, til prober
  Leverandør: Vingmed AS, Avtalenummer: 12770109
 9. Desinfeksjonsmidler, flytende, teknisk, alkohol
  (Gjelder Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Midt-Norge)
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770110
 10. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, alkohol
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 11. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, kontor/skjerm/tastatur, alkohol
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 12. Injeksjonstørk, hud, alkohol
  Leverandør: Mediq Norge AS, Avtalenummer: 12770103
 13. Desinfeksjonstørk, Koblinger og hetteglass, sluttsterilisert alkohol
  Leverandør: Partnermed AS, Avtalenummer: 12770106
 14. Hånddesinfeksjonsmidler, servietter (alkohol)
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 15. Hånddesinfeksjonsmidler, flasker (alkohol)
  (Gjelder Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Midt-Norge)
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770110
 16. Hånddesinfeksjonsmidler, flasker (uten alkohol):
  Leverandør: Softox Solutions AS, Avtalenummer: 12770108
 17. Rengjøringsklut, overflate/utstyr (uten alkohol) 
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 18. Hånddesinfeksjon, såpe og krem for manuell dispenser, pose
  (Gjelder Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst)
  Leverandør: Puls AS, Avtalenummer: 12770107
 19. ​Hånddesinfeksjon for manuell dispenser, flaske/tråd- (stål-) dispenser
  (Gjelder Helse Nord og Helse Midt-Norge) 
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770111
 20. ​Såpe og krem for manuell dispenser, flaske/tråd- (stål-) dispenser
  (Gjelder Helse Nord og Helse Midt-Norge) 
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770111
 21. Hånddesinfeksjon og såpe for berøringsfri dispenser
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 22. Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk med langtidseffekt
  1. Prioritet: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
  2. Prioritet: Mediq Norge AS, Avtalenummer: 12770103
 23. Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk uten langtidseffekt
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 24. Hånddesinfeksjonsmidler, gulvstativ
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748


Dokumenter

Slik brukes avtalen

For delkontrakt 22 - kirurgisk hånddesinfeksjon med langtidseffekter er det tildelt parallelle rammeavtaler i prioritert rekkefølge med avropsmekanisme: 

Avrop på rammeavtalene vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1

Unntak fra hovedregel om avrop
Unntak fra kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut ifra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes.
 2. Dersom prioritert leverandørs produkt ikke kan brukes ut ifra bygningsmessige forhold hos kunden.
 3. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid​
Unntak etter I og II besluttes av ledelsen ved den enkelte avdeling.

I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?