Nasjonal avtale

Inkontinensprodukter

Avtalene er forlenget til 30. september 2021.

Avtaler gjelder for levering av inkontinensprodukter, og består av to deler:

Del 1:

 • Avføringskontrollprodukter
 • Bind, bleier og truser
 • Sengebeskyttelse
 • Urologiske katetere og tilbehør

Del 2:

 • Bleier til barn
 • Dråpesamler/truseinnlegg for urininkontinens menn
 • Truseinnlegg for urininkontinens kvinner
 • Sengebeskyttelse Plast Liten
 • Sengebeskyttelse Plast Stor

Hvem er leverandører?

Produkter på avtale, del 1

Avføringsprodukter (delkontrakt / leverandør / avtalenummer):

 • Delkontrakt 1: 1005040101.01 Fekalkatetersystem / ConvaTec Norway AS / 10220406
 • Delkontrakt 2: 1005040102.01 Fekalposer / Dansac and Hollister Norge NUF / 10220407
 • Delkontrakt 3: 1005040103.01 Klysterposesett / ConvaTec Norway AS / 10220406
 • Delkontrakt 4: 1005040104.01 Rektalsonder / ConvaTec Norway AS / 10220406
 • Delkontrakt 5: 1005040105.01 Analirrigasjonssystem / Coloplast Norge AS / 10220405

Bind, bleier og truser (delkontrakt / leverandør / avtalenummer):

 • Delkontrakt 6: 1005040201.01 Sanitetsbind / Norengros AS / 10220416
 • Delkontrakt 7: 1005040201.02 Fødebind / Abena Hygiene AS / 10220401
 • Delkontrakt 11: 1005040203.01 Inkontinensbind / Abena Hygiene AS / 10220401
 • Delkontrakt 12: 1005040203.02 Bleier til voksne / OneMed AS / 10220417
 • Delkontrakt 13: 1005040203.03 Beltebleier til voksne / Norengros AS / 10220416
 • Delkontrakt 14: 1005040203.04 Buksebleier til voksne / OneMed AS / 10220417
 • Delkontrakt 15: 1005040203.05 Innleggsbleie til voksne / OneMed AS / 10220417
 • Delkontrakt 18: 1005040205.01 Fikseringstruser u/ben / Abena Hygiene AS / 10220401
 • Delkontrakt 19: 1005040205.02 Fikseringstruser m/ben ("boxer-shorts") / Maske AS / 10220412

 Sengebeskyttelse (delkontrakt / leverandør / avtalenummer):

 • Delkontrakt 20: 1005040301.01 Fødelaken engangs / Espe Produkter AS / 10220409
 • Delkontrakt 21: 1005040301.02 Fødelaken stretch/formsydd engangs / Espe Produkter AS / 10220409
 • Delkontrakt 22: 1005040301.03 Fødelaken Sett 3-delt engangs / Espe Produkter AS / 10220409
 • Delkontrakt 23: 1005040302.01 Stikklaken engangs / Abena Hygiene AS / 10220401
 • Delkontrakt 25: 1005040303.01 Sengekladd (stol- og sengebeskyttelse) / Maske AS / 10220412

Urologiske katetere og tilbehør (delkontrakt / leverandør / avtalenummer):

 • Delkontrakt 26: 1005040401.01 Urinkateter 3- veis skylle / Bard Norway AS / 10220403
 • Delkontrakt 27: 1005040401.02 Urinkateter 3- veis hematuri / Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 28: 1005040402.01 Urinkateter 2- veis Langtids/permanent / Nelaton Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 29: 1005040402.02 Urinkateter 2- veis Langtids/permanent / Tiemann Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 30: 1005040402.03 Urinkateter 2- veis Korttids Nelaton / Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 31: 1005040402.04 Urinkateter 2- veis Korttids Tiemann / Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 32: 1005040403.01 Urinkateter Tappe Hydrofil Nelaton / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 33: 1005040403.02 Urinkateter Tappe Hydrofil Tieman / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 34: 1005040404.01 Urinkateter Instillasjon Hydrofil / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 35: 1005040405.01 Urinkateter Dilatasjon Hydrofil / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 36: 1005040406.01 Urinkatetersett Suprapubisk m/Ballong / Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 37: 1005040406.02 Urinkatetersett Suprapubisk u/Ballong / Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 38: 1005040407.01 Kateterklemme / Mediq Norge AS / 10220413
 • Delkontrakt 39: 1005040407.02 Kateterpropp / ConvaTec Norway AS / 10220406
 • Delkontrakt 40: 1005040407.03 Kateterventil / ConvaTec Norway AS / 10220406
 • Delkontrakt 41: 1005040407.04 Prefylt sprøyte med glycerol / OneMed AS / 10220417
 • Delkontrakt 42: 1005040407.05 Glidegel for innføring av kateter / Adcare AS / 10220402
 • Delkontrakt 44: 1005040409.01 Uridom / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 45: 1005040410.01 Urinpose til seng Steril Tømbar / Dentsply IH AS / 10220408
 • Delkontrakt 46: 1005040410.02 Urinpose til seng Usteril Ikke tømbar / Dentsply IH AS / 10220408
 • Delkontrakt 47: 1005040410.03 Urinpose til kateterisering Usteril Ikke tømbar / Dentsply IH AS / 10220408
 • Delkontrakt 48: 1005040410.04 Benpose Steril Tømbar / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 49: 1005040410.05 Benpose Usteril Tømbar / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 50: 1005040410.06 Urinpose til gjennomskylling / ConvaTec Norway AS / 10220406
 • Delkontrakt 51: 1005040410.07 Urinpose til nefrostomikateter / Mermaid Medical AS / 10220415
 • Delkontrakt 52: 1005040410.08 Oppheng til urinpose / KvinTo AS / 10220411
 • Delkontrakt 53: 1005040410.09 Benposeholder / Abena Hygiene AS / 10220401
 • Delkontrakt 54: 1005040410.10 Festebånd til urinpose / Coloplast Norge AS / 10220405
 • Delkontrakt 55: 1005040410.11 Urinoppsamlingspose til urinprøvetaking for barn / B Braun Medical AS / 10220404

Produkter på avtale, del 2

Bind, bleier og truser (delkontrakt / leverandør / avtalenummer):

 • Delkontrakt 1 Bleier til barn / Mediq Norge AS / 10220420
 • Delkontrakt 2 Dråpesamler/truseinnlegg for urininkontinens menn / Mediq Norge AS / 10220420
 • Delkontrakt 3 Truseinnlegg for urininkontinens kvinner / Abena Hygiene AS / 10220418
 • Delkontrakt 4 Sengebeskyttelse Plast Liten / Mediq Norge AS / 10220420
 • Delkontrakt 5 Sengebeskyttelse Plast Stor / Maske AS / 10220419

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

​Lisbeth Andrén

Spesialrådgiver innkjøp
lisbeth.andren@sykehusinnkjop.no
+47 928 65 178Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748


Dokumenter

Kunder_tiltredelse_del_2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Inkontinensprodukter/Kunder_tiltredelse_del_2.pdfKunder_tiltredelse_del_2.pdfpdf318575
Felles_rammeavtale_inkontines_del_2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Inkontinensprodukter/Felles_rammeavtale_inkontines_del_2.pdfFelles_rammeavtale_inkontines_del_2.pdfpdf785716
Felles_rammeavtale_Inkontinens_del_1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Inkontinensprodukter/Felles_rammeavtale_Inkontinens_del_1.pdfFelles_rammeavtale_Inkontinens_del_1.pdfpdf796901
Kunder_tiltredelse_del_1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Inkontinensprodukter/Kunder_tiltredelse_del_1.pdfKunder_tiltredelse_del_1.pdfpdf378664

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?