Nasjonal avtale

Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Nye avtaler gjelder fra 01. oktober 2022 til 30. september 2023.

Følgende avtaler inngått mai 2019 gjelder fortsatt. Insulinpumpen Minimed 640G - Medtronic og insulimpumpen Accu-Chek Insight - Roche Diagnostics. Disse avtalene utløper 30. April 2023.

Avtalen gjelder levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. 

De regionale helseforetakene og underliggende helseforetak har inngått nye rammeavtaler på kjøp av insulinpumper og CGM. Avtalen er en ett års avtale, med en mulig forlengelse på 9 måneder. Det er etablert nye avtaler innenfor følgende produktgrupper: 

1) Insulinpumper og CGM – Closed Loop

2) Patchpumpe for insulin 

3) Frittstående CGM.

Pasienthenvendelser

Alle pasienthenvendelser rundt insulinpumper, frittstående CGM og forbruksmateriell til dette må rettes til ditt helseforetak via behandlingshjelpemiddelenheten (se https://behandlingshjelpemidler.no/enhet/).

Presisering av avtale 10050502 med Medtronic Norge AS

Medtronic Norge AS tilbudte kun infusjonssettet Quick-Set i anskaffelsen som nylig har vært gjennomført. Det betyr at det er sammensetningen Minimed 780G og infusjonssettet Quick-Set som er evaluert og som har vunnet denne delkontrakten. Dette gjelder for avtale 10050502.

Derfor skal alle pasienter som i dag mottar Minimed 780G skrives ut med infusjonssettet Quick-Set. Brudd på dette kan medføre erstatningsansvar ovenfor andre leverandører på avtalen.

Sykehusinnkjøp anbefaler at de leger og sykepleiere som rekvirerer behandlingsutstyr fra behandlingshjelpemidler i henvendelsen fører på hvilket infusjonssett som skrives ut til pasienten. 

Endring fra 21.10.2022 - Infusjonssettene Mio Advance, Mio Soft og Ewis fra Medtronic 

Infusjonssettene Mio Advance, Mio Soft og Extended-Wear Infusjon Set (EWIS) tas inn på løpende avtale 10050402. Infusjonssettene gjøres igjen tilgjengelig for de pasienter som før 1. oktober 2022 benyttet disse.

Helseforetakene kan bestille disse produktene fra mandag 24. oktober 2022. ​​

Hvem er leverandører?

Abbott Norge AS
Kontaktperson: Martin A. Krekling, Abbott Diabetes Care. E-post: martin.krekling@abbott.com Telefon: +47 977 59 589
Avtalenummer: 10050501

Medtronic Norge AS
Kontaktperson: Mats Aasgaard, Tender & Contract Specialist. E-post: avtaler@medtronic.com. Telefon: +45 32 48 18 00
Avtalenummer: 10050502

Rubin Medical AS
Kontaktperson: Maria Stertman, Tender Manager. E-post: maria@rubinmedical.se. Telefon:  +46 70 2497837 
Avtalenummer: 10050503

NordicInfu Care AB
Kontaktperson: Peder Sandqvist, Business Development & Market Access Manager. E-post: peder.sandqvist@infucare.se. Telefon: +46 705726885
Avtalenummer: 10050504

Roche Diagnostics Norge AS
Kontaktperson: Mette Engebretsen, Head of Professional Diabetes Care. E-post: mette.engebretsen@roche.com. Telefon: 901 37 651
Avtalenummer: 10050505

Ascensia Diabetes Care Norway AS
Kontaktperson: Maria Schybergson, country manager Norway. E-post: maria.schybergson@ascensia.com. Telefon: +47 465 06 510
Avtalenummer: 10050506

Produkter på avtale

Avtalen er delt opp i tre ulike delområder. 

Delkontrakt 1 – Insulinpumpesystem med CGM - Closed loop

Prioritet 1
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: MiniMed 780G

Prioritet 2
Leverandør: Rubin Medical AS
Produkt: Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi​

​​Delkontrakt 2 – Patchmpumpe for insulin

Prioritet 1
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: OmniPod Dash* 

Prioritet 2
Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS
Produkt: Accu Chek Solo 

* Alle nye pasienter som starter opp med OmniPod Dash skal rekvireres startsett fra valgt leverandør. Fjernkontroll (PDM) er inkludert i startsettet.

Delkontrakt 3 – Frittstående CGM
OBS: Freestyle Libre 2 og 3 er rangert likt. 

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 2 

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 3

Prioritet 3
Leverandør: Medronic Norge AS
Produkt: Guardian Connect G4

Prioritet 4
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: Dexcom G6 

Prioritet 5
Leverandør: Ascensia Diabetes Care Norge AS
Produkt: Eversense E3

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp​

Andreas Rystrøm 
Andreas.Rystrom@sykehusinnkjop.no

Inger E. Andreassen 
Inger.Elisabeth.Andreassen@sykehusinnkjop.no

Merethe Gærnæ
Avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no 


​Bruk av avtalene

​Avtalene som er inngått er alle parallelle rammeavtaler. Kjøp på avtalene skal foretas etter krav fastsatt i konkurransegrunnlaget:

  • Avrop innenfor hver delkontrakt skal skje fra den leverandøren og det systemet som er evaluert til å ha laveste tilbudspris, 1. rangerte leverandør, kjøp av medisinsk teknisk utstyr inkl. forbruksmateriell.

​Avrop kan avvike fra rangering med følgende begrunnelser:

  • Begrunnelse fra lege, basert på legens medisinskfaglige vurdering av pasient.
  • ​Leveringskapasitet, at høyere rangerte tilbyder ikke kan levere.

​Kunden er forpliktet til å lagre og dokumentere alle avrop gjort etter avvikskriteriene.​

​Frittstående CGM (delkontrakt 3) og bruk av egen mobiltelefon

​​​Flere av behandlingssystemene under delkontrakt 3 krever at pasient og eventuelt pårørende benytter egen mobiltelefon i behandlingen. Dette gjelder samtlige systemer i denne delkontrakten. Helseforetakene skriver ikke ut mobiltelefon til pasienten, og det er derfor avgjørende at pasienten har mobiltelefon selv. Det gjelder også de systemene som har følgerfunksjon. 

For de pasienter som ikke har egen mobiltelfon ,eller ikke ønsker å benytte mobiltelefon i behandlingen, henvises de til behandlingssystemene Freestyle Libre 2 og Dexcom G6 da disse systemene har dedikerte mottakere og kan benyttes uten mobiltelefon.​
 

​Spørsmål og ​a​​vvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Innlog​​​ging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

​Doku​​men​​​te​​​​r​


Fant du det du lette etter?