Nasjonal avtale

Invasiv kardiologi - forbruksmateriell - barn

Avtalen gjelder fra 1. februar 2023 til 31. januar 2025, og fra 1. juni 2023 til 31. mai 2024 for Vingmed, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen gjelder levering av forbruksmateriell barn til invasiv kardiologi til Oslo Universitetssykehus.

Hvem er leverandører?

Cook Norge AS
Maria Östh, Tendersservice.scandinavia@cookmedical.com, 0046 708 27 24 31

Occlutech International AB
Niclas Johansson, niclas.johansson@occlutech.com, +46 735 19 97 85

Cordis Medical Norway AS
Jessica Jernström, Gmb-NordicBT@cardinalhealth.com, 0046 (0)730258350

Vingmed AS
Didrik Lantz, didrik.lantz@vingmed-as.no, 922 48 662

Gothia Medical AB
Fia Gustafsson, customercare@gothiamedical.se, +46 31 3850926

Abbott Medical Norway AS
Alexandra Andrei, nordic.avcontracts@av.abbott.com, +46 730 89 41 22

Produkter på avtale

Det er inngått avtale med 6 leverandører fordelt på 8 delområder. Leverandør med høyest produktrangering skal anvendes ved avrop.

Delområde 19.1 PTV ballongkateter
Vingmed AS

Delområde 19.2 PTA ballongkateter
Vingmed AS

Delområde 19.3 Stenter
Vingmed AS

Delområde 19.4 Innførerhylser (Introducere) korte og lange
1. Vingmed AS
2. Cook Norge AS

Delområde 19.5 Kateter til diagnostisk kateterisering
1. Cordis Medical Norway AS
2. Vingmed AS
3. Gothia Medical AB

Delområde 19.7 Annet utstyr
Cordis Medical Norway AS

Delområde 19.8 Wirer
Cook Norge AS

Delområde 19.9 Utstyr til strukturelle hjertedefekter (atrie- og ventrikkelseptumdefekter)
1. Abbott Medical Norway AS
2. Occlutech International AB
3. Gothia Medical AS​

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no

Julie Forøy

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

​​

Slik brukes avtalen

​​Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1 på det aktuelle delområdet.

Unntak fra punkt 2.1. kan gjøres i følgende tilfeller:

1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan
brukes i behandling av den aktuelle pasient.

2. Dersom prioritert leverandørs utstyr skaper uforholdsmessige store tekniske
vanskeligheter ved bruk sammen med det høyest rangerte utstyr fra andre Deltilbud.
Avrop vil da skje hos høyest rangerte tilbyderen som tilbyr kompatibelt utstyr.

3. Dersom den øverst rangerte leverandør på forespørsel ikke levere utstyret eller kan
ikke levere innen avtalefestet tid.

4. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier kan medføre rerangering av
produktene ved gjennomgjøring av minikonkurranse innenfor den enkelte
delkontrakt.

5. Dersom den høyest rangerte leverandør ikke har oppdatert de elektroniske
varekatalogene med aktuelle produkt innen avtalefestet tid for de foretak hvor dette
er aktuelt.

6. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som
ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder.

Avvik fra rangeringen vil bli logget og tatt opp med leverandørene ved oppfølgingsmøter
mellom Oppdragsgiver, Sykehusinnkjøp HF og Leverandør.​


Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?