Kar- og thoraxkirurgi – utstyr og materiell

Avtalene gjelder fra 1. oktober 2019 til 30. september 2021. Avtalen er prolongert til 30.september.2022


Avtalen gjelder levering av utstyr og materiell til kar- og thoraxkirurgi. For hvert delområde er det inngått parallelle rammeavtaler.

Avtalen er delt inn i fem hovedområder. Under vil du finne en oversikt over produktene innenfor hvert hovedområde. 

Hvem er leverandører?

Abbott Medical Norway AS:
Kontaktperson: Magnus Hagstrøm-Sjaastad
Telefon: +47 928 65 529
E-post: magnus.hagstromsjaastad@abbott.com

Vingmed AS:
Kontaktperson: Wibeche Andreassen 
Telefon: 913 16 797
E-post: wibeche.andreassen@vingmed-as.no

B Braun Medical: 
Kontaktperson: Annette Jünemann
Telefon: +47 932 80 000
E-post: annette.juenemann@bbraun.com

Bard Norway AS
Kontaktperson: Brit Cederholm
Telefon: 815 00 266.
E-post: Brit.cederholm@crbard.com

Cook Norge AS
Kontaktperson: Maria Östh
Telefon: 0046 317 480 379
E-post: Maria.osth@cookmedical.com

Lemaitre Vascular AS 
Kontaktperson: Mats Rønnberg
Telefon:  406  27 382
E-post: Mronnberg@lemaitre.com

Mediplast AS
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: 911 61 846/328 81 100
E-post: Marit.vee.akselsen@mediplast.com

Medistim Norge AS
Kontaktperson: Terje Broks
Telefon:  230 35 262/958 21 538
E-post: Terje.broks@medistim.com

Medtronic Norge AS 
Kontaktperson: Mats Aasgard
Telefon: +45 267 26 851
E-mail: Avtaler@medtronic.com

Puls AS 
Kontaktperson: Rolf-Aage Myrstad
Telefon: 223 00 500
E-post:  Rolf.aage.myrstad@puls-norge.no

Maquet Nordic Norway 
Kontaktperson: Gjermund Mangseth
Telefon: 901 73 042
E-post: Gjermund.mangseth@getinge.com

W. L. Gore & Associates Scandinavia AB 
Kontaktperson Anna Maria Flygare
Telefon:  +46 (0)31 7067805
E-post: aflygare@wlgore.com

Hovedområde 1: Karproteser

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 1.1 Rette graft thoracal/thoraco-abdominal

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. Medistim Norge AS
 3. B. Braun Medical AS
 4. LeMaitre Vascular AS 2

Deltilbud 1.2 Grenede – én sidearm graft, thoracal/thoraco-abdominal

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medistim Norge AS
 2. Mediplast AS
 3. Maquet Nordic Norway

Deltilbud 1.3 Grenede – flere sidearmer graft, thoracal/thoraco-abdominal

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medistim Norge AS
 2. Maquet Nordic Norway

Deltilbud 1.4 Hybride implantater (graft), thoracal

Leverandør:

 1. Medistim Norge AS

Deltilbud 1.5 Valsalvagraft

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. B. Braun Medical AS
 2. Maquet Nordic Norway
 3. Medistim Norge AS

Deltilbud 1.6 Abdominale, rette og Y-graft – polyester – impregnerte/coated

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. B. Braun Medical AS
 4. Medistim Norge AS
 5. LeMaitre Vascular AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 1.7 Abdominale, rette og Y-graft – antimicrobielle graft

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. B. Braun Medical AS

Deltilbud 1.8 Abdominale, rette og Y-graft – PTFE

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 1.9 Perifere graft – polyester

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. 3 B. Braun Medical AS
 4. Medistim Norge AS
 5. Mediplast AS
 6. LeMaitre Vascular AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.   

Deltilbud 1.10 Perifere graft – PTFE

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Bard Norway AS
 2. B. Braun Medical AS
 3. Maquet Nordic Norway
 4. LeMaitre Vascular AS 1
 5. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
Medistim er ikke lenger leverandør på dette deltilbudet, og har blitt fjernet fra leverandørlisten.

Deltilbud 1.11 Perifere graft – PTFE, heparin

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. B. Braun Medical AS
 2. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 1.12 Perifere graft – antimicrobielle

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. B. Braun Medical AS

Deltilbud 1.13 Perifere graft – kombinerte materialer

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Bard Norway AS
 2. Maquet Nordic Norway
 3. LeMaitre Vascular AS 1

Deltilbud 1.14 Dialysegraft for tidlig aksess (innen 72h)

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
 2. Maquet Nordic Norway
Medistim er ikke lenger leverandør på dette deltilbudet, og har blitt fjernet fra leverandørlisten.

Deltilbud 1.15 Patcher – biologiske

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Puls AS
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. Abbott Medical Norway AS

Deltilbud 1.16 Patcher – syntetiske polyurethan

Leverandør:

 1. B. Braun Medical AS

Deltilbud 1.17 Patcher – syntetiske dacron

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Bard Norway AS
 2. Maquet Nordic Norway
 3. B. Braun Medical AS
 4. LeMaitre Vascular AS 1

Deltilbud 1.18 Patcher – syntetiske PTFE

Leverandør:

 1. Bard Norway AS

Hovedområde 2: Endovaskulær kirurgi

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 2.1 Thoracale stentgraft for aortaaneurismer

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Cook Norge AS
 3. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
 4. Vingmed AS 1
 5. Vingmed AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i Vingmed AS 1 og Vingmed AS 2.  

Deltilbud 2.2 Thoracale stentgraft for aortadisseksjon

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Cook Norge AS
 3. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
 4. Vingmed AS 1
 5. Vingmed AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i Vingmed AS 1 og Vingmed AS 2.     

Deltilbud 2.3 Abdominale stentgraft (EVAR) - suprarenal fiksasjon

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Cook Norge AS
 2. Medtronic Norge AS
 3. Vingmed AS 1

Deltilbud 2.4 Abdominale stentgraft (EVAR) - infrarenal fiksasjon

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
 2. Vingmed AS 1

Deltilbud 2.5 Grenede stentgraft for iliaca-aneurisme

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Cook Norge AS
 2. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 2.6 Thoraco-abdominale stentgraft («Off the shelf»)

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Cook Norge AS

Hovedområde 3: Shunt

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 3.1 Shunt

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 1
 2. Mediplast AS

Tilbudt produkt fra Mediplast, Vascushunt II, er likevel ikke CE-merket i henhold til Lov og Forskrift om medisinsk utstyr. Inntil denne merkingen foreligger, vil ikke produktet kunne avropes.

Hovedområde 4: Occlusjonskateter

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 4.1 Perfusjons-occlusjonskateter

Leverandør:

 1. LeMaitre Vascular AS 1

Deltilbud 4.2 Occlusjonskateter

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 1
 2. Mediplast AS

Hovedområde 5: Embolektomi/trombektomi/klaffestripper

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 5.1 Embolektomikateter

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 2
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. Mediplast AS

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 5.2 Trombektomikateter:

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 2
 2. Mediplast AS
 3. LeMaitre Vascular AS 1

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 5.3 Klaffestripper til bypasskirurgi

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. B. Braun Medical AS
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. LeMaitre Vascular AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 5.4 «Over the wire» - embolektomikateter

Leverandører i rangert rekkefølge:

1. LeMaitre Vascular AS 1
1. LeMaitre Vascular AS 2
3. Mediplast AS

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Kontaktpersoner

Portrett

Ann-Kristin Johnsen

prosjektleder anskaffelser 
Ann-Kristin.Johnsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 34 446

Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715


Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop skal skje ved kjøp fra den leverandøren som til enhver tid er rangert som nummer 1.

I henhold til punkt 2.2 i rammeavtalen kan unntak fra dette gjøres i følgende tilfeller:

I) Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.

II) Dersom prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.

III) Dersom leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

IV) Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen for bruk i studier.

Unntak etter I og II besluttes av ansvarlig behandlende lege og skal dokumenteres. Unntak etter III besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter IV skal besluttes av fagansvarlig, budsjettansvarlig og innkjøpsansvarlig ved den enkelte avdeling.

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?