Konsulenttjenester IKT

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til 31. januar 2020. 

Avtalen gjelder levering av konsulenttjenester innen området IKT.

Det er inngått avtaler innen 11 delområder:

 • A: Program og Prosjektgjennomføring
 • B: Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon
 • C: Arkitektur
 • D:Informasjonssikkerhet og ROS-analyser
 • E: Testledelse og Release-gjennomføring
 • F: Elektronisk samhandling/integrasjoner/systemutvikling
 • G: Drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer
 • H: Datakommunikasjon og telekommunikasjon
 • I: Applikasjonsforvaltning
 • J: Klientplattform
 • K: Konsulentformidling/Broker (Gjelder kun for Helse Sør-Øst RHF)

Hvem er leverandører?

Se vedleggene under for en oversikt over tildelingene i de enkelte helseregionene:

Kontaktpersoner hos leverandørene:

Hva inneholder avtalen?

Oversikt over delområder. Eksempler under hvert enkelt delområde er ikke uttømmende.

A. Program og prosjektgjennomføring

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Prosjektledelse
 • Teknisk prosjektledelse
 • Prosjektlederstøtte / administrasjon
 • Programstyring
 • Porteføljestyring
 • Prosessledelse
 • Prosesskartlegging og effektivisering
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Risikohåndtering
 • Gevinstestimering og gevinstrealisering
 • Behovskartlegging / Kravspesifisering
 • Estimering av tid og kostnader
 • Kost / -nytteanalyse
 • Metode innen systemutvikling og – forvaltning
 • Innføring og endringsledelse (kommunikasjon/opplæring)
 • Leveranseplanlegging

B. Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Strategisk rådgivning på IKT – både etablering av IKT-løsninger og forvaltning og drift av IKT-løsninger
 • Støtte til gjennomføring av endringsprosesser
 • IT governance
 • Utforming og innføring av ITSM (IT Service Management) -prosesser
 • Standardisering og konsolidering av applikasjoner og infrastruktur
 • Coaching av ledergrupper
 • Benchmarking av IKT IKT i byggeprosjekter
 • Støtte til IKT-relaterte utredninger og analyser

Innovasjon

 • Arbeid med nyskapning i grensen mellom helse og teknologi. Fokus på hvordan teknologi kan brukes på en best mulig måte for å understøtte og utvikle arbeidsprosesser i helseforetakene og skape en bedre brukeropplevelse for ansatte og pasienter.
 • Mobilitet, herunder bruk av nye-media (nettbrett, apper, nye produkter etc). Kan knyttes til MTU og/eventuelt pasienter eller internt

Ekstern kvalitetssikring

 • Revisjoner/systemrevisjoner
 • Kvalitetssikring av prosjekter
 • Kvalitetsgjennomgang

C. Arkitektur

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Virksomhetsarkitektur
 • Funksjonell arkitektur og design
 • Integrasjonsarkitektur/samhandlingsarkitektur
 • Informasjons- og dataarkitektur, inkludert masterdatamanagement
 • Applikasjonsarkitektur
 • Tjenesteorientert arkitektur
 • Sikkerhetsarkitektur
 • Tjenesteorientert arkitektur (SOA)
 • Driftsarkitektur
 • Teknisk infrastruktur

D. Informasjonssikkerhet og ROS-analyser

 • Kompetanse generelt innen sikkerhet og informasjonssikkerhet, herunder rammeverk, lovkrav mv
 • Kompetanse/gjennomføring av risikovurderinger, samt risikohåndtering
 • Kompetanse spesielt innen internkontroll/revisjonsarbeid, governance sikkerhet, samt etterlevelse/compliance ift lovkrav og andre krav (metode, verktøy mv)
 • Kompetanse/gjennomføring innen etterlevelse gjennom sikkerhetstester (penetrasjonstester, sårbarhetsscanning mv) ROS-analyser
 • Kompetanse innen personvern

E. Testledelse og release-gjennomføring

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Testledelse, herunder teststrategi og testplan
 • Testkompetanse innen tekniske tester (ytelses-, sikkerhets- og avbruddstester)
 • Testverktøy
 • Generell testkompetanse
 • Releasegjennomføring

F. Elektronisk samhandling/ integrasjoner/ systemutvikling

Som eksempel kan det her nevnes:

Design, drift, utvikling og konfigurasjonsarbeid innen:

 • Integrasjonsplattformer og mellomvareløsninger (hovedsakelig Biztalk .Net)
 • MSSQL, eller andre databasesystemer
 • Kommunikasjonsprotokoller (for eksempel SMTP, HTTP, MSMQ med mer)
 • Regelmotorverktøy
 • PKI (Public Key Infrastructure)
 • ebXML
 • Meldingsformater (for eksempel XML, EDIFACT med mer)
 • Programmering (.Net-rammeverk)
 • Datavarehus, Business Intelligence, for eksempel SAS
 • Portal- og Webutvikling: videreutvikling av applikasjoner og grensesnitt (hovedsakelig Sharepoint .NET)
 • Analyse og design: analyse beskrivelse og datamodellering (for eksempel UML, ERWin
 • Programmering (for eksempel Visual Studio .Net, SQL)
 • Applikasjonsintegrasjon (for eksempel WebServices, integrasjontjenester på Biztalk, .NET)
 • HL7 FHIR profiler for utveksling av data i spesialisthelsetjenesten.

G. Drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Virtualiseringsteknologi (VmWare)
 • Drift, produksjon og feilsøking (for eksempel HPUX, Solaris, Red hat Linux, z/OS, Windows klient og server, Cisco, TCP / IP, Oracle, DB2 for z OS, DL/1, VSAM, ARS-remedy, CA-Unicenter, IBMs TWS)
 • Driftsdokumentasjon

Event management (overvåking): God kjennskap til produktene: HP OMW, HP Sitescope, HP RUM, HP BPM. (Operativ og serversystemer)

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Spesialister på Citrix Xen App, Unix, Red Hat Linux, Microsoft

Datalagring:

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Spisskompetanse SRM verktøy
 • Spisskompetanse Arkivering Backup
 • Kompetanse utførende arbeid innen Unix, Linux, Volummanagement, diskutlegg, datamigrering portofølgene til Symantec clustersoftware og volummanagement
 • Spisskompetanse innen Symantec Netbackup installasjoner konfigurasjoner feilsøking.

Databaser:

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Design, tuning, utvikling, på Oracle, Sybase og MS/SQL.

H. Datakommunikasjon og telekommunikasjon

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Leveransekoordinering av store nettverksendringer
 • Kartlegging og dokumentasjon av eksisterende nettverk
 • Teknisk risikovurdering av design og implementerte løsninger
 • Kompetanse innen nettverksmonitorering og måling (f.eks HP NNM, HP NA, Nagios, Cacti, Netflow etc)
 • Spisskompetanse innen datakommunikasjon (f.eks TCP/IP, Ethernet, MPLS, OSPF, BGP, QoS, ISIS,)
 • Feilsøking i nettverk, pakkefangst og analyse
 • Spisskompetanse innen sikkerhetsteknologier (f.eks Brannmur, IPS/IDS, NAC)

Telekommunikasjon:

Som eksempel kan det her nevnes:

Spisskompetanse innen løsningsdesign, utvikling og drift innen:

 •  Nettsentriske tjenester
 • IP-telefoni
 • SIP
 • WLAN-telefoni
 • DECT/IP-DECT
 • Unified Communication
 • Callsenter / Multikontakt senter
 • PABX (hovedsakelig Avaya)
 • Ekspedient støttesystemer (eks Trio)
 • Mobiltelefoni / Mobile løsninger

Personsøkeranlegg (hovedsakelig Ascom)

I. Applikasjonsforvaltning

 • Kompetanse på drift og forvaltning av applikasjoner
 • Metoder og rammeverk for applikasjonsforvaltning (Application Management)
 • Standardisering og konsolidering av applikasjoner Kurs- og opplæringstjenester
 • (Våre viktigste applikasjonsområder er PAS/EPJ, Røntgen og Laboratorier)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Aina Niska

rådgiver anskaffelser 
aina.niska@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715


Slik brukes avtalen

Ved kjøp av konsulenttjenester IKT skal det gjøres bestillinger med minikonkurranser. I dokumentet «Veileder til bestillere» ser du en detaljert fremgangsmåte.

Dokumenter

2-20190226 Oppdragsbeskrivelse - Konsulenttjenester IKT.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/2-20190226 Oppdragsbeskrivelse - Konsulenttjenester IKT.docx2-20190226 Oppdragsbeskrivelse - Konsulenttjenester IKT.docx
Kunder tiltredelse konsulenttjenester IKT.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Kunder tiltredelse konsulenttjenester IKT.pdfKunder tiltredelse konsulenttjenester IKT.pdf
Bestillingsskjema-KonsulenttjenesterIKT.xlshttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Bestillingsskjema-KonsulenttjenesterIKT.xlsBestillingsskjema-KonsulenttjenesterIKT.xls
Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Vest RHF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Vest RHF.pdfLeverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Vest RHF.pdf
Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Nord RHF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Nord RHF.pdfLeverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Nord RHF.pdf
Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Sør-Øst RHF.pdfLeverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Sør-Øst RHF.pdf
Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Midt-Norge RHF.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Leverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Midt-Norge RHF.pdfLeverandører - Konsulenttjenester IKT - Helse Midt-Norge RHF.pdf
Protokoll minikonkurranse - Konsulenttjenester IKT.DOCXhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Protokoll minikonkurranse - Konsulenttjenester IKT.DOCXProtokoll minikonkurranse - Konsulenttjenester IKT.DOCX
Mal_Tildelingsskjema_-Konsulenttjenester_IKT.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Mal_Tildelingsskjema_-Konsulenttjenester_IKT.docxMal_Tildelingsskjema_-Konsulenttjenester_IKT.docx
Veileder_for_bestiller_-_Konsulent_IKT.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Veileder_for_bestiller_-_Konsulent_IKT.pdfVeileder_for_bestiller_-_Konsulent_IKT.pdf
Veileder_for_Leverandører_-_Konsulenttjenester_IKT.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Veileder_for_Leverandører_-_Konsulenttjenester_IKT.pdfVeileder_for_Leverandører_-_Konsulenttjenester_IKT.pdf
Rammeavtale_felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Rammeavtale_felles.pdfRammeavtale_felles.pdf
Beskrivelse av delområder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Beskrivelse av delområder.pdfBeskrivelse av delområder.pdf
Mal_Leverandørens_svarskjema_minikonkurranser__Kopi (3).docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester IKT/Mal_Leverandørens_svarskjema_minikonkurranser__Kopi (3).docxMal_Leverandørens_svarskjema_minikonkurranser__Kopi (3).docx

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtalen? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?