Nasjonal avtale

Konsulenttjenester innkjøp og logistikk

Avtalen gjelder fra 1. mars 2017 til 28. februar 2021.

På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk.

Det er inngått avtaler innen 3 delområder:

 • A: Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning
 • B: Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse
 • C: Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/ prosjektledelse

Hvem er leverandører?

A: Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning

 1. Deloitte AS
 2. KPMG AS
 3. Inventura AS
 4. PwC AS 5. Ernst & Young AS

B: Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse

 1. Odin Prosjekt AS
 2.  Inventura AS
 3. KPMG AS
 4. Dynabyte Consulting AS
 5. Tiger Consulting AS
 6. Deloitte AS
 7. PwC AS

C: Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/ prosjektledelse innen logistikk

 1. Ernst & Young AS
 2. Dynabyte Consulting AS
 3. KPMG AS
 4. PwC AS
 5. PA Consulting Group AS

Kontaktinformasjon til leverandører:

Deloitte AS: Halvor Moen. E-post: hmoen@deloitte.no. Telefon: 95 26 87 85.

Dynabyte: Consulting AS Halvor Rollag E-post: hro@dynabyte.no.Telefon: 952 57 26.

Ernst & Young AS: Finn Holm E-post: finn.holm@no.ey.com.Telefon: 901 95 907/24 00 24 00.

Inventura AS: Andreas Hjortland, E-post: Andreas.Hjortland@inventura.no. Telefon: 975 17 234. Tilbudsforespørsler sendes til bid@inventura.no. 

KPMG AS: Thomas Føyen E-post: thomas.foyen@kpmg.no. Telefon: 40 63 43 50.

Odin Prosjekt AS Kontaktperson: Tarjei Y. Bjørkly E-post: tarjei@odinprosjekt.no. Telefon: 90 06 30 37.

PA Consulting Group AS: Grete Kvernland-Berg. E-post: grete.kvernland-berg@paconsulting.com. Telefon: 99 25 03 56.

PricewaterhouseCoopers AS: Frode Myrdal. E-post frode.myrdal@pwc.com. Telefon 952 61 303

Tiger Consulting AS: Geir Tore Gaukerud. E-post: gtg@tigerconsulting.as. Telefon: 90 19 14 50

Delområde A. Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning

Som eksempel kan det her nevnes:

 •  Rådgivning, organisering og kompetanseutvikling innen kategoristyring, kategoribasert innkjøp/ fasilitere utvikling av aktuelle kategoristrategier.
 • Bistand i forhold til analyse og utvikling av forsyningskjedestrategier, bistand med beste praksis løsninger og benchmarking.
 • Bistand i forbindelse med implementering, utnyttelse og optimalisering av innkjøpssystemer.
 • KPI utvikling og målingssystemer
 • Kompetanseheving (kurs og opplæring)

Delområde B. Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse

Som eksempel kan det her nevnes:

 •  Bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser, herunder prosjektledelse og/ eller forhandlingsledelse.
 •  Rådgivning i forbindelse med valg av strategi i enkeltanskaffelser.
 • Kvalitetssikring av prosesser og dokumenter.
 • Evaluering av anskaffelsesprosesser
 • Bistand til gjennomføring av analyser i enkeltanskaffelser (modenhetsanalyse, markedsanalyse, lønnsomhetsanalyse, investeringsanalyse, benchmarking med mer).
 •  Avtaleforvaltning.
 • Bistand til livssyklusanalyser
 • Kompetanseheving (kurs og opplæring)
 • Bistand i forbindelse med utforming av evalueringsmodeller, evaluering av tilbud og bruk av evalueringsverktøy (veiledning, opplæring).

Delområde C. Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/ prosjektledelse innen logistikk

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Bistand/ rådgivning i forbindelse med implementering, utnyttelse og optimalisering av logistikkstrukturer og systemer.
 • Bistand relatert til sortimentsstyring og strategiarbeid.
 • Bistand til gjennomføring av logistikkrelaterte prosjekter, enten som prosjektledere eller – medarbeidere.
 • Bistand i forhold til analyse og utvikling av forsyningskjedestrategier, bistand med beste praksis løsninger og benchmarking.
 • Bistand i forbindelse med analyse av KPI-modeller innen logistikk, transport/ distribusjon, lager, prognosemodeller, innkjøp/ bestillinger, rutiner, optimaliseringsmodeller, risikoanalyser, analyser og beste praksis for oppbygging av prosess- og TQM-tankegang.
 • Bistand knyttet til grønn logistikk og returlogistikk, implementering av beste praksis løsninger. - Kompetanseheving (kurs og opplæring)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Slik brukes avtalen

Ved kjøp av konsulenttjenester innkjøp og logistikk skal det det gjennomføres avrop på følgende måte:

 • Oppdrag under kr. 100 000: Avrop etter prioritert rekkefølge.
 • Oppdrag over kr. 100 000: Gjennomføring av minikonkurranse.

For mer informasjon, se vedlegget "Veileder for bestiller".

Dokumenter

CV-mal leverandører

Leverandører - KIOL.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Leverandører - KIOL.pdfLeverandører - KIOL.pdfpdf153614
4-20190226 Oppdragsbeskrivelse under 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/4-20190226 Oppdragsbeskrivelse under 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docx4-20190226 Oppdragsbeskrivelse under 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docxdocx1071757
3-20190226 Oppdragsbeskrivelse over 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/3-20190226 Oppdragsbeskrivelse over 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docx3-20190226 Oppdragsbeskrivelse over 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docxdocx1076757
Bestillingskjema - Konsulenttjenester innkjøp og logistikk.xlshttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Bestillingskjema - Konsulenttjenester innkjøp og logistikk.xlsBestillingskjema - Konsulenttjenester innkjøp og logistikk.xlsxls1351680
Protokoll_minikonkurranse_-_KIOL_20170629.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Protokoll_minikonkurranse_-_KIOL_20170629.docxProtokoll_minikonkurranse_-_KIOL_20170629.docxdocx57309
Veileder_for_Leverandører_ny.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Veileder_for_Leverandører_ny.pdfVeileder_for_Leverandører_ny.pdfpdf436848
Veileder_for_bestiller.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Veileder_for_bestiller.pdfVeileder_for_bestiller.pdfpdf583035
Rammeavtale konsulent innkjøp og logistikk - nett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Rammeavtale konsulent innkjøp og logistikk - nett.pdfRammeavtale konsulent innkjøp og logistikk - nett.pdfpdf766731
Mal_Tildelingsskjema_-KIOL.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Mal_Tildelingsskjema_-KIOL.docxMal_Tildelingsskjema_-KIOL.docxdocx1217283
Kunder tiltredelse - konsulenttjenester innkjøp og logistikk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Kunder tiltredelse - konsulenttjenester innkjøp og logistikk.pdfKunder tiltredelse - konsulenttjenester innkjøp og logistikk.pdfpdf360039
Prosedyre_for_minikonkurranse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Prosedyre_for_minikonkurranse.pdfProsedyre_for_minikonkurranse.pdfpdf495946

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtalen? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?