Nasjonal avtale

Konsulenttjenester - strategi, lederutvikling og rekruttering

Avtalen gjelder fra 1.juni 2020 til 31.mai 2022, og kan forlenges i inntil 2 år med ett år av gangen.

På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen strategi- og organisasjonsutvikling, leder- og ledelsesutvikling, rekruttering og HR.

Hvem er leverandører?

Oversikt over alle leverandører som har fått tildelt avtale finner du under Dokumenter.

Hva inneholder avtalen?

Det er inngått avtaler innen 5 delområder: 

A.      Strategi- og organisasjonsutvikling, eksempelvis knyttet til:

       Strategi og metode

 • Strategiutvikling.
 • Forbedringsprosesser, innovasjon og kontinuerlig forbedring.
 • Prosjekt- og prosessledelse.
 • Organisasjonsdesign – hensiktsmessig organisering.
 • Kartlegging, evaluering og analysearbeid.
 • Risikostyring.
 • Kvalitetsstyring.

  Strategiske tema
 • Kompetanse og bemanning.
 • Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og medvirkning.
 • Omstilling og endring.
 • Ressursplanlegging.
   

B.      Leder- og ledelsesutvikling, eksempelvis knyttet til:

 • Deltakelse til eksterne/åpne lederprogram.
 • Utvikling og gjennomføring av interne leder- og talentprogrammer.
 • Ledergruppeutvikling.
 • Personlig lederrådgivning (coaching, mentoring).
 • Måling/oppfølging av ledere.
 • Endringsledelse.
 • Teamutvikling. 

C.      Kandidatsøk, rekruttering og utvelgelse - Toppleder

Omfatter bistand til hele rekrutteringsprosessen, deler av rekrutteringsprosessen og rådgivning knyttet til rekruttering av toppledere. Med toppledere menes ledere på nivå 1 og 2 - administrerende direktør og dens ledergruppe.  

D.      Kandidatsøk, rekruttering og utvelgelse - Andre lederstillinger og spesialiststillinger

Omfatter bistand til hele rekrutteringsprosessen, deler av rekrutteringsprosessen og rådgivning knyttet til rekruttering av øvrige ledere, administrative/tekniske/kliniske spesialiststillinger. 

E.       Kandidatsøk, rekruttering og utvelgelse - Helsefaglig rekruttering fra utlandet

Omfatter bistand til hele rekrutteringsprosessen, deler av rekrutteringsprosessen og rådgivning knyttet til rekruttering av helsepersonell fra utlandet. Dette gjelder både leger og sykepleiere. 

Hvem som er tildelt avtaler i de ulike regionale helseforetakene, finner du i vedlegget «Leverandører og kontaktinformasjon».

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Slik brukes avtalen

MAL'er for gjennomføring av minikonkurranser og veiledere vil bli lagt ut så snart de er klare. 

Dokumenter


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send epost til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?