Nasjonal avtale

Konsulenttjenester - strategi, lederutvikling og rekruttering

Avtalen gjelder fra 1.juni 2020 til 31.mai 2022, med mulighet til forlengelse i 1+1 år. 

På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen strategi- og organisasjonsutvikling, leder- og ledelsesutvikling, rekruttering og HR.

Bestillere oppfordres til å ta kontakt med Sykehusinnkjøp for bistand og kvalitetssikring ved utførelse av minikonkurranser. 

Hvem er leverandører?

Oversikt over alle leverandører som har fått tildelt avtale finner du under Dokumenter.

Hva inneholder avtalen?

Det er inngått avtaler innen 5 delområder: 

A.      Strategi- og organisasjonsutvikling, eksempelvis knyttet til:

       Strategi og metode

 • Strategiutvikling.
 • Forbedringsprosesser, innovasjon og kontinuerlig forbedring.
 • Prosjekt- og prosessledelse.
 • Organisasjonsdesign – hensiktsmessig organisering.
 • Kartlegging, evaluering og analysearbeid.
 • Risikostyring.
 • Kvalitetsstyring.

  Strategiske tema
 • Kompetanse og bemanning.
 • Arbeidsmiljø, konflikthåndtering og medvirkning.
 • Omstilling og endring.
 • Ressursplanlegging.
   

B.      Leder- og ledelsesutvikling, eksempelvis knyttet til:

 • Deltakelse til eksterne/åpne lederprogram.
 • Utvikling og gjennomføring av interne leder- og talentprogrammer.
 • Ledergruppeutvikling.
 • Personlig lederrådgivning (coaching, mentoring).
 • Måling/oppfølging av ledere.
 • Endringsledelse.
 • Teamutvikling. 

C.      Kandidatsøk, rekruttering og utvelgelse - Toppleder

Omfatter bistand til hele rekrutteringsprosessen, deler av rekrutteringsprosessen og rådgivning knyttet til rekruttering av toppledere. Med toppledere menes ledere på nivå 1 og 2 - administrerende direktør og dens ledergruppe.  

D.      Kandidatsøk, rekruttering og utvelgelse - Andre lederstillinger og spesialiststillinger

Omfatter bistand til hele rekrutteringsprosessen, deler av rekrutteringsprosessen og rådgivning knyttet til rekruttering av øvrige ledere, administrative/tekniske/kliniske spesialiststillinger. 

E.       Kandidatsøk, rekruttering og utvelgelse - Helsefaglig rekruttering fra utlandet

Omfatter bistand til hele rekrutteringsprosessen, deler av rekrutteringsprosessen og rådgivning knyttet til rekruttering av helsepersonell fra utlandet. Dette gjelder både leger og sykepleiere. 

Hvem som er tildelt avtaler i de ulike regionale helseforetakene, finner du i vedlegget «Leverandører og kontaktinformasjon».

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196


Portrett

Kevin Jarleiv Hardy

rådgiver - innkjøp
kevin.jarleiv.hardy@sykehusinnkjop.no
+47 952 97 380


Slik brukes avtalen

Rutiner for gjennomføring av minikonkurranser finner du i relevante maler under Dokumenter. 

Dokumenter


Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?