Nasjonal avtale

Kreativ programvare

Ny avtale for kreativ programvare er inngått med Crayon og Adobe. Gjelder fra 1. september 2020 til 31. august 2023. 

Avtalen er delt i to deler, og gjelder for avansert PDF-redigering og kreativ programvare.

Hvem er leverandører?

Crayon AS, som forhandler Adobe.
Tlf.: +45 3231 6000
Faks: +45 3231 6001

Produkter på avtale

Kreativ programvare

Dette området gjelder for alle regioner samt Norsk Helsenett og virksomheter tilknyttet tjenestesenteret. I tillegg kan region Sør-Øst kjøpe lisenser for avansert PDF-redigering (Acrobat Pro) under dette delområdet.

Sykehusinnkjøp har inngått en avtale med Crayon AS som forhandler Adobe lisenser. Det er inngått en felles nasjonal storkundeavtale for kjøpt av Adobe lisenser (Enterprise Term Licensing Agreement).

I denne avtalen er det mulig å bytte lisenser mellom regioner og virksomheter ved behov. Det er derfor viktig at kjøp av lisenser avklares med regional forvalter av avtalen. Dette er normalt det regionale IKT-selskapet.

Delområdet omfatter alle kreative produkter under Adobe sin Creative Cloud Suite. Dette inkluderer blant annet Photoshop, Illustrator, Captivate mm.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


Slik brukes avtalen

Bestilling og priser får du ved å kontakte regional forvalter av avtalen.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.