Nasjonale avtaler

Kurs- og konferansetjenester

Avtalen gjelder fra 1. november 2018 til 1.september 2021.

Avtalen gjelder kurs- og konferansetjenester, og omfatter helpensjon, dagpakker og møterom.

Ny anskaffelse er igangsatt. 

Kontaktpersoner hos leverandørene


Hva inneholder avtalen?

Avtalen omfatter levering av kurs- og konferansetjenester, samt møterom for inntil 10 og inntil 20 personer.   

Avtalen er delt opp i 42 deltilbud. Disse er fordelt utover de fire regionale helseforetakene.

Hvert delområde skal anses som en selvstendig avtale slik at hver enkelt bestemmelse i avtalen gjelder opp mot hvert enkelt delområde.

Det ble ikke stilt absolutt krav til at tilbudte lokaler skal være universelt utformede, basert på en helhetsvurdering hvor markedssituasjonen blant annet er vurdert mot hensynene universell utforming er ment å ivareta. Dermed er ikke alle avtalehoteller universelt utformet, og bestillere må sjekke dette med aktuelt hotell ved bestilling.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Evy Pleym

Senior prosjektleder anskaffelser 
evy.pleym@sykehusinnkjop.no
+47 452 68 720

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Slik brukes avtalen

Ved kurs eller konferansetjenester med en antatt verdi under kr. 100.000,- (beregnet utfra gjennomsnittlig maksimalpris) vil kunden fortrinnsvis avrope etter prioritet.

  1. prioritet: Leverandør skal benyttes ved ledig kapasitet og når det er hensiktsmessig.
  2. prioritet: Benyttes dersom 1.prioritet ikke har kapasitet eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner.
  3. prioritet: Benyttes dersom 1. og 2. prioritet ikke har kapasitet eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner.
  • Osv.

Med «hensiktsmessig» mener oppdragsgiver nærhet til arbeidssted eller møtested, kommunikasjon til møtested og møtestedets avbestillingsregler.

Det er inngått avtale med 24 leverandører på dette området. I bestillingsskjemaet velger du sted for kurs/konferanse, og det vil da komme opp hotell i prioritert rekkefølge på stedet du søker. 

Minikonkurranser

Ved kurs- eller konferansetjenester med en antatt verdi over kr. 100.000,- (beregnet utfra gjennomsnittlig maksimalpris) skal kunden avrope med minikonkurranser. Se avtalens punkt 7.2 

Tildelingskriterier finner du i avtalens punkt 7.3. Maksimalpris for dagpakker og helpensjon er beskrevet i avtalens punkt 7.4. 

Dokumenter


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?