Nasjonal avtale

Manuelle sikkerhetstjenester

Avtalen gjelder fra 1.oktober 2018 til 30. september 2021, med mulighet for forlengelse i ett år.

Avtalen omfatter manuelle sikkerhetstjenester, herunder mobilt og stasjonært vakthold, alarmmottak og vekterkurs.

Vedrørende vakthold:

Mobilt vakthold innebærer utvendige og/eller innvendige inspeksjonsrunder av kortere varighet med frekvens etter kundens behov, der vekter i hovedsak utfører forebyggende sikkerhetsoppgaver og områdekontroll.

Stasjonært vakthold innebærer oppdrag med fast tilstedeværelse hos kunde under hele oppdragets varighet. Stasjonært vakthold utføres med henholdsvis kortsiktig og kontinuerlig bemanning. Ved kortsiktig bemanning bestilles vakthold ved behov for en definert periode, mens kontinuerlig bemanning innebærer at vakthold utføres i en fast skiftordning.

Vedrørende alarmmottak:

Det er lagt til grunn at tiltredende kunder har egne avtaler for alarmmottak. Leverandør skal imidlertid tilrettelegge for å motta og aksjonere på alarm der kunden har behov for dette.

Hvem er leverandør?

Securitas AS. Kontaktperson Geir André Moksness-Skaug,  geir.andre.moksness.skaug@securitas.no.

Kontaktperson Sykehusinnkjøp

Portrett

Elisabeth Jomisko

prosjektleder anskaffelser 
elisabeth.jomisko@sykehusinnkjop.no
+47 942 77 752


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Slik brukes avtalen

Før avtalen kan tas i bruk må det enkelte helseforetak kontakte leverandør for å gjennomføre nødvendige implementeringsaktiviter for de tjenester som skal benyttes. Se «Kontaktliste leverandør» for dedikert kontaktpunkt.

Bestilling av vakthold gjøres gjennom å kontakte leverandør enten på telefon, epost eller via kundeportal på nett. Opplysninger som skal oppgis ved bestilling forhåndsdefineres sammen med leverandør ved implementering.

Dokumenter

Rammeavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Manuelle sikkerhetstjenester/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf784770
Vedlegg Kunder tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Manuelle sikkerhetstjenester/Vedlegg Kunder tiltredelse.pdfVedlegg Kunder tiltredelse.pdfpdf350066
Kontaktliste leverandør.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Manuelle sikkerhetstjenester/Kontaktliste leverandør.pdfKontaktliste leverandør.pdfpdf515049


Innlogging for brukere

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.

Nyheter og meldinger

Viktig melding vedrørende avtalepriser: 

Som følger av at Rammeavtalens punkt 12.6 "Administrasjon av avtalen" er strøket etter avtaleinngåelse, er priser nedjustert med 1 % fra avtalens oppstart 1.10.2018. Merk at tidligere utsendte versjoner av prislister kan inneholde gamle priser. For oppdatert prisliste; logg inn på Proweb under «Innlogging for brukere». 

Fant du det du lette etter?