Nasjonal avtale

Mat og drikke - ny avtale

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2020 til 30. september 2022. To år med mulighet for forlengelse et og et år.

Avtalen gjelder levering av mat og drikke til grupper av befolkningen som er særlig utsatt for matbåren smitte, eksempelvis små barn, skrøpelige eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Leverandøren skal være bevist på at det derfor er stilt tydelige og spesifikke krav til kvalitet, avvikssystem, og mattrygghet.

Delområde 1: Servicegrossistene- Grossistavtale 2016-2018 gjelder fram til 1.april 2022.

Ny grossistavtale trår i kraft fra 2.april 2022.

Delområde 9: Asko- Iskrem avtale 2016-2018 gjelder fram til 1.mars 2022. Ny avtaleperiode er ikke avklart.

Asko fortsetter også levering av lagringsstabil juice i samme periode. Fram til 31. mai 2022.

Bakehuset AS- Ferske bakeri og konditoriprodukter avtale 2016-2018 gjelder fram til 31.mai 2022 for Helse Førde HF.

Det er tildelt kontrakt på følgende delområder: 2-8 og 11-15

Disse nye frukt og grønt avtalene trår i kraft 31.01.2021.

  • Delområde 12: Frukt og grønt: 12.1: HSØ: OUS HF, AHUS HF, Sykehuset Østfold HF
  • Delområde 12.2: HSØ: Vestre Viken HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset i Vestfold
  • Delområde 12.3: HSØ: Sykehuset Telemark HF, Sørlandet Sykehus HF
  • Delområde 12.5: Helse Midt-Norge RHF med underliggende helseforetak.

Kontaktinformasjon leverandører

Asko Norge AS
Pia Lødrup
E-post: pia.lodrup@asko.no
Mobil: 951 15 332

Tine SA
Nils Petter Stensrud
E-post: nils.petter.stensrud@tine.no
Mobil: 926 36 678

Servicegrossistene AS

Kristian Sundbye.
E-post:kristian@sg.no ​
Mobil: 982 95 115

Ringnes AS
Christofer Kaspersson
E-post: christofer.kaspersson@ringnes.no
Mobil: 415 77 382

Nortura SA
Johnny Hundershagen
E-post: johnny.hundershagen@nortura.no
Mobil: 915 55 960

Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS
Kristian Solvang
E-post: kristian@langdalen.no
Mob.nr. 958 38 099

Odd Langdalen Frukt og Grønt avd. Trondheim
Geir Ove Ulleberg Buarøy
E-post: geir.buaroy@langdalen.no
Mobil: 907 53 211

Domstein Sjømat AS
Arild Svendsen
E-post: arild.svensen@domstein.no
Mobil: 450 34 918

Olav Aakre AS
Trine Gustavsen
E-post: trine.gustavsen@bama.no
Mobil: 950 88 334

Bama Storkjøkken AS/ 
Bama Storkjøkken Oslo AS
Erik Dæhlin
E-post: erde@bama.no
Mobil: 920 33 854

Bakehuset AS
Odd Nilsen
E-post: odd.nilsen@bakehuset.no
Mobil: 951 84 818

Bakehuset Nord-Norge AS avd. Tromsø
Kjetil Myrbakk
E-post: kjetil.myrbakk@bakehusetas.no
Mobil: 416 52 690

Bakermester Klausen AS
Elfrid Engelhart Pettersen
E-post: elfrid@bakerklausen.no
Mobil: 482 91 624

Bakeriet i Mo i Rana
Bjørn-Thore Hansen
E-post: bth@bakeriet.as
Mobil: 913 71 337

Produkter på avtale - Helse Nord 

Grossist
Gyldig fram til 01.03.2022

Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Faste meieriprodukter
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson, e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Fersk juice og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Iskrem- Lagringsstabil juice
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale er forlenget fram til 01.03.2022
 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Olav Aakre AS: Trine Gustavsen, e-post trine.gustavsen@bama.no, mobil 950 88 334
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854

Ferske bakeri- og konditoriprodukter
Bakehuset Nord-Norge AS avd. Tromsø: Kjetil Myrbakk, e-post kjetil.myrbakk@bakehusetas.no, mobil 416 52 690: Finnmarkssykehuset HF
Bakeriet i Mo i Rana: Bjørn-Thore Hansen, e-post bth@bakeriet.as, mobil 913 71 337: Helgelandssykehuset HF

Produkter på avtale - Helse Midt-Norge 

Grossist
Gyldig fram til 01.03.2022
 
Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Faste meieriprodukter
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678
 
Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson,  e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Fersk juice og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Iskrem- Lagringsstabil juice
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale er forlenget fram til 01.03.2022

 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt 

Odd Langdalen Frukt og Grønt avd. Trondheim: Geir Ove Ulleberg Buarøy, E-post: geir.buaroy@langdalen.no mobil: 907 53 211

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Olav Aakre AS: Trine Gustavsen, e-post trine.gustavsen@bama.no, mobil 950 88 334
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854

Ferske bakeri- og konditoriprodukter
Bakehuset AS: Odd Nilsen, e-post odd.nilsen@bakehuset.no, mobil 951 84 818

Produkter på avtale - Helse Vest

Grossist
Gyldig fram til 01.03.2022
 
Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Faste meieriprodukter
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678
 
Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson, e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Fersk juice og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Iskrem- Lagringsstabil juice
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale er forlenget fram til 01.03.2022
 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Olav Aakre AS: Trine Gustavsen, e-post trine.gustavsen@bama.no, mobil 950 88 334
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854

Ferske bakeri- og konditoriprodukter
Bakehuset AS: avtale 11140111: Odd Nilsen, e-post odd.nilsen@bakehuset.no, mobil 951 84 818

Produkter på avtale - Helse Sør-Øst

Grossist
Gyldig fram til 01.03.2022
 
Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Faste meieriprodukter
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678
 
Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson, e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Fersk juice og konsentrat
Tine SA: Nils Petter Stensrud, e-post nils.petter.stensrud@tine.no, mobil 926 36 678

Iskrem- Lagringsstabil juice
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale er forlenget fram til 01.03.2022
 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt 

Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS: Kristian Solvang, E-post: kristian@langdalen.no, mobil 958 38 099

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Olav Aakre AS: Trine Gustavsen, e-post trine.gustavsen@bama.no, mobil 950 88 334
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854

Ferske bakeri- og konditoriprodukter
Bakermester Klausen AS: Elfrid Engelhart Pettersen, elfrid@bakerklausen.no, mobil 482 91 624: VestreViken HF
Bakehuset AS: Odd Nilsen, e-post odd.nilsen@bakehuset.no, mobil 951 84 818: Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet Sykehus HF, Akershus Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF          

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøps prosjektleder:  

​Mads Brasøy Sætrum

prosjektleder 
mads.brasoy.satrum@sykehusinnkjop.no

​Mona-Linn Roska

avtaleforvalter 
mona-linn.roska@sykehusinnkjop.no


 

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Før avtalen kan tas i bruk må det enkelte helseforetak kontakte leverandør for å gjennomføre nødvendige implementeringsaktiviter for de tjenester som skal benyttes. Se «Kontaktliste leverandør» for dedikert kontaktpunkt.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. ​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?