Nasjonal avtale

Medieovervåkning

Avtalen gjelder fra 1. juli 2019 til 30. juni 2023. 

Avtalen gjelder kjøp av medieovervåkningstjenester.

Avrop på en eller flere av tjenestene forutsetter kjøp av en web-basert systemløsning. Denne løsningen må bestilles for å få tilgang til medieovervåkningstjenester. Grunnprisen inkluderer overvåkning av alle åpne kilder på nett.

Hvem er leverandører?

Avtalen er inngått med Retriever Norge AS. Deres kontaktperson er Kamilla Kjær, e-post kamilla.lundsether.kjer@retriever.no, telefon 22 91 03 52 / 908 66 846.

Produkter på avtale

I avtalen er det mulig å gjøre avrop på en eller flere av følgende tjenester:

 • Medieovervåkning av betalingsbaserte kilder på nett
 • Medieovervåkning av sosiale medier, pris per foretak
 • Medieovervåkning av radio/tv, herunder nett-TV
 • Medieovervåkning av samtlige trykte kilder, inkludert medieovervåkning av betalingsbaserte nettkilder.
 • Medieovervåkning av trykte kilder per stykk
 • Analysetjenester
 • Arkivsøk 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Janicke Busk

Prosjektleder
janicke.busk​@sykehusinnkjop.no

​​

​Bergljot Mikkelsen

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Vedlegg - Kunder tiltredelse - oppdatert.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Medieovervåkingstjenester/Vedlegg - Kunder tiltredelse - oppdatert.pdfVedlegg - Kunder tiltredelse - oppdatert.pdfpdf190242
Rammeavtale Medieovervåkningstjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Medieovervåkingstjenester/Rammeavtale Medieovervåkningstjenester.pdfRammeavtale Medieovervåkningstjenester.pdfpdf357302

Slik brukes avtalen

For kategoriene medieovervåkning av trykte kilder, betalingsbaserte kilder på nett, samt radio/tv, herunder nett-TV, gjøres avrop i form av intervaller basert på antall brukere.

Avrop gjøres i følgende intervall:

 • 0-9 brukere
 • 10-19 brukere
 • 20-49 brukere
 • 50-99 brukere
 • 100-199 brukere
 • 200-299 brukere
 • 300 pluss brukere

Som alternativ til en pakkeløsning, kan det gjøres avrop på enkeltkilder, innenfor kategorien trykte medier (aviser, tidsskrifter etc.). Enkeltkilder er priset per stykk. Dersom det velges flere enkeltkilder bør en sjekke i prislisten at prisen ikke blir høyere enn ved avrop på en pakkeløsning med alle kilder.

Fullstendig kilde- og prisliste finnes i ProWeb.

Ved bestilling av tjenester benyttes bestillingsskjema. Kryss av for de tjenestene dere ønsker med riktig intervall på brukere. Brukere er her de som mottar nyhetsbrev etc. Det vil i tillegg være mulig å bestille Atekst. Det krysses da av for dette i bestillingen til leverandør.

Opplæring

Opplæring i systemløsningen og tjenestene vil gjennomføres i forkant av avtaleoppstart. Det legges opp til enten regionale samlinger der helseforetakene i hver enkelt region samles og får felles opplæring, eller at det avtales møter på telefon eller Lync (eller tilsvarende). Opplæring vil være i forkant av oppstart, men også fortløpende ved behov etter avtalestart.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?