Medisinske møbler

Avtalen gjelder fra 1 september 2019 og har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse  i 1+1 år.

Avtalen omfatter sykehussenger, juniorsenger, nattbord, standard madrasser, undersøkelsesbenker, prøvetakningsstol, dialysestol, personløftere, mobiliseringsstol, transportrullestol, og hygieneutstyr til dusj og stell.

Hvem er leverandører?

Leverandør / Kontaktinformasjon:

Produkter på avtale

På avtalen med sykehussenger er det inngått parallelle rammeavtaler med to leverandører. 

For alle øvrige produkter er det inngått avtale med én leverandør.

Følgende leverandører er valgt: 

Sykehussenger:

 1. prioritet: Sunrise Medical AS
 2. prioritet: Etac AS

Nattbord:

 • Invacare AS

Juniorsenger, standard madrass og utstyr til dusj og stell: 

 • Etac AS

Undersøkelsesbenker og prøvetakingsstoler:

 • Sjøbloms AB

Dialysestol  

 • Vingmed AS

Personløftere og Mobiliseringsstol:

 • Arjo AS

Rullestol transport:

 • Handi Aid AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ida Pernille Ulle

Prosjektleder 
ida.pernille.ulle@sykehusinnkjop.no
+47 950 96 569


Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Slik brukes avtalen

Alle avrop som hovedregel skje hos den leverandøren som er rangert som nummer 1 på avtalen.

Unntak fra hovedregel om avrop

 1. Dersom øverst rangerte leverandør ikke kan levere produktet, eller ikke kan levere produktetinnen avtalefestet tid.
 2. Dersom øverste rangerte leverandørs utstyr skaper uforholdsmessige store tekniske
  vanskeligheter. 

Dokumenter


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?