Nasjonal avtale

Medisinske og tekniske gasser

Avtalen er inndelt i seks områder, de forskjellige områdene har ulik avtalestart og -utløp. 

Delområder A til E har oppstart fra 01.04.2023, og delområde F gjelder fra 01.09.2024.

Avtalen gjelder kjøp av medisinske og ikke medisinske (tekniske) gasse til sykehusene, samt distribusjon av medisinsk oksygen til hjemmeboende pasienter.

Hvem er leverandører?

På ny avtale gjeldene fra 01.04.2023 og 01.09.2024 er Linde Gas valgt som leverandør på samtlige delområder. 

Air Liquide Norway AS er leverandør for Sykehuset Vestfold, Sykehuset Telemark og Sørlandssykehuset frem til 31.08.2024

Kontaktpunkt for leverandørene:

Linde Gas AS: Epost: hc.no@linde.com, telefon 815 59 ​095

Air Liquide Norway AS: Øystein Lono, Medical Sale,   E-post oystein.lono@airliquide.com, telefon 414 79 092. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Kristian Aune

prosjektleder​ 
kristian.aune@sykehusinnkjop.no


​Monika Jahr Amdal

rådgiver innkjøp 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


​​​​

​Dokumenter 

Felles rammeavtale - medisinske og tekinske gasser (PDF)


Spesielle klausuler 


Helium

Der tilbyder sin kostpris på Helium er over 20% sakl prisen reguleres forholdsmessig med denne endringen. En slik endring skal gjøres både dersom leverandørens kostnad faller eller stiger. Sykehusinnkjøp forbeholder seg retten til å be om innsyn i leverandøren sin kostpris under hele avtaleperioden. Endringen må dokumenteres fra leverandør og aksepteres av Sykehusinnkjøp. 

​Levering av flutende og/eller konsentrert oksygen 

Prisen for levering av flytende (LOX) og/eller konsentrert (GOX) oksygen til hjemmeboende pasienter prisreguleres to ganger årlig: 1. januar og 1. juli. Prisendringen skjer basert på endringene i antall dropp i referansemånedene november (prisregulering for januar) og mai (prisregulering for juli). Dersom antall dropp endrer seg med +/- 25 % i referansemånedene skal dropprisen endres. Det er Sykehusinnkjøp HF avdeling nasjonale tjenester som regulerer disse prisendringene.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?