Nasjonal avtale

Medisinske og tekniske gasser

Avtalen er inndelt i seks området, de forskjellige områdene har ulik avtalestart og -utløp.

Avtalen gjelder kjøp av medisinske og ikke medisinske (tekniske) gasse til sykehusene, samt distribusjon av medisinsk oksygen til hjemmeboende pasienter.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale to leverandører på denne avtalen:

Leverandør Linde Gas AS:

Helse Nord - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060303
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Nord
Avtaleperiode: 01.01.2017 – 31.12.2020 (kan forlenges med 2 år)

Helse Vest - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060304
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Vest (inkl. Haraldsplass Diakonale sykehus AS og Betanien Hospital)
Avtaleperiode: 01.02.2017 – 31.01.2021 (kan forlenges med 2 år)

Helse Midt-Norge - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060305
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Midt-Norge
Avtaleperiode: 01.04.2017 – 31.03.2021 (kan forlenges med 2 år)

Helse Sør-Øst - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060306
Kunder: Akershus Universitetssykehus HF, Oslo Universitetssykehus HF, Sunnås Sykehus HF og Martina Hansens Hospital AS
Avtaleperiode: 01.04.2017 – 31.03.2021 (kan forlenges med 2 år)

Helse Sør-Øst - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060396
Kunder: Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF
Avtaleperiode: Sykehuset Østfold HF 01.04.2017 – 31.03.2021 (kan forlenges med 2 år)
Avtaleperiode: Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF 01.09.2018 – 31.08.2022 (kan forlenges med 2 år)

Leverandør Air Liquide Norway AS:

Helse Sør-Øst - Leverandør: Air Liquide AS, avtalenummer 10060307
Kunder: Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet Sykehus HF
Avtaleperiode: 01.09.2018 – 31.08.2022 (kan forlenges med 2 år)

Kontaktpersoner for leverandørene:

Linde Gas AS: Claes Holm, Tender & Pricing Manager /Business Operations. E-post claes.holm@linde.com, telefon 911 42 330.

Air Liquide Norway AS: Øystein Lono, Medical Sale,   E-post oystein.lono@airliquide.com, telefon 414 79 092. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder: 

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

+47 414 53 125

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter 

Felles rammeavtale - medisinske og tekinske gasser (PDF)

Spesielle klausuler 

Prisen for levering av flytende (LOX) og/eller konsentrert (GOX) oksygen til hjemmeboende pasienter prisreguleres to ganger årlig: 1. januar og 1. juli. Prisendringen skjer basert på endringene i antall dropp i referansemånedene november (prisregulering for januar) og mai (prisregulering for juli). Dersom antall dropp endrer seg med +/- 25 % i referansemånedene skal dropprisen endres. Det er Sykehusinnkjøp HF avdeling nasjonale tjenester som regulerer disse prisendringene.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?