Nasjonal avtale

Medisinske og tekniske gasser

Avtalen er inndelt i seks områder, de forskjellige områdene har ulik avtalestart og -utløp.

Avtalen gjelder kjøp av medisinske og ikke medisinske (tekniske) gasse til sykehusene, samt distribusjon av medisinsk oksygen til hjemmeboende pasienter.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale to leverandører på denne avtalen:

Leverandør Linde Gas AS:

Helse Nord - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060303
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Nord
Avtaleperiode: 01.01.2017 – 31.12.2022 

Helse Vest - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060305
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Vest (inkl. Haraldsplass Diakonale sykehus AS og Betanien Hospital)
Avtaleperiode: 01.02.2017 – 31.03.2023

Helse Midt-Norge - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060304
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Midt-Norge samt luftambulansetjenesten.
Avtaleperiode: 01.04.2017 – 31.03.2023 

Helse Sør-Øst - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060306
Kunder: Akershus Universitetssykehus HF, Oslo Universitetssykehus HF, Sunnås Sykehus HF og Martina Hansens Hospital AS
Avtaleperiode: 01.04.2017 – 31.03.2023

Helse Sør-Øst - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060396
Kunder: Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF
Avtaleperiode: 01.04.2017 – 31.03.2023 

Leverandør Air Liquide Norway AS:

Helse Sør-Øst - Leverandør: Air Liquide AS, avtalenummer 10060307
Kunder: Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet Sykehus HF
Avtaleperiode: 01.09.2018 – 31.08.2024

Kontaktpersoner for leverandørene:

Linde Gas AS: Claes Holm, Tender & Pricing Manager /Business Operations. E-post claes.holm@linde.com, telefon 911 42 330.

Air Liquide Norway AS: Øystein Lono, Medical Sale,   E-post oystein.lono@airliquide.com, telefon 414 79 092. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Andreas Rys​trøm

kategorisjef behandlingshjelpemidler​
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

Aida Ana Durón Pedersen

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


​​​

​Dokumenter 

Felles rammeavtale - medisinske og tekinske gasser (PDF)

Spesielle klausuler 

Prisen for levering av flytende (LOX) og/eller konsentrert (GOX) oksygen til hjemmeboende pasienter prisreguleres to ganger årlig: 1. januar og 1. juli. Prisendringen skjer basert på endringene i antall dropp i referansemånedene november (prisregulering for januar) og mai (prisregulering for juli). Dersom antall dropp endrer seg med +/- 25 % i referansemånedene skal dropprisen endres. Det er Sykehusinnkjøp HF avdeling nasjonale tjenester som regulerer disse prisendringene.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. ​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?