Nasjonal avtale

Medisinskteknisk PC

Nye avtaler gjelder fra 15. Juni 2022 og varer til og med 14. juni 2024. Avtalene kan forlenges i ett år av gangen i maksimalt to år.

Avtalen gjelder leveranse av medisinteknisk PC, tilbehør til medtek PC og ulike typer traller.

Hvem er leverandører?

Vingmed AS.

 • Kontaktperson: Magnus Skarpnes / E-post: magnus.skarpnes@vingmed-as.no / Tlf.nr: 913 42 048  
 • Beckman Solutions AS: Tom Beckman /E-post: txb@beckman.no/ Tlf.nr: 907 56 066​

Produkter på avtale

 • Delområde 1: Medisinteknisk PC og tilbehør til medisinskteknisk PC:

  • Panel-PC

  • Stasjonær PC

  • Medisinteknisk monitor

  • «Hot-swap»-PC

  • Tilbehør

 • Delområde 2 og 3 Traller:

  • Delområde 2: Traller med medisinskuff (software) / Vingmed AS

  • Delområde 3: Traller uten batteri med skuffer / Beckman Solutions AS

  • Delområde 3: Laptop-traller (enkle traller) / Beckman Solutions AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


Dokumenter

Slik brukes avtalen

Alle varer bestilles gjennom innkjøpssystemet til det enkelte foretak. 

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?