Nasjonal avtale

Multimonitorer for akuttkjeden

Ny avtale: Multimonitor til akuttkjeden er gyldig fra 03.02.2023 til 02.02.2027, med mulighet for forlengelse 1+1 år i maksimalt to år.  

Avtalen Multimonitor til akuttkjenden, har en tilhørende forbruksmateriellavtale, gyldig fra 03.02.2023 til 02.02.2037, med mulighet for forlengelse 1+1 år i maksimalt to år. 

Avtalen gjelder levering av multimonitorer for akuttkjeden og tilhørende forbruksmateriell.

Produkter og leverandører

Det er inngått avtale med Safeguard Medical Nordic AS. Avtalen gir Kunden rett til å kjøpe varer eller utstyr som er dekket av Avtalen innenfor Avtalens omfang og varighet. Avtalen etablerer ingen plikt for Kunden til å kjøpe et bestemt volum/mengde, men innenfor det Avtalen omfatter plikter Kunden å kjøpe sitt behov. Avtalens formål er å etablere generelle bestemmelser for kjøp av multimonitor.  

Kunden inngår rammeavtale for utstyrsspesifikt forbruksmateriell med samme leverandør som tildeles avtale på multimonitor, se bilag «Rammeavtale forbruksmateriell». Rammeavtalen er løpende og gjelder så lenge minst én mutimonitor er i bruk. Rammeavtale på forbruksmateriell vil gjelde fra det tidspunkt det gjøres avrop på denne avtale. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Leverandørkontakt: Tore Haukeland, Toreh@safeguardmedical.com, tllf: 964 13 922

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Kristian H​​​​​ellesø

prosjektleder 
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no

​Monika Jahr Amdal

rådgiver innkjøp 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


​​

Dokumenter

Rammeavtale Multimonitor.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Multimonitor/Rammeavtale Multimonitor.pdfRammeavtale Multimonitor.pdfpdf463054
Rammeavtale forbruksmateriell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Multimonitor/Rammeavtale forbruksmateriell.pdfRammeavtale forbruksmateriell.pdfpdf423146

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?