Gjelder for Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest

Nevrokirurgi, forbruksmateriell

Deltilbud 1 - Medikamentpumper med kateter er forlenget til 31.08.2021.
Deltilbud 6 - Eksternt ventrikkel drenasjesystem er forlenget til 30.09.2021. 

Avtalen gjelder kjøp av forbruksmateriell  for nevrokirurgi. Avtalen er delt inn i ni delområder.

Hvem er leverandører?

Disse leverandørene med kontaktpersoner er det inngått avtale med:

Medtronic: Mats Aasgaard Telefon +45 267 268 51. E-post avtaler@medtronic.com

Mediplast AS: Marit Vee Akselsen Telefon + 47 911 61 846 E-post Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

Produkter på avtale

Under finner du en oversikt over hvilke leverandører som er valgt på hvert enkelt delområde.

Deltilbud 1. Medikamentpumper med kateter:

 1. Medtronic Norge (10890101) - Gyldig til 31.08.2021

Deltilbud 6. Eksternt ventrikkel drenasjesystem:

 1. Medtronic Norge (10890101) - Gyldig til 30.09.2021
 2. Mediplast AS(10890109) - Gyldig til 30.09.2021

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder:

Portrett

Ann-Kristin Johnsen

prosjektleder anskaffelser 
Ann-Kristin.Johnsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 34 446

Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop skal skje hos den leverandør som er rangert høyest. I henhold til rammeavtalen punkt
2.2., kan unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan
  brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere
  innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert
  leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en
  tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at
  leverandøren er varslet.

Unntak etter punktene 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter punkt 3
besluttes av den nasjonale prosjektgruppen.

Ved unntak skal dokumentasjon føres på eget skjema, og sendes til prosjektleder Ann-Kristin Johnsen, e-post ann-kristin.johnsen@sykehusinnkjop.no.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?