Nasjonal avtale

Oversettelsestjenester

Avtalen gjelder fra 15. mars 2020 til 14. mars 2022, med mulighet for prolongering i 1 + 1 år. 


På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp inngått avtale på levering av oversettelsestjenester. 

Hvem er leverandører?

Tolkenett AS er valgt som leverandør.

Kontaktperson for avtalen hos Tolkenett AS er Martin Bakken. Epost: martin@tolkenett.no, telefon: 940 05 830.

Hva inneholder avtalen?

Avtalen på oversettelsestjenester kan benyttes ved behov for skriftlige oversettelser av alle typer tekst, eksempelvis pasientbrosjyrer, skjemaer, innkallingsbrev, informasjonsmateriell, nettsider, epikriser, språkvask av doktorgradsavhandlinger, forskningsarbeid, vitnemål, CV og autorisasjoner. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp HF

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Slik brukes avtalen

Bestilling skal gå gjennom Tolkenetts bestillingsportal, men her kan den legges inn på en av to måter:

1) Direkte i Tolknetts bestillingsportal av bestiller selv:

Link.

I bestillingsportalen brukes samme innlogging og grensesnitt som ved bestilling av tolketjenester, velg oversettelse som oppgavetype. Kontakt Tolknett på e-post eller telefon hvis du ikke tidligere har fått tildelt brukernavn og passord til portalen. De vil opprette deg som bruker og veilede deg.

2) Via e-post eller telefon til Tolkenett som legger inn bestilling på vegne av bestiller:

E-post: oversettelse@tolkenett.no

Telefon: 94005830

Utveksling av dokumenter som inneholder personopplysninger og/eller sensitiv informasjon skal foregå enten gjennom Tolkenetts bestillingsportal eller som brevpost. Ikke-sensitive dokumenter kan utveksles på e-post. 

Ved hasteoppdrag som skal leveres innen 24 timer kan bestilling med fordel foretas på telefon til 94005830 eller 22993299.

I vedlegget «Veileder til bestillere» ser du en detaljert fremgangsmåte for bestilling.  

Prisliste finnes på Sykehusinnkjøp proweb.

Avtalespesialister er privatpraktiserende helsespesialister som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og som får driftstilskudd fra staten for oppdrag utført på vegne av spesialisthelsetjenesten. Dette inkluderer blant annet leger og psykologer. Avtalespesialistene vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker, og opererer etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

For en oversikt over avtalespesialistene, se de regionale helseforetakenes hjemmesider. Her ligger det til enhver tid oppdaterte lister over hvem som har driftsavtale med det enkelte regionale helseforetak.

Avtalespesialistene skal benytte denne rammeavtalen for oppdrag som er omfattet av driftsavtalen med de regionale helseforetakene og som er berettiget driftstilskudd fra staten.

Oppdrag med pasienter som ikke er henvist fra lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett, og som derfor betaler behandlingen selv, er ikke omfattet av rammeavtalen.


Dokumenter


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?