Nasjonal avtale

Oversettelsestjenester

Avtalen gjelder fra 15. mars 2020 til 14. mars 2024..


På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp inngått avtale på levering av oversettelsestjenester. 

Hvem er leverandører?

Tolkenett AS er valgt som leverandør.

Kontaktperson for avtalen hos Tolkenett AS er Kari Haakonseth. Epost: kari@tolkenett.no

Alle bestillinger og generelle henvendelser skal til oversetting@tolkenett.no​.​

Hva inneholder avtalen?

Avtalen på oversettelsestjenester kan benyttes ved behov for skriftlige oversettelser av alle typer tekst, eksempelvis pasientbrosjyrer, skjemaer, innkallingsbrev, informasjonsmateriell, nettsider, epikriser, språkvask av doktorgradsavhandlinger, forskningsarbeid, vitnemål, CV og autorisasjoner. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp HF

​Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no

​Bergljot Mikkelsen

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Slik brukes avtalen

Bestilling skal gå gjennom Tolkenetts bestillingsportal, men her kan den legges inn på en av to måter:

1) Direkte i Tolknetts bestillingsportal av bestiller selv:

Link​.

I bestillingsportalen brukes samme innlogging og grensesnitt som ved bestilling av tolketjenester, velg ‘Oversettelsesoppdrag’ under ‘Nytt oppdrag’ på forsiden. Bestillingsveileding fra Tolkenett finnes under ‘Dokumenter’ her på siden. Følg bestillingsveiledningen eller kontakt Tolknett på e-post eller telefon hvis du ikke tidligere har fått tildelt brukernavn og passord til portalen. De vil opprette deg som bruker og veilede deg.

2) Via e-post eller telefon til Tolkenett som legger inn bestilling på vegne av bestiller:

E-post: oversetting@tolkenett.no​

Telefon: 94005830

Utveksling av dokumenter som inneholder personopplysninger og/eller sensitiv informasjon kan foregå enten gjennom Tolkenetts krypterte bestillingsportal, via en kryptert OneDrive for Business-mappe (se nærmere beskrivelse under ‘Dokumenter’), eller som brevpost. Ikke-sensitive dokumenter kan utveksles på e-post. 

Ved hasteoppdrag som skal leveres innen 24 timer kan bestilling med fordel foretas på telefon til 94005830 eller 22993299.

I vedlegget fra Sykehusinnkjøp, «Veileder til bestillere» ser du en detaljert beskrivelse av leverandør og oppdragsgivers forpliktelser.    

Prisliste finnes på Sykehusinnkjøp proweb.

Avtalespesialister er privatpraktiserende helsespesialister som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og som får driftstilskudd fra staten for oppdrag utført på vegne av spesialisthelsetjenesten. Dette inkluderer blant annet leger og psykologer. Avtalespesialistene vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker, og opererer etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

For en oversikt over avtalespesialistene, se de regionale helseforetakenes hjemmesider. Her ligger det til enhver tid oppdaterte lister over hvem som har driftsavtale med det enkelte regionale helseforetak.

Avtalespesialistene skal benytte denne rammeavtalen for oppdrag som er omfattet av driftsavtalen med de regionale helseforetakene og som er berettiget driftstilskudd fra staten.

Oppdrag med pasienter som ikke er henvist fra lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett, og som derfor betaler behandlingen selv, er ikke omfattet av rammeavtalen.

Dokumenter


Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?