Oversettelsestjenester

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 15. mars 2020 til 14. mars 2022, med mulighet for prolongering i 1 + 1 år. 


På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp inngått avtale på levering av oversettelsestjenester. 

Hvem er leverandører?

Tolkenett AS er valgt som leverandør.

Kontaktperson for avtalen hos Tolkenett AS er Martin Bakken. Epost: martin@tolkenett.no, telefon: 940 05 830.

Hva inneholder avtalen?

Avtalen på oversettelsestjenester kan benyttes ved behov for skriftlige oversettelser av alle typer tekst, eksempelvis pasientbrosjyrer, skjemaer, innkallingsbrev, informasjonsmateriell, nettsider, epikriser, språkvask av doktorgradsavhandlinger, forskningsarbeid, vitnemål, CV og autorisasjoner. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp HF

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Slik brukes avtalen

Tolkenett har en egen bestillingsportal på nett. Her finner du Link.

Ved behov for oversettelser, send epost til oversetting@tolkenett.no.

Registrering av bruker: For å bruke bestillingsportalen må du ha en egen profil. Se bestillingsguide under Dokumenter.

Ved hasteoppdrag som skal leveres innen 24 timer kan bestillinger også foretas på telefon. Hasteoppdrag tlf: 22 99 32 99. 

I vedlegget «Veileder til bestillere» ser du en detaljert fremgangsmåte for bestilling.  

Avtalespesialister er privatpraktiserende helsespesialister som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og som får driftstilskudd fra staten for oppdrag utført på vegne av spesialisthelsetjenesten. Dette inkluderer blant annet leger og psykologer. Avtalespesialistene vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker, og opererer etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

For en oversikt over avtalespesialistene, se de regionale helseforetakenes hjemmesider. Her ligger det til enhver tid oppdaterte lister over hvem som har driftsavtale med det enkelte regionale helseforetak.

Avtalespesialistene skal benytte denne rammeavtalen for oppdrag som er omfattet av driftsavtalen med de regionale helseforetakene og som er berettiget driftstilskudd fra staten.

Oppdrag med pasienter som ikke er henvist fra lege eller annet helsepersonell med henvisningsrett, og som derfor betaler behandlingen selv, er ikke omfattet av rammeavtalen.

Dokumenter


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?