Nasjonal avtale

Radiofarmaka

Avtalene startet 15. november 2018 og varer frem til 14. november 2020, med mulighet for forlengelse for ett år av gangen, inntil to år.

Radiofarmaka omfatter produkter til nukleærmedisinsk bruk. Denne avtalen består av fem delområder:

  • Ferdig merket radiofarmaka til terapi
  • Ferdig merked radiofarmaka til diagnostikk
  • Undersøkelseskit
  • Forbruksmateriell
  • Generator

Kontaktperson i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøp:

Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292Fant du det du lette etter?