Avtalen gjelder for Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF

Ryggmargsstimulatorer

Avtalene er forlenget til 31.08.2022

Avtalen gjelder kjøp av nye ryggmargsstimulatorer.

Hvem er leverandører?

Medtronic Norge AS:

Kontaktperson Anders Bergman. E-post: avtaler@medtronic.com.Telefon: +45 26 72 68 21

Abbott Medical Norway AS: 

Kontaktperson Mona Kristin Berg. E-post: mona.berg@abbott.com. Telefon: 916 45 212

Boston Scientific Nordic AB:

Kontaktperson Gitte Hove. E-post: Gitte.Hove@bsci.com. Telefon: +46 73 376 80 39


Produkter på avtale

Følgende leverandører er tildelt kontrakt, med avrop etter prioritet:

Delavtale 1: Ikke-oppladbar ryggmargsstimulator (leverandør / avtalenummer):

 1. Medtronic Norge AS  / 11880203

 2. Abbott Medical Norway AS / 11880201

 3. Boston Scientific Nordic AB / 1188020

Delavtale 2: Oppladbar ryggmargsstimulator (leverandør / avtalenummer):

 1. Boston Scientific Nordic AB / 11880202

 2. Abbott Medical Norway AS / 11880201

 3. Medtronic Norge AS / 11880203

Avtalene erstatter et utvalg artikler i avtalenummer 10890101 Nevrokirurgi, forbruksmateriell – MEDTRONIC NORGE AS.

Artikler som erstattes i avtale 10890101 (Artikkelnummer / Artikkelnavn):

 • 3550-14 / Curved Tip Needle  (8.9 cm)
 • 3550-39 / Titananker
 • 3550-43 / Curved Tip Needle  (15.2 cm)
 • 3550-63 / Percutaneous Lead Introducer kit (for elektrode-revisjon)
 • 355531 / Multi Lead Trialing Cable for testing
 • 3655-38 / Tunneling tool 38cm
 • 3655-60 / Tunneling tool 60cm
 • 37702 / Prime Advanced Nervestimulator
 • 8580 / N´vison Report Link, Interface for Dataoverføring
 • 8840 / N'vison legeprogrammeringsenhet
 • 97702 / Prime Advanced SureScan Nervestimulator
 • 97712 / Restore Ultra SureScan Nervestimulator
 • 97740 / Pasient Programmerer for nervestimulator
 • 97754 / Ladekit MRI
 • 9779060 / MRI Revisionskit for 8-pols elektrode 60cm
 • 9779075 / MRI Revisionskit for 8-pols elektrode 75cm
 • 9779090 / MRI Revisionskit for 8-pols elektrode 90cm
 • 97791 / Injex Anker Kit - Bumpy
 • 97792 / Injex Anker Kit - Bi-wing
 • 977A160 / Vectris Subcompact 1X8 MRI Elektrode 3mm spacing 60 cm
 • 977A175 / Vectris Subcompact 1X8 MRI Elektrode 3mm spacing 75 cm
 • 977A190 / Vectris Subcompact 1X8 MRI Elektrode 3mm spacing 90 cm
 • 977A260 / Vectris Compact 1X8 MRI Elektrode 5mm spacing 60 cm
 • 977A275 / Vectris Compact 1X8 MRI Elektrode 5mm spacing 75 cm
 • 977A290 / Vectris Compact 1X8 MRI Elektrode 5mm spacing 90 cm
 • 977D160 / Vectris testelektrode 1x8 Subcompact 60 cm
 • 977D260 / Vectris testelektrode 1x8 Compact 60 cm

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Ann-Kristin Johnsen

prosjektleder anskaffelser 
Ann-Kristin.Johnsen@sykehusinnkjop.no

​Aina Erikstad

rådgiver innkjøp​ 
aina.erikstad@sykehusinnkjop.no

​​

Dokumenter

Kunder tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Kunder tiltredelse.pdfKunder tiltredelse.pdfpdf315385
Rammeavtale - Abbot Medical Norway AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Rammeavtale - Abbot Medical Norway AS.pdfRammeavtale - Abbot Medical Norway AS.pdfpdf951792
Rammeavtale - Medtronic Norge AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Rammeavtale - Medtronic Norge AS.pdfRammeavtale - Medtronic Norge AS.pdfpdf949472
Rammeavtale -Boston Scientific Nordic AB.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Rammeavtale -Boston Scientific Nordic AB.pdfRammeavtale -Boston Scientific Nordic AB.pdfpdf949174

Slik brukes avtalen

Som hovedregel skal avrop på denne rammeavtalen skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1 innenfor den enkelte delkontrakt.

Unntak fra hovedregel om avrop kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioriterte leverandørs produkter ut i fra medisinskfaglig begrunnelse ikke kan brukes, eller ikke vil gi et tilfredsstillende resultat, i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Ved bytte av enhet innenfor et system har ansvarlig behandlende lege mulighet til å velge eksisterende leverandør pga. systemkompatibilitet.
 3. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
 4. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

Unntak etter 1,2 og 3 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter IV besluttes av den nasjonale prosjektgruppen.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. ​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?