Avtalen gjelder for Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF

Ryggmargsstimulatorer

Avtalene gjelder fra 1. mai 2018 til 30. april 2021, med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Avtalen gjelder kjøp av nye ryggmargsstimulatorer.

Hvem er leverandører?

Medtronic Norge AS:

Kontaktperson Anders Bergman. E-post: avtaler@medtronic.com.Telefon: +45 26 72 68 21

Abbott Medical Norway AS: 

Kontaktperson Mona Kristin Berg. E-post: mona.berg@abbott.com. Telefon: 916 45 212

Boston Scientific Nordic AB:

Kontaktperson Gitte Hove. E-post: Gitte.Hove@bsci.com. Telefon: +46 73 376 80 39


Produkter på avtale

Følgende leverandører er tildelt kontrakt, med avrop etter prioritet:

Delavtale 1: Ikke-oppladbar ryggmargsstimulator (leverandør / avtalenummer):

 1. Medtronic Norge AS  / 11880203

 2. Abbott Medical Norway AS / 11880201

 3. Boston Scientific Nordic AB / 1188020

Delavtale 2: Oppladbar ryggmargsstimulator (leverandør / avtalenummer):

 1. Boston Scientific Nordic AB / 11880202

 2. Abbott Medical Norway AS / 11880201

 3. Medtronic Norge AS / 11880203

Avtalene erstatter et utvalg artikler i avtalenummer 10890101 Nevrokirurgi, forbruksmateriell – MEDTRONIC NORGE AS.

Artikler som erstattes i avtale 10890101 (Artikkelnummer / Artikkelnavn):

 • 3550-14 / Curved Tip Needle  (8.9 cm)
 • 3550-39 / Titananker
 • 3550-43 / Curved Tip Needle  (15.2 cm)
 • 3550-63 / Percutaneous Lead Introducer kit (for elektrode-revisjon)
 • 355531 / Multi Lead Trialing Cable for testing
 • 3655-38 / Tunneling tool 38cm
 • 3655-60 / Tunneling tool 60cm
 • 37702 / Prime Advanced Nervestimulator
 • 8580 / N´vison Report Link, Interface for Dataoverføring
 • 8840 / N'vison legeprogrammeringsenhet
 • 97702 / Prime Advanced SureScan Nervestimulator
 • 97712 / Restore Ultra SureScan Nervestimulator
 • 97740 / Pasient Programmerer for nervestimulator
 • 97754 / Ladekit MRI
 • 9779060 / MRI Revisionskit for 8-pols elektrode 60cm
 • 9779075 / MRI Revisionskit for 8-pols elektrode 75cm
 • 9779090 / MRI Revisionskit for 8-pols elektrode 90cm
 • 97791 / Injex Anker Kit - Bumpy
 • 97792 / Injex Anker Kit - Bi-wing
 • 977A160 / Vectris Subcompact 1X8 MRI Elektrode 3mm spacing 60 cm
 • 977A175 / Vectris Subcompact 1X8 MRI Elektrode 3mm spacing 75 cm
 • 977A190 / Vectris Subcompact 1X8 MRI Elektrode 3mm spacing 90 cm
 • 977A260 / Vectris Compact 1X8 MRI Elektrode 5mm spacing 60 cm
 • 977A275 / Vectris Compact 1X8 MRI Elektrode 5mm spacing 75 cm
 • 977A290 / Vectris Compact 1X8 MRI Elektrode 5mm spacing 90 cm
 • 977D160 / Vectris testelektrode 1x8 Subcompact 60 cm
 • 977D260 / Vectris testelektrode 1x8 Compact 60 cm

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ann-Kristin Johnsen

prosjektleder anskaffelser 
Ann-Kristin.Johnsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 34 446

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter

Kunder tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Kunder tiltredelse.pdfKunder tiltredelse.pdfpdf315385
Rammeavtale - Abbot Medical Norway AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Rammeavtale - Abbot Medical Norway AS.pdfRammeavtale - Abbot Medical Norway AS.pdfpdf951792
Rammeavtale - Medtronic Norge AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Rammeavtale - Medtronic Norge AS.pdfRammeavtale - Medtronic Norge AS.pdfpdf949472
Rammeavtale -Boston Scientific Nordic AB.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ryggmargsstimulatorer/Rammeavtale -Boston Scientific Nordic AB.pdfRammeavtale -Boston Scientific Nordic AB.pdfpdf949174

Slik brukes avtalen

Som hovedregel skal avrop på denne rammeavtalen skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1 innenfor den enkelte delkontrakt.

Unntak fra hovedregel om avrop kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioriterte leverandørs produkter ut i fra medisinskfaglig begrunnelse ikke kan brukes, eller ikke vil gi et tilfredsstillende resultat, i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Ved bytte av enhet innenfor et system har ansvarlig behandlende lege mulighet til å velge eksisterende leverandør pga. systemkompatibilitet.
 3. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
 4. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

Unntak etter 1,2 og 3 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter IV besluttes av den nasjonale prosjektgruppen.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?