Nasjonal avtale

Talegjenkjenningsverktøy

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 og har en minimumstid på fire år. Etter minimumstiden har avtalepartene gjensidig mulighet til å si opp avtalen.

Avtalen gjelder for talegjenkjenning til alle faggrupper og disipliner unntatt radiologi. Alle eksisterende og kommende moduler for talegjenkjenning vil være tilgjengelig uten ekstra kostnad.

Kostnadene er basert på faktisk bruk (pris pr. dokument) og det er innarbeidet en rabattstige ved økt volum.

Hvem er leverandører?

Avtalen er inngått med Max Manus AS som leverandør. Deres kontaktperson er salgssjef Jacques Svarverud, e-post jacques.svarverud@maxmanus.com, telefon: 414 73 754.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer behov for informasjon om avtalen, kan følgende personer kontaktes:

Porteføljeansvarlig Nina Bjørlykke, Nasjonal IKT HF. E- post nina.bjorlykke@nasjonalikt.no, telefon 932 48 296.

Portrett

Harald Johnsen

divisjonsdirektør, divisjon nasjonale tjenester / divisjon nord 
harald.johnsen@sykehusinnkjop.no
+47 979 68 880

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no

Slik brukes avtalen

RHF'ene forvalter avtalen gjennom et nasjonalt koordineringsorgan for talegjenkjenning. Koordineringsorganet skal ha representanter fra alle RHF. Koordineringsorganet skal delta i alle faste oppfølgingsmøter med leverandøren.

Nasjonal IKT HF er RHF'enes rådgiver i forbindelse med forvaltning av avtalen. Nasjonal IKT HF skal ivareta og fasilitere koordineringsorganets arbeid og tilrettelegge for dialog mellom koordineringsorganet og leverandøren i avtalerelaterte saker.

Sykehusinnkjøp HF er forvalter av avtalen på vegne av RHFene slik det fremgår nedenfor:

  • Sykehusinnkjøp HF skal saksbehandle endringsforslag som angår flere RHF og framlegge disse for koordineringsorganet.
  • RHFene kan be Sykehusinnkjøp HF om bistand til å saksbehandle avvik i leveranseavtalene, herunder forberedelse av eventuell videre behandling i koordineringsorganet.
  • Leverandøren kan melde forhold som gjelder flere RHF, og forhold som de ønsker behandlet i Koordineringsorganet, til Sykehusinnkjøp for videre saksbehandling hos RHF og koordineringsorganet.

Avtaledokumentene er distribuert ut til relevant personell i alle RHF og deres regionale IKT-driftspartnere, men informasjon om avtalen vil også finnes hos Sykehusinnkjøp HF ved kontaktperson. Tilgang er begrenset til relevant personell i helseforetakene.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. ​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?