Nasjonal avtale

Tolketjenester - fremmøtetolk, fjerntolk og akutt tolkebehov

Nye nasjonale avtaler gjeldende fra 1.oktober 2021 til 30.september 2023 med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Fremmøte og fjerntolk:  Det er inngått parallelle rammeavtaler med 2 leverandører per deltilbud hvor avrop vil skje i henhold til prioritert rekkefølge. 

Hasteoppdrag skal gjennomføres samme dag eller dagen etter bestilling. ​Ved hasteoppdrag tar leverandøren ett honorar på kr. 100,- per oppdrag.

Planlagte oppdrag oppdrag som ikke er hasteoppdrag.

Akutt tolketjeneste: 

Akutt tolkebehov: Omfatter tolk til AMK sentraler, fødeavdelinger, ambulanse, akuttmottak og andre avdelinger på sykehusene som har akutt tolkebehov.

Rask tilgang på tolk:  Innen 4 minutter for AMK. Dette er tiden det skal ta fra AMK kontakter tolkeformidler til tolk er tilgjengelig.  Innen 15 – 30 minutter for fødeavdelinger, ambulanse akuttmottak og andre avdelinger på sykehusene. Dette er tiden det skal ta fra bestiller kontakter tolkeformidler til tolk er tilgjengelig. 

Kundene har ulik tiltredelsesdato. Se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Akutt tolkebehov - alle RHF: 

Avtale er inngått med Tolkenett AS - gjelder fra 1. mai 2022 til 30.04.2023.

Ny anskaffelse er igangsatt på dette området.

Fremmøte og fjerntolk - Helse Sør-Øst RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. Tolkenett AS

  2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Fremmøte og fjerntolk - Helse Vest RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. Tolkenett AS

  2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Fremmøte og fjerntolk - Helse Midt-Norge RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. Tolkenett AS

  2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Fremmøte og fjerntolk - Helse Nord RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

  1. ​Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

  2. Noricom Nord AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Evy Pleym

senior prosjektleder anskaffelser 
evy.pleym@sykehusinnkjop.no

​Bergljot Mikkelsen

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Kontaktpersoner leverandører

Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS: Arash ShahkaramiE-post: arash@salita.no

Tolkenett AS: Terje Gjøsæter. E-post: terje@tolkenett.no

Noricom Nord AS: Signe Marie LisethE-post: sml@noricom.no

Slik brukes avtalen

Fjerntolk og fremmøtetolk

Ved kjøp av tolketjenester skal bestillinger gjøres hos den leverandør som er rangert som nr. 1. Leverandører som er rangert som nr. 2 tildeles oppdrag, dersom leverandør nr. 1 ikke kan levere helt eller delvis - iht. Kundens forespørsel.

Bestillinger skal primært sendes via bestillingsportalene til leverandøren. Ved haste oppdrag som skal gjennomføres samme dag eller dagen etterpå kan bestillinger også foretas per telefon. 

Akutt tolkebehov

Bestilles hos valgte leverandør, Tolkenett AS iht veileder for bestilling – akutt tolkebehov.

Salita Tolke- og translatørtjenester AS:

Bestillingsportal: Portal.salita.no​
Hasteoppdrag tlf: 04523

Tolkenett AS:​

Bestillingsportal: Tolkenett.net
Hasteoppdrag tlf: 22 99 32 99

Noricom Nord AS: 

Bestillingsportal: Noricomordre.no
Hasteoppdrag tlf: 815 35 500 

​Under nedtrekksmeny "Dokumenter" finnes rutiner for bestilling.

Avtalespesialister som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og som får driftstilskudd fra staten for oppdrag utført på vegne av spesialisthelsetjenesten kan benytte avtalen. Dette inkluderer blant annet leger og psykologer. Avtalespesialistene vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker, og opererer etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

For en oversikt over avtalespesialistene, se de regionale helseforetakenes hjemmesider. Her ligger det til enhver tid oppdaterte lister over hvem som har driftsavtale med det enkelte regionale helseforetak.

For Sør-Øst skal faktura for tolketjenester avtalespesialistene benytter sendes til RHF’et. Leverandørene skal benytte EHF faktura.

Dokumenter

AMK_Akutt tolkebestilling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/AMK_Akutt tolkebestilling.pdfAMK_Akutt tolkebestilling.pdfpdf130911
Akutt tolkebestilling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Akutt tolkebestilling.pdfAkutt tolkebestilling.pdfpdf105296
Vedlegg - Rammeavtale Akutte tolketjenester - Tolkenett AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Vedlegg - Rammeavtale Akutte tolketjenester - Tolkenett AS.pdfVedlegg - Rammeavtale Akutte tolketjenester - Tolkenett AS.pdfpdf378457
Veileder for bestilling - fremmøte og fjerntolk 2021124.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Veileder for bestilling - fremmøte og fjerntolk 2021124.pdfVeileder for bestilling - fremmøte og fjerntolk 2021124.pdfpdf267473
Veileder for bestilling - fremmøte og fjerntolk 2021124.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Veileder for bestilling - fremmøte og fjerntolk 2021124.docxVeileder for bestilling - fremmøte og fjerntolk 2021124.docxdocx959931
Rammeavtale Tolketjenester fremmøtetolk og fjerntolk - felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Rammeavtale Tolketjenester fremmøtetolk og fjerntolk - felles.pdfRammeavtale Tolketjenester fremmøtetolk og fjerntolk - felles.pdfpdf446502
Vedlegg - Kravspesifikasjon.xlsxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Vedlegg - Kravspesifikasjon.xlsxVedlegg - Kravspesifikasjon.xlsxxlsx46193
Vedlegg - Kunder tiltredelse - fra 1.10.2021.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Vedlegg - Kunder tiltredelse - fra 1.10.2021.pdfVedlegg - Kunder tiltredelse - fra 1.10.2021.pdfpdf183555
Vedlegg - Språk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Vedlegg - Språk.pdfVedlegg - Språk.pdfpdf207838

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?