Nasjonal avtale

Vikartjenester - sykepleiertjenester

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022 med mulighet til forlengelse i ett år. 

Avtalen gjelder innleie av vikarer helsepersonell til helseforetakene innen sykepleiertjenester, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen sykepleier, spesialsykepleier intensiv, andre spesialsykepleier øvrige (herunder operasjon, anestesi, pediatri, psykiatri samt sykepleiere med spesialkompetanse innen dialyse/nyresykdom) og jordmor.

Det er tildelt per regionale helseforetak, hvor Helse Sør-Øst RHF er delt inn i to tildelingsområder – 1) OUS HF og 2) Øvrige HF i Helse Sør-Øst RHF.

Valg av leverandør bestemmes av hvilken prioritet leverandøren har i gjeldende rammeavtale. Bestiller påser at tilbudt vikar er i henhold til forespørsel. Av de leverandører som oppfyller kravene i forespørsel skal den leverandør som høyest prioritert få oppdraget.

Kontaktpersoner, leverandører

Agila Nurse AB: Michael Blomberg, e-post michael.blomberg@agila.se
Agito Norge AS: Erik Hellgren, e-post erik.hellgren@agito.org.
Bonliva AB: Mikaela Siberg, e-post mikaela.siberg@bonliva.se.
Centric Care AS: Ole S. Løvik, e-post ole.lovik@centric.eu.
Dedicare AS: Jan Sterk, e-post  jan@dedicare.no
Helsebemanning AS: Elisabeth Möller, e-post elisabeth@helsebemanning.se
LäkarLeasing Sverige AB: Gustav Zetterholm, e-post gustav.zetterholm@lakarleasing.se
Nurse Partner Norge AS: Malin Ernestrand, e-post malin.ernestrand@nursepartner.se. Powercare AS: Lisbeth Sejer, e-post lisbeth@powercare.dk
Randstad Care AS: Lars E Jacobsen, e-post lars.jacobsen@randstad.no
Reflekt Helse AS (Smart Bemanning AS): Katharine Gude, e-post​ Katharine.gude@reflekt.no​
Transmedica AS: Kate Marie Frogner, e-post KFR@transmedica.dk
Uni-Care ApS
: Anne Nissen, e-post anne@uni-care.dk
Vacant Helse AS: Kent Inge Bøckmann-Eldevik, e-post eldevik@vacant.no.

Slik brukes avtalen - her finner du bestillingsskjema

I dokumentet «veileder for bestiller» kan du lese mer om hvordan avrop på vikartjenester sykepleier vil foregå. 

​Bestilling sendes sammen med oppdragsbeskrivelse til alle leverandørene. Det opprettes en epost fra bestillingsskjema som sendes alle leverandørene samtidig. 

Link til bestillingsskjema finner du her: BESTILLINGSSKJEMA​

Tildelinger Helse Nord RHF

Sykepleier:

Rangering av leverandører: 

1.   Randstad Care AS
2.   Centric Care AS
3.   Dedicare AS
4.   Transmedica A/S
5.   Nurse Partner Norge AS
6.   Bonliva AB
7.   Powercare A/S
8.   Agila Nurse AB
9.   Agito Norge AS
10. Helsebemanning AS
11. LäkarLeasing Sverige AB

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Centric Care AS
2.   Nurse Partner Norge AS
3.   Transmedica A/S
4.   Bonliva AB
5.   Agila Nurse AB
6.   Randstad Care AS
7.   Uni-Care Aps
8.   Powercare A/S
9.   Dedicare AS
10. Agito Norge AS

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Centric Care AS
2.   Nurse Partner Norge AS
3.   Bonliva AB
4.   Uni-Care Aps
5.   Randstad Care AS
6.   Agila Nurse AB
7.   Transmedica A/S
8.   Powercare A/S
9.   Helsebemanning AS
10.  Dedicare AS
11.  Agito Norge AS

Jordmor:

1.   Randstad Care AS
2.   Uni-Care Aps
3.   Powercare A/S
4.   Dedicare AS

Tildelinger Helse Midt-Norge RHF

Sykepleier:

Rangering av leverandører:

1.   Randstad Care AS
2.   Dedicare AS
3.   Bonliva AB
4.   Agila Nurse AB
5.   Powercare A/S

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Transmedica A/S
2.   Agila Nurse AB
3.   Bonliva AB
4.   Randstad Care AS
5.   Uni-Care Aps
6.   Helsebemanning AS
7.   Powercare A/S
8.   Dedicare AS

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Bonliva AB
2.   Randstad Care AS
3.   Agila Nurse AB
4.   Uni-Care Aps
5.   Transmedica A/S
6.   Powercare A/S
7.   Helsebemanning AS
8.   Dedicare AS

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Randstad Care AS
2.   Uni-Care Aps
3.   Powercare A/S
4.   Dedicare AS

Tildelinger Helse Vest RHF

Sykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Randstad Care AS
2.   Dedicare AS
3.   Reflekt Helse AS
4.   Bonliva AB
5.   Agila Nurse AB
6.   Powercare A/S

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Agila Nurse AB
2.   Bonliva AB
3.   Transmedica A/S
4.   Randstad Care AS
5.   Uni-Care Aps
6.   Powercare A/S
7.   Dedicare AS
8.   Agito Norge AS

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Bonliva AB
2.   Agila Nurse AB
3.   Randstad Care AS
4.   Uni-Care Aps
5.   Transmedica A/S
6.   Powercare A/S
7.   Helsebemanning AS
8.   Dedicare AS
9.   Agito Norge AS

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Bonliva AB
2.   Randstad Care AS
3.   Agila Nurse AB
4.   Uni-Care Aps
5.   Powercare A/S
6.   Dedicare AS
7.   Agito Norge AS

Tildelinger Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

Rangering av leverandører:

1.   Vacant Helse AS
2.   Dedicare AS
3.   Randstad Care AS
4.   Nurse Partner Norge AS
5.   Bonliva AB
6.   Centric Care AS
7.   Reflekt Helse AS
8.   Agila Nurse AB
9.   Powercare A/S
10.  Agito Norge AS
11.  Helsebemanning AS
12.  LäkarLeasing Sverige AB

Spesialsykepleier intensiv, OUS:

Rangering av leverandører:

1.   Nurse Partner Norge AS
2.   Agila Nurse AB
3.   Bonliva AB
4.   Centric Care AS
5.   Randstad Care AS
6.   Helsebemanning AS
7.   Dedicare AS
8.   Powercare A/S
9.   Uni-Care Aps
10.  Agito Norge AS
11.  LäkarLeasing Sverige AB

Øvrige spesialsykepleiere, OUS:

Rangering av leverandører:

1.   Nurse Partner Norge AS
2.   Centric Care AS
3.   Bonliva AB
4.   Agila Nurse AB
5.   Randstad Care AS
6.   Powercare A/S
7.   Dedicare AS
8.   Uni-Care Aps
9.   Helsebemanning AS
10.  Agito Norge AS
11.  LäkarLeasing Sverige AB

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Nurse Partner Norge AS
2.   Randstad Care AS
3.   Dedicare AS
4.   Uni-Care Aps
5.   Powercare A/S

Tildelinger Helse Sør-Øst RHF (utenom OUS)

Sykepleier:

Rangering av leverandører:

1.   Vacant Helse AS
2.   Randstad Care AS
3.   Dedicare AS
4.   Centric Care AS
5.   Bonliva AB
6.   Agila Nurse AB
7.   Powercare A/S
8.   Agito Norge AS
9.   Helsebemanning AS
10. LäkarLeasing Sverige AB

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Agila Nurse AB
2.   Centric Care AS
3.   Randstad Care AS
4.   Bonliva AB
5.   Transmedica A/S
6.   Helsebemanning AS
7.   Dedicare AS
8.   Uni-Care Aps
9.   Powercare A/S
10.  Agito Norge AS
11.  LäkarLeasing Sverige AB

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Centric Care AS
2.   Nurse Partner Norge AS
3.   Agila Nurse AB
4.   Randstad Care AS
5.   Bonliva AB
6.   Uni-Care Aps
7.   Powercare A/S
8.   Dedicare AS
9.   Transmedica A/S
10.  Helsebemanning AS
11.  Agito Norge AS
12.  LäkarLeasing Sverige AB

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Agila Nurse AB
2.   Randstad Care AS
3.   Dedicare AS
4.   Uni-Care Aps
5.   Powercare A/S

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Ingelinn Mosand

prosjektleder 
ingelinn.mosand@sykehusinnkjop.no
+47 474 00 876

​​

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

​Dokumenter

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)


Spørsmål og avvik 

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker å melde avvik på avtalen. 

Send epost til avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?