Nasjonal avtale

Vikar - helsepersonell - sykepleiertjenester

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2019 til 30. september 2021 med mulighet til forlengelse i ett pluss ett år. 

Avtalen gjelder innleie av vikarer helsepersonell til helseforetakene innen sykepleiertjenester, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen sykepleier, spesialsykepleier intensiv, andre spesialsykepleier øvrige (herunder operasjon, anestesi, pediatri, psykiatri samt sykepleiere med spesialkompetanse innen dialyse/nyresykdom) og jordmor.

Det er tildelt per regionale helseforetak, hvor Helse Sør-Øst RHF er delt inn i to tildelingsområder – 1) OUS HF og 2) Øvrige HF i Helse Sør-Øst RHF.

Valg av leverandør bestemmes av hvilken prioritet leverandøren har i gjeldende rammeavtale. Bestiller påser at tilbudt vikar er i henhold til forespørsel. Av de leverandører som oppfyller kravene i forespørsel skal den leverandør som høyest prioritert få oppdraget.

Sykepleier intensiv – covid 19

Det er inngått avtaler på sykepleiertjenester intensiv som gjelder fra 23.mars 2020 med følgende leverandører: 

Curae Norge AS, Hanne Torkilden, bemanning@helsepersonell.net          
Medicotrust A/S, Terje Pettersen, tpe@medicotrust.com
Nordisk Vårdinsats AS, Daniel Pajouh, post@vardinsats.se
Tromsø Vikarbyå AS, Alf Stavnesvik, post@tromsvikar.no

Rammeavtale, leverandørprioritering og eget bestillingsskjema for intensiv finnes under "Dokumenter".

Kontaktpersoner, leverandører

Agila Nurse AB: Michael Blomberg, e-post michael.blomberg@agila.se
Agito Norge AS: Erik Hellgren, e-post erik.hellgren@agito.org.
Bonliva AB: Mikaela Siberg, e-post mikaela.siberg@bonliva.se.
Centric Care AS: Ole S. Løvik, e-post ole.lovik@centric.eu.
Dedicare AS: Jan Sterk, e-post  jan@dedicare.no
Helsebemanning AS: Elisabeth Möller, e-post elisabeth@helsebemanning.se
LäkarLeasing Sverige AB: Gustav Zetterholm, e-post gustav.zetterholm@lakarleasing.se.
Mediate Nordic AB: Lynn Hansen, e-post lynn.hansen@mediatenordic.se. Nordic Medicare Group AS: Niels H.Riewerts Eriksen, e-post niels@nordicmedicare.eu.
Nurse Partner Norge AS: Malin Ernestrand, e-post malin.ernestrand@nursepartner.se
Powercare AS: Jesper Wium, e-post wium@powercare.dk.
Randstad Care AS: Petter Nyhagen, e-post petter.nyhagen@randstad.no. Reflekt Helse og Oppvekst AS - tidl. Smart Bemanning AS: Katharine Gude Aspvik, e-post katharine@smartbemanning.no.
Transmedica AS: Kate Marie Frogner, e-post KFR@transmedica.dk.
Uni-Care ApS: Anne Nissen, e-post anne@uni-care.dk.
Vacant Helse AS: Kent Inge Bøckmann-Eldevik, e-post eldevik@vacant.no.

Slik brukes avtalen

I dokumentet «veileder for bestiller» kan du lese mer om hvordan avrop på vikartjenester sykepleier vil foregå. Under Dokumenter finner du også bestillingsskjemaet som skal benyttes. Bestillingsskjema sendes sammen med oppdragsbeskrivelse til alle leverandørene. 

Tildelinger Helse Nord RHF

Sykepleier:

Rangering av leverandører: 

1.   Randstad Care AS
2.   Centric Care AS
3.   Dedicare AS
4.   Transmedica A/S
5.   Nurse Partner Norge AS
6.   Bonliva AB
7.   Powercare A/S
8.   Agila Nurse AB
9.   Nordic Medicare Group A/S
10. Agito Norge AS
11. Helsebemanning AS
12. LäkarLeasing Sverige AB

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Centric Care AS
2.   Nordic Medicare Group A/S
3.   Nurse Partner Norge AS
4.   Transmedica A/S
5.   Bonliva AB
6.   Agila Nurse AB
7.   Randstad Care AS
8.   Uni-Care Aps
9.   Powercare A/S
10. Dedicare AS
11. Agito Norge AS

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Centric Care AS
2.   Nurse Partner Norge AS
3.   Nordic Medicare Group A/S
4.   Bonliva AB
5.   Uni-Care Aps
6.   Randstad Care AS
7.   Agila Nurse AB
8.   Transmedica A/S
9.   Powercare A/S
10.  Helsebemanning AS
11.  Dedicare AS
12.  Agito Norge AS
13.  Mediate Nordic AB

Jordmor:

1.   Nordic Medicare Group A/S
2.   Randstad Care AS
3.   Uni-Care Aps
4.   Powercare A/S
5.   Dedicare AS

Tildelinger Helse Midt-Norge RHF

Sykepleier:

Rangering av leverandører:

1.   Randstad Care AS
2.   Dedicare AS
3.   Bonliva AB
4.   Agila Nurse AB
5.   Powercare A/S

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Nordic Medicare Group A/S
2.   Transmedica A/S
3.   Agila Nurse AB
4.   Bonliva AB
5.   Randstad Care AS
6.   Uni-Care Aps
7.   Helsebemanning AS
8.   Powercare A/S
9.   Dedicare AS
10.  Mediate Nordic AB

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Nordic Medicare Group A/S
2.   Bonliva AB
3.   Randstad Care AS
4.   Agila Nurse AB
5.   Uni-Care Aps
6.   Transmedica A/S
7.   Powercare A/S
8.   Helsebemanning AS
9.   Dedicare AS

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Randstad Care AS
2.   Uni-Care Aps
3.   Powercare A/S
4.   Dedicare AS

Tildelinger Helse Vest RHF

Sykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Randstad Care AS
2.   Dedicare AS
3.   Reklekt helse og oppvekst AS/ tidl. Smart Bemanning AS
4.   Bonliva AB
5.   Agila Nurse AB
6.   Powercare A/S

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Nordic Medicare Group A/S
2.   Agila Nurse AB
3.   Bonliva AB
4.   Transmedica A/S
5.   Randstad Care AS
6.   Uni-Care Aps
7.   Powercare A/S
8.   Dedicare AS
9.   Agito Norge AS

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Nordic Medicare Group A/S
2.   Bonliva AB
3.   Agila Nurse AB
4.   Randstad Care AS
5.   Uni-Care Aps
6.   Transmedica A/S
7.   Powercare A/S
8.   Helsebemanning AS
9.   Dedicare AS
10.  Agito Norge AS

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Nordic Medicare Group A/S
2.   Bonliva AB
3.   Randstad Care AS
4.   Agila Nurse AB
5.   Uni-Care Aps
6.   Powercare A/S
7.   Dedicare AS
8.   Agito Norge AS
9.   Mediate Nordic AB

Tildelinger Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

Rangering av leverandører:

1.   Vacant Helse AS
2.   Dedicare AS
3.   Randstad Care AS
4.   Nurse Partner Norge AS
5.   Bonliva AB
6.   Centric Care AS
7.   Reklekt helse og oppvekst AS/ Smart Bemanning AS
8.   Agila Nurse AB
9.   Powercare A/S
10.  Agito Norge AS
11.  Nordic Medicare Group A/S
12.  Helsebemanning AS
13.  LäkarLeasing Sverige AB

Spesialsykepleier intensiv, OUS:

Rangering av leverandører:

1.   Nurse Partner Norge AS
2.   Agila Nurse AB
3.   Nordic Medicare Group A/S
4.   Bonliva AB
5.   Centric Care AS
6.   Randstad Care AS
7.   Helsebemanning AS
8.   Dedicare AS
9.   Powercare A/S
10.  Uni-Care Aps
11.  Agito Norge AS
12.  LäkarLeasing Sverige AB
13.  Mediate Nordic AB

Øvrige spesialsykepleiere, OUS:

Rangering av leverandører:

1.   Nurse Partner Norge AS
2.   Centric Care AS
3.   Bonliva AB
4.   Agila Nurse AB
5.   Nordic Medicare Group A/S
6.   Randstad Care AS
7.   Powercare A/S
8.   Dedicare AS
9.   Uni-Care Aps
10.  Helsebemanning AS
11.  Agito Norge AS
12.  LäkarLeasing Sverige AB
13.  Mediate Nordic AB

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Nurse Partner Norge AS
2.   Nordic Medicare Group A/S
3.   Randstad Care AS
4.   Dedicare AS
5.   Uni-Care Aps
6.   Powercare A/S

Tildelinger Helse Sør-Øst RHF (utenom OUS)

Sykepleier:

Rangering av leverandører:

1.   Vacant Helse AS
2.   Randstad Care AS
3.   Dedicare AS
4.   Centric Care AS
5.   Bonliva AB
6.   Agila Nurse AB
7.   Powercare A/S
8.   Agito Norge AS
9.   Nordic Medicare Group A/S
10.  Helsebemanning AS
11.  LäkarLeasing Sverige AB

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

1.   Agila Nurse AB
2.   Centric Care AS
3.   Nordic Medicare Group A/S
4.   Randstad Care AS
5.   Bonliva AB
6.   Transmedica A/S
7.   Helsebemanning AS
8.   Dedicare AS
9.   Uni-Care Aps
10.  Powercare A/S
11.  Agito Norge AS
12.  LäkarLeasing Sverige AB
13.  Mediate Nordic AB

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

1.   Centric Care AS
2.   Nurse Partner Norge AS
3.   Agila Nurse AB
4.   Randstad Care AS
5.   Bonliva AB
6.   Nordic Medicare Group A/S
7.   Uni-Care Aps
8.   Powercare A/S
9.   Dedicare AS
10.  Transmedica A/S
11.  Helsebemanning AS
12.  Agito Norge AS
13.  LäkarLeasing Sverige AB
14.  Mediate Nordic AB

Jordmor:

Rangering av leverandører:

1.   Agila Nurse AB
2.   Nordic Medicare Group A/S
3.   Randstad Care AS
4.   Dedicare AS
5.   Uni-Care Aps
6.   Powercare A/S

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Mads Brasøy Sætrum

prosjektleder 
mads.brasoy.satrum@sykehusinnkjop.no
+47 480 21 322


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Dokumenter

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)Spørsmål og avvik 

Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller ønsker å melde avvik på avtalen. 

Send epost til avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?