Vikartjenester helsepersonell - informasjon i forbindelse med covid-19

I forbindelse med utbruddet av covid-19-viruset, ønsker vi å informere om beredskapssituasjonen for helseforetakene i forbindelse av innleie av helsepersonellvikarer. 

Covid-19 gir helseforetakene enkelte utfordringer i forbindelse med innleie av helsevikarer. Derfor må man som oppdragsgiver iverksette tiltak for å ivareta nødvendig drift ved sykehusene. 

Leverandører skal følge HF'enes regler for smittevern:

  • Leverandører må ta en selvstendig vurdering på vikar som tilbys til HF'ene at han eller hun ikke har vært utsatt for smitte.  Det er viktig at FHI's og Helseforetakets regler for smitteverntiltak følges. Se informasjon www.fhi.no.
  • Det er etablert rutiner for test av alle helsepersonellvikarer som kommer fra utlandet.  Det skal foreligge negativ test før en kan ta opp arbeidet. Dersom vikarer må ankomme dagen før oppdrag starter for testing, vil dere kunne fakturere en dagvakt. Dersom vikaren ankommer noen timer før oppdrag starter, vil det kunne faktureres den tid det tar for test og prøvesvar. Dette gjelder på HF som har prøvetakingsutstyr der svar kommer så si umiddelbart. 
  • Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 er unntatt fra karanteneplikten. Bruk av munnbind i 10 dager gjelder.
  • Link til forskrift om unntak fra innreise/smittekarantene.
  • Spørsmål sendes til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no. Vi vil deretter samle dem opp og komme med tilbakemeldinger.

Grensekontroll og transport til helseforetakene

Alle vikarer som passerer grensen skal ha med en bekreftelse fra HF/ avdeling om oppdraget, samt navn/ telefon til kontaktperson ved HF'et hvis spørsmål fra Politi/Avinor.

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon.  

Avbestillinger 

Avbestillinger knyttet til covid-19:

Avbestilling av vikarer der vaktplan er startet: Vikaren skal ha dekket lønn og meromkostninger for reise tilbake til hjemlandet ved for eksempel endring av flybilletter.  

Dekning av kostnader når bestilt vikar settes i karantene av helseforetaket: Dokumenterte ekstrautgifter leverandørene utsettes for på grunn av oppdragsgivers tiltak faktureres oppdragsgiver.

Karantene-konsekvenser fra andre myndigheter (les SE/DK) er oppdragsgiver uvedkommende. Har leverandør framsendt en vikar som ikke tilfredsstiller smittefri status ved oppmøte har det ikke ansvarskonsekvenser for oppdragsgiver. 

Ordinære avbestillinger følger rammeavtalens punkter. 

Her finner oppdatert informasjon om Folkehelseinstituttets risikovurderinger


Fant du det du lette etter?