Vikartjenester helsepersonell - informasjon om beredskap i forbindelse med covid-19

I forbindelse med utbruddet av covid-19-viruset, ønsker vi å informere om beredskapssituasjonen for helseforetakene i forbindelse av innleie av helsepersonellvikarer. 

Covid-19 gir helseforetakene enkelte utfordringer i forbindelse med innleie av helsevikarer. Derfor må man som oppdragsgiver iverksette tiltak for å ivareta nødvendig drift ved sykehusene. 

Følgende tiltak settes inn for å sikre beredskapen: 

  • Leverandører må ta en selvstendig vurdering på vikar som tilbys til HF'ene at han eller hun ikke har vært utsatt for smitte.  Det er viktig at FHI's og Helseforetakets regler for smitteverntiltak følges. Se informasjon www.fhi.no.
  • Leverandører skal følge HF'enes regler for smittevern. Testing av vikarer dekkes av HF med en dagvakt i forkant av oppdrag. 
  • Spørsmål sendes til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no. Vi vil deretter samle dem opp og komme med tilbakemeldinger.
  • Evt. flåtestyring av vikarer: Følgende skjema benyttes og sendes til beredskap.vikar@sykehusinnkjop.no dersom behov for flåtestyring inntreffer. Pr.d.d. er dette ikke påkrevd. Informasjon vil komme hvis behovet inntreffer.

Grensekontroll og transport til helseforetakene

Alle vikarer som passerer grensen skal ha med en bekreftelse fra HF/ avdeling om oppdraget, samt navn/ telefon til kontaktperson ved HF'et hvis spørsmål fra Politi/Avinor.

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon.  

Supplerende anskaffelser

Det gjennomføres en supplerende anskaffelse for spesialsykepleier intensiv for alle RHF.  Avtalestart 23.mars 2020. Det  er utarbeides ett eget bestillingsskjema spesifikt for spesialsykepleier intensiv som omfatter både dagens avtaleleverandører og eventuelle nye leverandører. 

Mer informasjon om leverandører, bestillingsskjema og avtale ligger på nettsiden sykepleiertjenester.

Avbestillinger 

Avbestillinger knyttet til covid-19:

Avbestilling av vikarer der vaktplan er startet: Vikaren skal ha dekket lønn og meromkostninger for reise tilbake til hjemlandet ved for eksempel endring av flybilletter.  

Dekning av kostnader når bestilt vikar settes i karantene av helseforetaket: Dokumenterte ekstrautgifter leverandørene utsettes for på grunn av oppdragsgivers tiltak faktureres oppdragsgiver.

Karantene-konsekvenser fra andre myndigheter (les SE/DK) er oppdragsgiver uvedkommende. Har leverandør framsendt en vikar som ikke tilfredsstiller smittefri status ved oppmøte har det ikke ansvarskonsekvenser for oppdragsgiver. 

Ordinære avbestillinger følger rammeavtalens punkter. 

Her finner oppdatert informasjon om Folkehelseinstituttets risikovurderinger

Dokumenter 


Fant du det du lette etter?