Nasjonal avtale

Vikartjenester - legespesialister

Nye nasjonale avtaler gjelder fra 15. mars 2021 til 14.03.2023 med mulighet for prolongering i ett pluss ett år. 

Avtalen gjelder innleie av vikarer i legespesialisttjenesten til helseforetakene. Disse omfatter egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi, anestesiologi, nevrologi m.m. og øvrige legespesialister. Avtalen er delt opp i 20 deltilbud.

Hvem er leverandører?

Under finner du en oversikt over leverandørene som det er inngått avtale med, og deres kontaktpersoner: 

Oversikt leverandører fra 15. mars 2021:

Agila Doctor AB:  Michael Blomberg. E-post michael.blomberg@agila.se
Agito Norge AS: Erik Hellgren. E-post erik.hellgren@agito.org
Bonliva AB: Gustaf Brandelius. E-post gustav.brandelius@bonliva.se
Dedicare Doctor AS: Marianne Halten. E-post marianne.halten@dedicare.no Helsebemanning AS: Elisabeth Möller. E-post elisabeth@helsebemanning.se
Legeformidling AS:
 Nina Bjerke Aune. E-post nina@legeformidling.no
Läkarjouren AS: Petter Antti. E-post petter.antti@lakarjouren.se
LäkarLeasing Sverige AB: Gustav Zetterholm. E-post:           gustav.zetterholm@lakarleasing.se
Medflex Norden ApS: Kirsti H. Jakobsen. E-post kh@medflex.dk
Oy Doratone AB: Ola Öfverström. E-post
ola.ofverstrom@doratone.com
Randstad Care AS: Lars E. Jacobsen. E-post lars.jacobsen@randstad.no 
Sverek AB: Frida Larsson. E-post frida.larsson@sverek.se 
Transmedica AS: Kate Marie Frogner. E-post kfr@transmedica.dk
Vårdbemanning Sveriege AB: Johan Bechtel. E-post kontakt@vbsverige.se

Helse Sør-Øst RHF 

Rangering av leverandører:

Psykiatri 
1. Agila Doctor AB
2. Läkarjouren AS
3. Sverek AB
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Dedicare Doctor AS
7. Bonliva AB
8. Transmedica A/S
9. Helsebemanning AS
10. Vårdbemanning Sverige AB

Radiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Sverek AB
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Bonliva AB
7. Helsebemanning AS

Anestesiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Randstad Care AS
4. Transmedica A/S
5. Dedicare Doctor AS
6. Bonliva AB
7. Medflex Norden ApS
8. LegeLeasing Norge AS

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Sverek AB
5. Bonliva AB
6. Dedicare Doctor AS
7. Transmedica A/S
8. LegeLeasing Norge AS

Øvrige legespesialiteter 
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Agila Doctor AB
4. Randstad Care AS
5. Transmedica A/S
6. Bonliva AB
7. Dedicare Doctor AS
8. Helsebemanning AS

Helse Vest RHF 

Rangering av leverandører:

Psykiatri
1. Agila Doctor AB
2. Sverek AB
3. Läkarjouren AS
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Bonliva AB
7. Transmedica A/S
8. Helsebemanning AS

Radiologi 
1. Randstad Care AS
2. Bonliva AB
3. Helsebemanning AS
4. Transmedica A/S
5. LegeLeasing Norge AS

Anestesiologi  
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Medflex Norden ApS
5. LegeLeasing Norge AS

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Bonliva AB
5. Transmedica A/S
6. LegeLeasing Norge AS

Øvrige legespesialiteter 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Bonliva AB
5. Medflex Norden ApS
6. LegeLeasing Norge AS

Helse Midt-Norge RHF 

Rangering av leverandører:

Psykiatri 
1. Agila Doctor AB
2. Läkarjouren AS
3. Randstad Care AS
4. Bonliva AB
5. Helsebemanning AS
6. Transmedica A/S
7. Medflex Norden ApS
8. LegeLeasing Norge AS

Radiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Bonliva AB
4. Legeformidling AS
5. Helsebemanning AS
6. Transmedica A/S
7. Vårdbemanning Sverige AB
8. Agito Norge AS
9. LegeLeasing Norge AS

Anestesiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Bonliva AB
5. Medflex Norden ApS
6. LegeLeasing Norge AS

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Bonliva AB
5. Transmedica A/S
6. LegeLeasing Norge AS

Øvrige legespesialiteter 
1. Läkarjouren AS
2. Randstad Care AS
3. Transmedica A/S
4. Bonliva AB
5. Medflex Norden ApS
6. Helsebemanning AS

Helse Nord RHF 

Rangering av leverandører:

Psykiatri 
1. Agila Doctor AB
2. Sverek AB
3. Läkarjouren AS
4. Randstad Care AS
5. Legeformidling AS
6. Bonliva AB
7. Dedicare Doctor AS
8. Transmedica A/S
9. Helsebemanning AS
10. Vårdbemanning Sverige AB

Radiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Sverek AB
4. Randstad Care AS
5. Bonliva AB
6. Legeformidling AS
7. Oy Doratone Ab
8. Helsebemanning AS

Anestesiologi 
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Agila Doctor AB
4. Bonliva AB
5. Randstad Care AS
6. Transmedica A/S
7. Dedicare Doctor AS
8. LegeLeasing Norge AS

Nevrologi mm. 
1. Läkarjouren AS
2. Agila Doctor AB
3. Randstad Care AS
4. Sverek AB
5. Bonliva AB

Øvrige legespesialiteter
1. Läkarjouren AS
2. Sverek AB
3. Agila Doctor AB
4. Randstad Care AS
5. Transmedica A/S
6. Bonliva AB
7. Dedicare Doctor AS
8. Helsebemanning AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Slik brukes avtalen

En detaljert beskrivelse av hvordan du gjennomfører en bestilling, kan du se i vedlegget "Veileder for bestilling av vikartjenester".

Bestillingsskjema er tilgjengelig på proweb for HF'ene. 

Dokumenter

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Avvik meldes på avvik.vikar@sykehusinnkjop.noFant du det du lette etter?