Nyheter

Her finner du en oversikt over alle nyhetssakene som er publisert på Sykehusinnkjøp sine nettsider.

Meld deg på Sykehusinnkjøp sitt nyhetsbrev 

Pipelinemøter 2023https://sykehusinnkjop.no/nyheter/pipelinemoter-2023Pipelinemøter 2023Datoer for pipelinemøter i 2023 er nå satt. <img alt="Pakker med tabletter/medisin" src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/christine-sandu-jwWtZrm67VI-unsplash.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.12.2022 10:41:46
Alle avtalar på kreftlegemiddel vert no signertehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/alle-avtalar-pa-kreftlegemiddel-vert-no-signerteAlle avtalar på kreftlegemiddel vert no signerteSør-Rogaland tingrett ga Sjukehusinnkjøp HF medhald, og nye avtalar sikrar tilgang på viktige kreftlegemiddel i Noreg. <img alt="Illustrasjonsbilde: paragraftegn" src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/Paragraf.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.11.2022 23:00:00
Anbod på blåreseptmedisinar gir fleire tilgang på kolesterollegemiddelhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/anbod-pa-blareseptmedisinar-gir-fleire-tilgang-pa-kolesterolmedisinarAnbod på blåreseptmedisinar gir fleire tilgang på kolesterollegemiddelTorsdag 11. november arrangerte Sjukehusinnkjøp HF seminar om PCSK9-hemmere etter første anbodskonkurranse på legemiddel på blåresept.25.11.2022 11:29:04
Internasjonalt samarbeid skal understøtte tilgang til nye legemiddelhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/internasjonalt-samarbeid-skal-understotte-tilgang-til-nye-legemiddelInternasjonalt samarbeid skal understøtte tilgang til nye legemiddelSjukehusinnkjøp HF og ei rekke liknande organisasjonar frå Europa og Canada har som mål å samarbeide og dele erfaringar kring forhandlingar om nye legemiddel for å sikre pasientane tilgang. <img alt="Verdenskart av piller" src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/world-g569057e08_1280.png" style="BORDER:0px solid;" />25.11.2022 09:07:53
Samarbeid om første nasjonale kategoriplan for MFVhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/samarbeid-om-forste-nasjonale-kategoriplan-for-mfvSamarbeid om første nasjonale kategoriplan for MFVTotalt 13 leverandørar og bransjeorganisasjonen Melanor deltok da Sjukehusinnkjøp gjennomførte marknadsdialog i forbindelse med utvikling av den første nasjonale kategoriplanen for medisinske forbruksvarer (MFV). <img alt="En rekke deltakarar sit i ein konferansesal." src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/Bilde2-red.jpg" style="BORDER:0px solid;" />02.11.2022 11:18:19
Onkologianbud tildeleshttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/onkologianbud-tildelesOnkologianbud tildeles– Hensynet til pasientene har vært førende for vår vurdering.10.10.2022 22:00:00
Europeisk pris for felles nordiske miljøkriterierhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/europeisk-pris-for-felles-nordiske-miljokriterierEuropeisk pris for felles nordiske miljøkriterierIsland, Norge og Danmark mottok 20. september 2022 en ny europeisk pris for vår første felles nordiske anbud på legemidler hvor også miljø ble vektlagt som evalueringskriterium.21.09.2022 11:20:47
Sykehusinnkjøp har utarbeidet nytt avtaleverk for gen- og celleterapierhttps://sykehusinnkjop.no/sykehusinnkjop-har-utarbeidet-nytt-avtaleverk-for-gen-og-celleterapierSykehusinnkjøp har utarbeidet nytt avtaleverk for gen- og celleterapierBeslutningsforum tok 20. juni stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier.  21.06.2022 09:03:01
Miljøseier i KOFAhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/miljoseier-i-kofaMiljøseier i KOFASykehusinnkjøp brøt ikke anskaffelsesregelverket med å vekte miljøkriterier høyt, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser fast.07.06.2022 08:52:08
Vikarbyrå etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjonhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/vikarbyra-etterbetaler-forskjell-i-beregning-av-overtidskompensasjonVikarbyrå etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjonPOWERCARE A/S etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjon for sykepleiervikarer som har arbeidet på norske sykehus. Utbetalingene gjennomføres i uke 22. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/nyheter/Helsevikar.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.06.2022 08:07:19
Tettere nordisk samarbeid om legemidlerhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/tettere-nordisk-samarbeid-om-legemidlerTettere nordisk samarbeid om legemidlerDe nordiske landene er nå i ferd med å videreutvikle en felles strategi for hvordan man i fellesskap kan sikre tilgangen på legemidler til de fem landene. 30.05.2022 07:23:01
The Nordic countries are moving closer collaborationhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/the-nordic-countries-are-moving-closer-collaborationThe Nordic countries are moving closer collaborationThe Nordic countries are putting the finishing touches to a joint strategy for how they can together help secure supplies of hospital pharmaceuticals for the five countries. 30.05.2022 07:20:48
Inviterer til å utvikle miljøvennlige ambulansebåterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/inviterer-til-a-utvikle-miljovennlige-ambulansebaterInviterer til å utvikle miljøvennlige ambulansebåterFor å redusere utslipp vil Helgelandssykehuset HF vurdere muligheten for utslippsfrie ambulansebåter, og ønsker industri og forsking med på laget.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Ambulansebåt.png" style="BORDER:0px solid;" />18.05.2022 06:54:49
Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrosehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/enige-om-kaftrio-innforer-legemidler-for-pasienter-med-cystisk-fibroseEnige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibroseBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Sykehusinnkjøp HF har bidratt i arbeidet med en prisavtale. 25.04.2022 09:59:14
Kontrakt på akutt tolkebehov oppsagthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/kontrakt-pa-akutt-tolkebehov-oppsagtKontrakt på akutt tolkebehov oppsagtDet er avdekket brudd på en av helseforetakenes rammeavtaler på tolketjenester. Bruddet gjelder rammeavtalens bestemmelser om timelønn for tolker. Derfor sies nå avtalen opp. 25.04.2022 08:20:55
Sykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innleder samarbeidhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-hf-og-forsvarets-logistikkorganisasjon-flo-innleder-samarbeidSykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innleder samarbeidSamarbeidsavtalen ble undertegnet fredag 22. april 2022, og handler om anskaffelser av medisinsk utstyr og legemidler. 22.04.2022 07:08:25
De nordiske landene samarbeider om avanserte terapierhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/de-nordiske-landene-samarbeider-om-avanserte-terapierDe nordiske landene samarbeider om avanserte terapierDanmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling. 01.04.2022 09:00:41
Anskaffelse av legemiddel for MS gir tilbud med over 90% lavere prishttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/anskaffelse-av-legemiddel-for-ms-gir-tilbud-med-over-90-lavere-prisAnskaffelse av legemiddel for MS gir tilbud med over 90% lavere prisMarkedseksklusiviteten for Gilenya® har utløpt. Sykehusinnkjøp HF har ved ny anskaffelse fått inn tilbud på generiske alternativ med over 90 % lavere pris.29.03.2022 11:47:23
Nytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/nytt-samarbeid-om-menneskerettigheter-i-milliardkontrakterNytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakterOslo kommune, DFØ v/Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF har inngått en samarbeidsavtale om å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i anskaffelser av blant annet IKT-utstyr.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sider/Nytt-samarbeid-om-menneskerettigheter-i-milliardkontrakter/Samarbeid.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.03.2022 13:44:07
Webinar om etiske innkjøp innen IKThttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/webinar-om-etiske-innkjop-innen-iktWebinar om etiske innkjøp innen IKTOslo kommune, Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF arrangerte torsdag 17.februar et webinar for å sette søkelys på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden innen IKT. Rundt 50 deltagere deltok på webinaret. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Samarbeid%20hvit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.02.2022 09:45:26

Fant du det du lette etter?