Nyheter

Her finner du en oversikt over alle nyhetssakene som er publisert på Sykehusinnkjøp sine nettsider.

Meld deg på Sykehusinnkjøp sitt nyhetsbrev 

Slik håndterte Sykehusinnkjøp covid-19-henvendelsenehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/slik-handterte-sykehusinnkjop-covid-19-henvendelseneSlik håndterte Sykehusinnkjøp covid-19-henvendelseneÅ finne de riktige leverandørene blant over 5800 henvendelser var en viktig suksessfaktor for å lykkes med å skaffe nok smittevernutstyr i forbindelse med covid-19-utbruddet. Her kan du lese om hvordan det skjedde. <img alt="" src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/100%20000%20åndedrettsvern.jpg" style="BORDER:0px solid;" />16.07.2020 07:44:28
G Travels oppbud påvirker ikke pasient- eller tjenestereiserhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/g-travels-oppbud-pavirker-ikke-pasient-eller-tjenestereiserG Travels oppbud påvirker ikke pasient- eller tjenestereiserReisebyrået G Travel Norge AS har i dag meldt oppbud, men tjenestene til spesialisthelsetjenesten ivaretas.03.07.2020 12:57:11
Nytt rammeverk for prisavtalerhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/nytt-rammeverk-for-prisavtalerNytt rammeverk for prisavtalerBeslutningsforum for nye metoder har besluttet at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler. 24.06.2020 08:17:02
Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidlerhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/retningslinjer-for-innforing-av-nye-indikasjoner-og-nye-legemidlerRetningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler22. juni 2020 besluttet Beslutningsforum nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser. 24.06.2020 07:15:48
Ny ambulansebilavtale inngåtthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/ny-ambulansebilavtale-inngattNy ambulansebilavtale inngåttNå er det også i kategorien ambulanse over 3500 kilo, med firhjulstrekk, inngått avtale.27.05.2020 10:44:41
De nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapihttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/de-nordiske-landene-inviterer-til-felles-forhandling-for-genterapiDe nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapiGenterapien Zynteglo blir det første legemiddelet, hvor det inviteres til felles forhandling mellom de nordiske landene. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.19.05.2020 10:00:00
Status for norsk produksjon av åndedrettsvernhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/status-for-norsk-produksjon-av-andedrettsvernStatus for norsk produksjon av åndedrettsvernÅtte leverandører inviteres til videre deltakelse i hasteanskaffelse.11.05.2020 09:37:19
Anskaffelse - produksjon av åndedrettsvernhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/anskaffelse-produksjon-av-andedrettsvernAnskaffelse - produksjon av åndedrettsvernSykehusinnkjøp skal gjennomføre en innovativ anskaffelse av åndedrettsvern. Nå inviteres industrien til å delta.  16.04.2020 07:07:58
Sykehusinnkjøp HF har ingen generell godkjenningsordning for smittevernutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-hf-har-ingen-generell-godkjenningsordning-for-smittevernutstyrSykehusinnkjøp HF har ingen generell godkjenningsordning for smittevernutstyrSelskaper hevder Sykehusinnkjøp HF har godkjent smittevernutstyr de tilbyr ulike kunder. Dette stemmer ikke. 14.04.2020 09:10:24
Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norgehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/ny-forsendelse-med-smittevernutstyr-til-norgeNy forsendelse med smittevernutstyr til NorgeFredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og Utenriksdeparte...29.03.2020 19:39:24
Helseforetakenes MS-seminar avlyseshttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/helseforetakenes-ms-seminar-avlysesHelseforetakenes MS-seminar avlysesSeminaret avlyses på grunn av situasjonen rundt Covid-19-pandemien. 24.03.2020 13:58:48
Fordeling av smittevernutstyrhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/fordeling-av-smittevernutstyrFordeling av smittevernutstyrHer kan du lese mer om den nasjonal ordningen for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak. 24.03.2020 13:10:09
Ofte stilte spørsmål i forbindelse med covid-19https://sykehusinnkjop.no/nyheter/ofte-stilte-sporsmal-i-forbindelse-med-covid-19Ofte stilte spørsmål i forbindelse med covid-19Sykehusinnkjøp HF mottar mange  henvendelser i forbindelse med arbeidet vi nå gjør, under det pågående virusutbruddet. Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene. 20.03.2020 12:50:43
Dette gjelder ved avbestilling av tjenestereiserhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/dette-gjelder-ved-avbestilling-av-tjenestereiserDette gjelder ved avbestilling av tjenestereiserMange må avbestille tjenestereiser i forbindelse med covid 19-utbruddet. Dette gjelder dersom du skal avbestille en reise. 13.03.2020 13:56:58
Digitalt dialogmøte med Norway Health Techhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/digitalt-dialogmote-med-norway-health-techDigitalt dialogmøte med Norway Health TechMandag mellom 12.00 og 13.30 møter inviterer Sykehusinnkjøp og Norway Health Tech til et digitalt dialogmøte med helseindustrien i Norge. 13.03.2020 11:51:46
Skjema for leverandørhenvendelser rundt covid-19https://sykehusinnkjop.no/nyheter/skjema-for-leverandorhenvendelser-rundt-covid-19Skjema for leverandørhenvendelser rundt covid-19Alle leverandører bes fylle ut et digitalt skjema.06.03.2020 08:21:44
Sykehusinnkjøp bidrar i IKT-prosjekterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-bidrar-i-ikt-prosjekterSykehusinnkjøp bidrar i IKT-prosjekterNår Helse Nord IKT og Sykehuspartner samarbeider om store it-prosjekter, bidrar Sykehusinnkjøp med prosjektledelse. 05.03.2020 13:42:32
Informasjon om vikarberedskap i forbindelse med covid-19https://sykehusinnkjop.no/nyheter/informasjon-om-vikarberedskap-i-forbindelse-med-covid-19Informasjon om vikarberedskap i forbindelse med covid-19I forbindelse med utbruddet av covid-19-viruset, ønsker vi å informere om beredskapssituasjonen for helseforetakene i forbindelse av innleie av helsepersonellvikarer. 05.03.2020 08:00:08
Båtambulanseoppdrag i Ryfylkebassenget tildelthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/batambulanseoppdrag-i-ryfylkebassenget-tildeltBåtambulanseoppdrag i Ryfylkebassenget tildeltRødne Ambulanse AS er tildelt kontrakten for ambulansebåtdriften i Ryfylkebassenget for perioden 2. mai 2021 til 1. mai 2027.26.02.2020 07:46:25
Divisjon legemidler gjennomfører innspillsrundehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/divisjon-legemidler-gjennomforer-innspillsrundeDivisjon legemidler gjennomfører innspillsrundeSykehusinnkjøp har utarbeidet en rapport som vurderer dagens løsning når det gjelder anskaffelser og hvordan innføre nye legemidler og indikasjoner. 25.02.2020 09:00:00

Fant du det du lette etter?