Nyheter

Her finner du en oversikt over alle nyhetssakene som er publisert på Sykehusinnkjøp sine nettsider.

Meld deg på Sykehusinnkjøp sitt nyhetsbrev 

Inviterer til å utvikle miljøvennlige ambulansebåterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/inviterer-til-a-utvikle-miljovennlige-ambulansebaterInviterer til å utvikle miljøvennlige ambulansebåterFor å redusere utslipp vil Helgelandssykehuset HF vurdere muligheten for utslippsfrie ambulansebåter, og ønsker industri og forsking med på laget.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Ambulansebåt.png" style="BORDER:0px solid;" />18.05.2022 06:54:49
Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrosehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/enige-om-kaftrio-innforer-legemidler-for-pasienter-med-cystisk-fibroseEnige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibroseBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Sykehusinnkjøp HF har bidratt i arbeidet med en prisavtale. 25.04.2022 09:59:14
Kontrakt på akutt tolkebehov oppsagthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/kontrakt-pa-akutt-tolkebehov-oppsagtKontrakt på akutt tolkebehov oppsagtDet er avdekket brudd på en av helseforetakenes rammeavtaler på tolketjenester. Bruddet gjelder rammeavtalens bestemmelser om timelønn for tolker. Derfor sies nå avtalen opp. 25.04.2022 08:20:55
Sykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innleder samarbeidhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-hf-og-forsvarets-logistikkorganisasjon-flo-innleder-samarbeidSykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innleder samarbeidSamarbeidsavtalen ble undertegnet fredag 22. april 2022, og handler om anskaffelser av medisinsk utstyr og legemidler. 22.04.2022 07:08:25
De nordiske landene samarbeider om avanserte terapierhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/de-nordiske-landene-samarbeider-om-avanserte-terapierDe nordiske landene samarbeider om avanserte terapierDanmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling. 01.04.2022 09:00:41
Anskaffelse av legemiddel for MS gir tilbud med over 90% lavere prishttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/anskaffelse-av-legemiddel-for-ms-gir-tilbud-med-over-90-lavere-prisAnskaffelse av legemiddel for MS gir tilbud med over 90% lavere prisMarkedseksklusiviteten for Gilenya® har utløpt. Sykehusinnkjøp HF har ved ny anskaffelse fått inn tilbud på generiske alternativ med over 90 % lavere pris.29.03.2022 11:47:23
Nytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/nytt-samarbeid-om-menneskerettigheter-i-milliardkontrakterNytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakterOslo kommune, DFØ v/Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF har inngått en samarbeidsavtale om å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i anskaffelser av blant annet IKT-utstyr.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sider/Nytt-samarbeid-om-menneskerettigheter-i-milliardkontrakter/Samarbeid.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.03.2022 13:44:07
Webinar om etiske innkjøp innen IKThttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/webinar-om-etiske-innkjop-innen-iktWebinar om etiske innkjøp innen IKTOslo kommune, Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF arrangerte torsdag 17.februar et webinar for å sette søkelys på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden innen IKT. Rundt 50 deltagere deltok på webinaret. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Samarbeid%20hvit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.02.2022 09:45:26
Erfaringer med miljøkrav i legemiddelanskaffelserhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/erfaringer-med-miljokrav-i-legemiddelanskaffelserErfaringer med miljøkrav i legemiddelanskaffelserEn ny rapport fra Sykehusinnkjøp HF vurderer effekt og fremtid for miljøkrav i anskaffelser av legemidler.16.02.2022 11:07:24
Vikarbyrå får opphevet suspensjonen sin betingethttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/vikarbyra-far-opphevet-suspensjonen-sin-betingetVikarbyrå får opphevet suspensjonen sin betingetPowercare A/S har levert en plan for å bedre rutinene sine etter et nylig kontraktsbrudd, og får dermed igjen levere vikarer til norske sykehus. 10.02.2022 13:14:51
Nye fjes på plass i ledelsen i Sykehusinnkjøp HFhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/nye-fjes-pa-plass-i-ledelsen-i-sykehusinnkjop-hfNye fjes på plass i ledelsen i Sykehusinnkjøp HFTommy Juhl Nielsen fortsetter som divisjonsdirektør for legemidler, nå i fast stilling. I tillegg er Geir Arne Eriksen på plass som ny direktør for økonomi og virksomhetsstyring. 08.02.2022 09:27:58
Forsking støtter den norske anbudsmodellen for legemidlerhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/forsking-stotter-den-norske-anbudsmodellen-for-legemidlerForsking støtter den norske anbudsmodellen for legemidlerEn ny studie viser at anbud på legemidler mot kronisk leddgikt gir besparelser uten at pasientenes helse blir dårligere.07.02.2022 11:25:36
Det andre felles nordiske anbudet på legemidler er avsluttethttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/det-andre-felles-nordiske-anbudet-pa-legemidler-er-avsluttetDet andre felles nordiske anbudet på legemidler er avsluttetNorge, Danmark og Island har nå fullført den andre felles nordiske anskaffelsen av legemidler. For første gang stilles det også miljøkrav i anskaffelsen.27.01.2022 07:50:00
Second joint Nordic tendering procedure for medicines completedhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/second-joint-nordic-tendering-procedure-for-medicines-completedSecond joint Nordic tendering procedure for medicines completedTogether with Norway and Iceland, we have now completed our second joint Nordic tendering procedure for medicines. This is the first time that Iceland joined in the agreements, and environmental requirements were part of the criteria.27.01.2022 07:49:00
Norske sykehus har spart 290 millioner på strøm i 2021https://sykehusinnkjop.no/nyheter/norske-sykehus-har-spart-290-millioner-pa-strom-i-2021Norske sykehus har spart 290 millioner på strøm i 20212021 ble et år med uvanlig høye markedspriser på strøm. Som et resultat av helseforetakenes strategi for prissikring har sykehusene i Norge derimot unngått store kostnadsøkninger.17.01.2022 12:16:28
Inngår samarbeidsavtale om anskaffelse av legemidler på blåresepthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-skal-anskaffe-legemidler-pa-blareseptInngår samarbeidsavtale om anskaffelse av legemidler på blåreseptAvtalen inngås mellom Legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet. Det vil i første omgang gjøres en pilotanskaffelse av kolesterolsenkende legemidler.10.01.2022 13:07:23
Slik jobbet Sykehusinnkjøp for å sikre vikarer under pandemienhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/slik-jobbet-sykehusinnkjop-for-a-sikre-vikarer-under-pandemienSlik jobbet Sykehusinnkjøp for å sikre vikarer under pandemienDa grensene stengte under pandemien måtte det jobbes på høygir for å sikre at vikarene fikk komme til sykehusene. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Vikar-team.jpg?RenditionID=5" style="BORDER:0px solid;" />12.11.2021 08:27:41
Kan spare over 350 millioner på ny legemiddelavtalehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/kan-spare-minst-350-millioner-pa-ny-legemiddelavtaleKan spare over 350 millioner på ny legemiddelavtaleMed patentet på vei ut på virkestoffet lenalidomid, har Sykehusinnkjøp jobbet raskt med å få en ny og bedre avtale på plass. Det kan de norske helseforetakene spare betydelige beløp på. 01.11.2021 19:27:15
Pipelinemøter 2022https://sykehusinnkjop.no/nyheter/pipelinemoter-2022Pipelinemøter 2022Datoer for pipelinemøter i 2022 er nå satt.21.10.2021 08:21:10
Sykehusinnkjøp HF har ansatt ny administrerende direktørhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-hf-har-ansatt-ny-administrerende-direktorSykehusinnkjøp HF har ansatt ny administrerende direktørBente Hayes ansettes som ny administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. 14.10.2021 08:07:35

Fant du det du lette etter?