Nyheter

Her finner du en oversikt over alle nyhetssakene som er publisert på Sykehusinnkjøp sine nettsider.

Meld deg på Sykehusinnkjøp sitt nyhetsbrev 

Opptak fra Leverandørseminar 2023https://sykehusinnkjop.no/nyheter/opptak-fra-leverandorseminar-2023Opptak fra Leverandørseminar 202316. mars holdt Sykehusinnkjøp HFs divisjon legemidler sitt årlige leverandørseminar. Her kan du se foretakets interne forelesere i opptak.23.03.2023 21:04:26
Stort løft for MTU-anskaffelser i Sør-Østhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/stort-loft-for-mtu-anskaffelser-i-sor-ostStort løft for MTU-anskaffelser i Sør-ØstAlle anskaffelser av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) til helseforetakene i Helse Sør-Øst skal fremover gå gjennom Sykehusinnkjøp, og MTU-tjenestene til helseforetakene skal bli bedre.  08.03.2023 08:30:22
Satser på digital hjemmeoppfølginghttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/satser-pa-digital-hjemmeoppfolgingSatser på digital hjemmeoppfølgingNy avtale på digitale hjelpemidler kan skape bedre pasienttilbud og bærekraft.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Digital%20hjemmeoppfølging.jpg" style="BORDER:0px solid;" />22.02.2023 09:08:09
Store forbedringer hos hanskefabrikker i Malaysia – norsk påvirkning nytterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/store-forbedringer-hos-hanskefabrikker-i-malaysia-norsk-pavirkning-nytterStore forbedringer hos hanskefabrikker i Malaysia – norsk påvirkning nytterDet nytter å jobbe med krav til etisk handel. Nå har bransjen betalt erstatning til arbeidere i produksjonen av undersøkelseshansker og jobber med flere forbedringer. 21.02.2023 13:42:45
Oppdragsdokument for 2023 klarthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/oppdragsdokument-for-2023-klartOppdragsdokument for 2023 klartDei regionale helseføretaka har levert sin bestilling til Sjukehusinnkjøp HF for 2023.16.02.2023 10:01:14
Årleg melding 2022 leverthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/arleg-melding-2022-levertÅrleg melding 2022 levertSjukehusinnkjøp har levert den årlege rapporteringa på oppdragsdokumentet til dei fire regionale helseføretaka. <img alt="Administerende direktør Bente Hayes står ved et bord med en PC." src="/PublishingImages/Nyheter/Bente%20Hayes-web.jpg" style="BORDER:0px solid;" />14.02.2023 09:32:15
Dette er kategoriprogrammethttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/dette-er-kategoriprogrammetDette er kategoriprogrammetSykehusinnkjøp er nå i gang med å lage kategoriplaner innen flere kategorier. Her kan du lese mer om hva dette arbeidet betyr. <img alt="Håvard Ness, fungerende programleder for kategoriprogrammet i Sykehusinnkjøp. Portrettfoto." src="/PublishingImages/Nyheter/HN.jpg" style="BORDER:0px solid;" />10.02.2023 12:42:04
Sykehusinnkjøps arbeid fremhevet i ny studiehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjops-arbeid-fremhevet-i-ny-studieSykehusinnkjøps arbeid fremhevet i ny studieEU-kommisjonen har lagt fram en ny studie om beste praksis innen offentlige anskaffelser av legemidler. Sykehusinnkjøp  opptrer på de fleste punkter i tråd med eksemplene studien identifiserer som beste praksis. <img alt="" src="/PublishingImages/Nyheter/Erik%20Sagdahl.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.02.2023 13:09:09
Iselin Dahlen Syversen tildelt Harkness Fellowship-stipendhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/iselin-dahlen-syversen-tildelt-harkness-fellowship-stipendIselin Dahlen Syversen tildelt Harkness Fellowship-stipendLeder for avdeling Nye Metoder Iselin Dahlen Syversen er tildelt det amerikanske Harkness Fellowship-stipendet for 2023-2024. <img alt="" src="/PublishingImages/Ansatte/Iselin_DS_promobilde_facebook.jpg" style="BORDER:0px solid;" />06.02.2023 06:57:03
Nye metoder 2022: Rekordmange nye metoder innførthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/nye-metoder-2022-rekordmange-nye-metoder-innfortNye metoder 2022: Rekordmange nye metoder innførtI 2022 har Beslutningsforum innført 100 nye metoder, mens 38 ikke ble innført. Aldri før har det blitt innført så mange nye metoder i sykehusene i Norge eller gjort flere metodevurderinger. Samtidig har tiden Sykehusinnkjøp bruker på forhan...11.01.2023 08:30:00
Pipelinemøter 2023https://sykehusinnkjop.no/nyheter/pipelinemoter-2023Pipelinemøter 2023Datoer for pipelinemøter i 2023 er nå satt. <img alt="Pakker med tabletter/medisin" src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/christine-sandu-jwWtZrm67VI-unsplash.jpg" style="BORDER:0px solid;" />07.12.2022 10:41:46
Alle avtalar på kreftlegemiddel vert no signertehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/alle-avtalar-pa-kreftlegemiddel-vert-no-signerteAlle avtalar på kreftlegemiddel vert no signerteSør-Rogaland tingrett ga Sjukehusinnkjøp HF medhald, og nye avtalar sikrar tilgang på viktige kreftlegemiddel i Noreg. <img alt="Illustrasjonsbilde: paragraftegn" src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/Paragraf.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.11.2022 23:00:00
Internasjonalt samarbeid skal understøtte tilgang til nye legemiddelhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/internasjonalt-samarbeid-skal-understotte-tilgang-til-nye-legemiddelInternasjonalt samarbeid skal understøtte tilgang til nye legemiddelSjukehusinnkjøp HF og ei rekke liknande organisasjonar frå Europa og Canada har som mål å samarbeide og dele erfaringar kring forhandlingar om nye legemiddel for å sikre pasientane tilgang. <img alt="Verdenskart av piller" src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/world-g569057e08_1280.png" style="BORDER:0px solid;" />25.11.2022 09:07:53
Anbod på blåreseptmedisinar gir fleire tilgang på kolesterollegemiddelhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/anbod-pa-blareseptmedisinar-gir-fleire-tilgang-pa-kolesterolmedisinarAnbod på blåreseptmedisinar gir fleire tilgang på kolesterollegemiddelTorsdag 11. november arrangerte Sjukehusinnkjøp HF seminar om PCSK9-hemmere etter første anbodskonkurranse på legemiddel på blåresept.24.11.2022 23:00:00
Samarbeid om første nasjonale kategoriplan for MFVhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/samarbeid-om-forste-nasjonale-kategoriplan-for-mfvSamarbeid om første nasjonale kategoriplan for MFVTotalt 13 leverandørar og bransjeorganisasjonen Melanor deltok da Sjukehusinnkjøp gjennomførte marknadsdialog i forbindelse med utvikling av den første nasjonale kategoriplanen for medisinske forbruksvarer (MFV). <img alt="En rekke deltakarar sit i ein konferansesal." src="/PublishingImages/Illustrasjonsbilder/Bilde2-red.jpg" style="BORDER:0px solid;" />01.11.2022 23:00:00
Onkologianbud tildeleshttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/onkologianbud-tildelesOnkologianbud tildeles– Hensynet til pasientene har vært førende for vår vurdering.10.10.2022 22:00:00
Europeisk pris for felles nordiske miljøkriterierhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/europeisk-pris-for-felles-nordiske-miljokriterierEuropeisk pris for felles nordiske miljøkriterierIsland, Norge og Danmark mottok 20. september 2022 en ny europeisk pris for vår første felles nordiske anbud på legemidler hvor også miljø ble vektlagt som evalueringskriterium.21.09.2022 11:20:47
Sykehusinnkjøp har utarbeidet nytt avtaleverk for gen- og celleterapierhttps://sykehusinnkjop.no/sykehusinnkjop-har-utarbeidet-nytt-avtaleverk-for-gen-og-celleterapierSykehusinnkjøp har utarbeidet nytt avtaleverk for gen- og celleterapierBeslutningsforum tok 20. juni stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier.  21.06.2022 09:03:01
Miljøseier i KOFAhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/miljoseier-i-kofaMiljøseier i KOFASykehusinnkjøp brøt ikke anskaffelsesregelverket med å vekte miljøkriterier høyt, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser fast.07.06.2022 08:52:08
Vikarbyrå etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjonhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/vikarbyra-etterbetaler-forskjell-i-beregning-av-overtidskompensasjonVikarbyrå etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjonPOWERCARE A/S etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjon for sykepleiervikarer som har arbeidet på norske sykehus. Utbetalingene gjennomføres i uke 22. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/nyheter/Helsevikar.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.06.2022 08:07:19

Fant du det du lette etter?