Nyheter

Her finner du en oversikt over alle nyhetssakene som er publisert på Sykehusinnkjøp sine nettsider.

Meld deg på Sykehusinnkjøp sitt nyhetsbrev 

Sykehusinnkjøp har utarbeidet nytt avtaleverk for gen- og celleterapierhttps://sykehusinnkjop.no/sykehusinnkjop-har-utarbeidet-nytt-avtaleverk-for-gen-og-celleterapierSykehusinnkjøp har utarbeidet nytt avtaleverk for gen- og celleterapierBeslutningsforum tok 20. juni stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier.  21.06.2022 09:03:01
Miljøseier i KOFAhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/miljoseier-i-kofaMiljøseier i KOFASykehusinnkjøp brøt ikke anskaffelsesregelverket med å vekte miljøkriterier høyt, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser fast.07.06.2022 08:52:08
Vikarbyrå etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjonhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/vikarbyra-etterbetaler-forskjell-i-beregning-av-overtidskompensasjonVikarbyrå etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjonPOWERCARE A/S etterbetaler forskjell i beregning av overtidskompensasjon for sykepleiervikarer som har arbeidet på norske sykehus. Utbetalingene gjennomføres i uke 22. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/nyheter/Helsevikar.jpg" style="BORDER:0px solid;" />03.06.2022 08:07:19
Tettere nordisk samarbeid om legemidlerhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/tettere-nordisk-samarbeid-om-legemidlerTettere nordisk samarbeid om legemidlerDe nordiske landene er nå i ferd med å videreutvikle en felles strategi for hvordan man i fellesskap kan sikre tilgangen på legemidler til de fem landene. 30.05.2022 07:23:01
The Nordic countries are moving closer collaborationhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/the-nordic-countries-are-moving-closer-collaborationThe Nordic countries are moving closer collaborationThe Nordic countries are putting the finishing touches to a joint strategy for how they can together help secure supplies of hospital pharmaceuticals for the five countries. 30.05.2022 07:20:48
Inviterer til å utvikle miljøvennlige ambulansebåterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/inviterer-til-a-utvikle-miljovennlige-ambulansebaterInviterer til å utvikle miljøvennlige ambulansebåterFor å redusere utslipp vil Helgelandssykehuset HF vurdere muligheten for utslippsfrie ambulansebåter, og ønsker industri og forsking med på laget.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Ambulansebåt.png" style="BORDER:0px solid;" />18.05.2022 06:54:49
Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrosehttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/enige-om-kaftrio-innforer-legemidler-for-pasienter-med-cystisk-fibroseEnige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibroseBeslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Sykehusinnkjøp HF har bidratt i arbeidet med en prisavtale. 25.04.2022 09:59:14
Kontrakt på akutt tolkebehov oppsagthttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/kontrakt-pa-akutt-tolkebehov-oppsagtKontrakt på akutt tolkebehov oppsagtDet er avdekket brudd på en av helseforetakenes rammeavtaler på tolketjenester. Bruddet gjelder rammeavtalens bestemmelser om timelønn for tolker. Derfor sies nå avtalen opp. 25.04.2022 08:20:55
Sykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innleder samarbeidhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-hf-og-forsvarets-logistikkorganisasjon-flo-innleder-samarbeidSykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innleder samarbeidSamarbeidsavtalen ble undertegnet fredag 22. april 2022, og handler om anskaffelser av medisinsk utstyr og legemidler. 22.04.2022 07:08:25
De nordiske landene samarbeider om avanserte terapierhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/de-nordiske-landene-samarbeider-om-avanserte-terapierDe nordiske landene samarbeider om avanserte terapierDanmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling. 01.04.2022 09:00:41
Anskaffelse av legemiddel for MS gir tilbud med over 90% lavere prishttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/anskaffelse-av-legemiddel-for-ms-gir-tilbud-med-over-90-lavere-prisAnskaffelse av legemiddel for MS gir tilbud med over 90% lavere prisMarkedseksklusiviteten for Gilenya® har utløpt. Sykehusinnkjøp HF har ved ny anskaffelse fått inn tilbud på generiske alternativ med over 90 % lavere pris.29.03.2022 11:47:23
Nytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakterhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/nytt-samarbeid-om-menneskerettigheter-i-milliardkontrakterNytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakterOslo kommune, DFØ v/Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF har inngått en samarbeidsavtale om å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i anskaffelser av blant annet IKT-utstyr.<img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Sider/Nytt-samarbeid-om-menneskerettigheter-i-milliardkontrakter/Samarbeid.jpg" style="BORDER:0px solid;" />15.03.2022 13:44:07
Webinar om etiske innkjøp innen IKThttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/webinar-om-etiske-innkjop-innen-iktWebinar om etiske innkjøp innen IKTOslo kommune, Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF arrangerte torsdag 17.februar et webinar for å sette søkelys på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden innen IKT. Rundt 50 deltagere deltok på webinaret. <img alt="" src="/seksjon/nyheter/PublishingImages/Samarbeid%20hvit.jpg" style="BORDER:0px solid;" />24.02.2022 09:45:26
Erfaringer med miljøkrav i legemiddelanskaffelserhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/erfaringer-med-miljokrav-i-legemiddelanskaffelserErfaringer med miljøkrav i legemiddelanskaffelserEn ny rapport fra Sykehusinnkjøp HF vurderer effekt og fremtid for miljøkrav i anskaffelser av legemidler.16.02.2022 11:07:24
Vikarbyrå får opphevet suspensjonen sin betingethttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/vikarbyra-far-opphevet-suspensjonen-sin-betingetVikarbyrå får opphevet suspensjonen sin betingetPowercare A/S har levert en plan for å bedre rutinene sine etter et nylig kontraktsbrudd, og får dermed igjen levere vikarer til norske sykehus. 10.02.2022 13:14:51
Nye fjes på plass i ledelsen i Sykehusinnkjøp HFhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/nye-fjes-pa-plass-i-ledelsen-i-sykehusinnkjop-hfNye fjes på plass i ledelsen i Sykehusinnkjøp HFTommy Juhl Nielsen fortsetter som divisjonsdirektør for legemidler, nå i fast stilling. I tillegg er Geir Arne Eriksen på plass som ny direktør for økonomi og virksomhetsstyring. 08.02.2022 09:27:58
Forsking støtter den norske anbudsmodellen for legemidlerhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/forsking-stotter-den-norske-anbudsmodellen-for-legemidlerForsking støtter den norske anbudsmodellen for legemidlerEn ny studie viser at anbud på legemidler mot kronisk leddgikt gir besparelser uten at pasientenes helse blir dårligere.07.02.2022 11:25:36
Det andre felles nordiske anbudet på legemidler er avsluttethttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/det-andre-felles-nordiske-anbudet-pa-legemidler-er-avsluttetDet andre felles nordiske anbudet på legemidler er avsluttetNorge, Danmark og Island har nå fullført den andre felles nordiske anskaffelsen av legemidler. For første gang stilles det også miljøkrav i anskaffelsen.27.01.2022 07:50:00
Second joint Nordic tendering procedure for medicines completedhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/second-joint-nordic-tendering-procedure-for-medicines-completedSecond joint Nordic tendering procedure for medicines completedTogether with Norway and Iceland, we have now completed our second joint Nordic tendering procedure for medicines. This is the first time that Iceland joined in the agreements, and environmental requirements were part of the criteria.27.01.2022 07:49:00
Norske sykehus har spart 290 millioner på strøm i 2021https://sykehusinnkjop.no/nyheter/norske-sykehus-har-spart-290-millioner-pa-strom-i-2021Norske sykehus har spart 290 millioner på strøm i 20212021 ble et år med uvanlig høye markedspriser på strøm. Som et resultat av helseforetakenes strategi for prissikring har sykehusene i Norge derimot unngått store kostnadsøkninger.17.01.2022 12:16:28

Fant du det du lette etter?