Administrerende direktør slutter i Sykehusinnkjøp

Kjetil M. Istad fratrer som administrerende direktør.

I samråd med styret vil Kjetil Istad fratre som administrerende direktør 7. februar.

– Sykehusinnkjøp HF har rukket å bli 5 år, og jeg er takknemlig og stolt for at jeg har fått lede foretaket fra starten av, gjennom virksomhetsoverdragelser, oppbygning, og det viktige arbeidet vi har gjort gjennom pandemien. Jeg opplever at Sykehusinnkjøp HF nå er en etablert og respektert aktør, som virkelig har vist sin styrke gjennom året som har gått. Det er fortsatt stort utviklingspotensial igjen i foretaket, men det er riktig at andre leder foretaket i de neste fasene Sykehusinnkjøp nå skal inn i. Dette har jeg kommet fram til i samråd med styret, sier Istad.

Istad vil ha sin siste arbeidsdag som administrerende direktør 7. februar.

  Gjennom fem år har Sykehusinnkjøp vært gjennom etablering og utvikling som selskap. Nå sist gjennom covid-19 har Sykehusinnkjøp vist gode resultater. Jeg vil takke Kjetil for innsatsen han har lagt ned, sier styreleder Per Karlsen.

Frem til ny administrerende direktør er på plass, vil Bente Hayes bli konstituert i stillingen. Hayes starter som konstituert adm.dir. 8 februar.

Stillingen som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF vil bli kunngjort så snart som mulig.

Ved pressehenvendelser, kontakt styreleder Per Karlsen, tlf 415 33 806.