Ambulansebåtanskaffelsen i Vest-Finnmark avlyses og lyses ut på nytt

Sykehusinnkjøp HF har vurdert innspillene som er kommet tilknyttet anskaffelse av båtambulansetjenester i Vest-Finnmark. Anbudskonkurransen lyses ut på nytt.


Det ble gjennomført en tilbudskonferanse for potensielle tilbydere i Hammerfest 16. oktober 2018 og det kom flere innspill rundt enkelte av kravene som stilles i konkurransen. Sykehusinnkjøp HF har vurdert innspillene og gjør nå endringer i konkurransegrunnlaget.

Endringene som nå gjøres medfører at konkurransen må lyses ut på nytt.

- De endringene vi nå gjør er juridisk sett av en slik art at vi har vurdert det som mest hensiktsmessig at konkurransen lyses ut på nytt, sier Harald I. Johnsen, som er divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord. 

Den nye konkurransen vil lyses ut i løpet av kort tid. Inntil da begrenser lov om offentlige anskaffelser Sykehusinnkjøp HFs muligheter til å kommentere detaljer rundt endringene som er gjort i kravene.

Men i den reviderte versjonen av konkurransegrunnlaget vil blant annet følgende endringer gjøres:

  • Tekniske krav til ambulansefartøyet endres, slik at man i større grad sikrer at tjenesten tilpasses operasjonsområdets utfordringer.
  • Det tilrettelegges bedre for at tilbydere skal kunne tilby nybygde fartøy, noe som medfører økt konkurranse om oppdraget.

Avlysningen vil føre til en forsinkelse i anskaffelsesprosessen med omtrent fem til seks uker. Konkurransen vil bli lyst ut på nytt i løpet av kort tid.

- Vi beklager at avlysningen fører til en forsinkelse. Innspillene vi har fått har vært verdifulle, og endringene sikrer nå en bedre gjennomføring av anskaffelsesprosessen. Det viktigste for Sykehusinnkjøp HF er at befolkningen får en best mulig ambulansebåttjeneste, sier Johnsen.

For mediehenvendelser, ta kontakt med kommunikasjonsleder Aslak Ballari, aslak.ballari@sykehusinnkjop.no, telefon 977 17 173