Digitalt dialogmøte med Norway Health Tech

Mandag mellom 12.00 og 13.30 møter inviterer Sykehusinnkjøp og Norway Health Tech til et digitalt dialogmøte med helseindustrien i Norge. 

Sykehus og kommuner har et stort behov for utstyr i den krevende og ekstraordinære situasjonen man nå står ovenfor i forbindelse med utbruddet av covid-19, og dugnaden alle er bedt om å bidra til.

På det digitale allmøtet skal man diskutere hvordan denne utfordringen kan løses best mulig. 

Les mer på nettsidene til Norway Health Tech