Endelig i mål med omfattende avtale om vaskeritjenester for landets sykehus

– Vi regner med at dette vil føre til nettobesparelser på rundt 160 millioner kroner for hele kontraktsperioden for alle sykehus i Norge i sum, sier prosjektleder Vanjeet Chatwal.

TILFREDS: Sykehusinnkjøps kategorisjef for bygg- og eiendomsdrift i Divisjon nasjonale tjenester, Vanjeet Chatwal (arkivfoto).

– Det har vært en lang og tung anskaffelsesprosess, men nå er vi i mål, sier Sykehusinnkjøps Vanjeet Chatwal.

– Det er første gang helsenorge har koordinert dette i én felles anskaffelse på nasjonalt nivå. Dette er ikke noe vi gjør hver dag. Ikke i denne størrelsesorden, legger han til.

Vaskeritjenesteanskaffelsen for norske sykehus, som Chatwal er prosjektleder for, ble igangssatt vinteren 2017. Anskaffelsen har omfattet leie og vask av helsetekstiler som pasient- og flattøy, i tillegg til ansattestøy.

Den årlige vaskerikostnaden for sykehusene er beregnet til 262 millioner kroner for de deltakende kundene.

Fører til store besparelser

Anskaffelsen, som nå er munnet ut i en avtale, eller rettere sagt avtaler, dreier seg om totalt 11 delkontrakter med en samlet kontraktsverdi på rundt to milliarder kroner for hele kontraktsperioden.

– Vi regner med at dette vil føre til nettobesparelser på rundt 160 millioner kroner for hele kontraktsperioden for alle sykehus i Norge i sum, sier prosjektleder Chatwal, og utdyper:

– Vi har kjørt og administrert hele anskaffelsesprosessen fra A til Å for samtlige helseregioner. Vi har splittet opp avtalen alt etter som hvordan konkurransesituasjonen rundt i landet er.

Vil stimulere arbeidsplasser lokalt

Vanjeet Chatwal vil ikke legge skjul på at enkelte enheter i Norge vil få økte kostnader.

– Men vår jobb er å sørge for at helsenorge som helhet kommer bedre ut, altså på totalbesparelse, understreker Chatwal, og legger til:

– Det positive med prosessen var at vi ikke tildelte én nasjonal avtale, men vi brøt dette ned i lokale og regionale avtaler for å stimulere lokale arbeidsmarkeder. Det var en håndfull aktører som konkurrerte om kontraktene. Alle relevante aktører har hatt anledning å være med.