Endringer i Sykehusinnkjøp sitt styre

Sykehusinnkjøp HF har fått ny styreleder og nestleder.


Styreleder Steinar Marthinsen fra Helse Sør-Øst RHF forlater nå styret i Sykehusinnkjøp HF. Tidligere nestleder Per Karlsen fra Helse Vest RHF rykker nå opp, og overtar for Marthinsen som styreleder.

Dette ble klart i foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp, som ble avholdt i Oslo denne uka.

Styret i Sykehusinnkjøp består av representanter fra de fire regionale helseforetakene, i tillegg til ansatte-representanter. I det Steinar Marthinsen nå forlater styret kommer nå Nils Fredrik Wisløff inn som ny representant for Helse Sør-Øst RHF. Han erstatter også Per Karlsen som nestleder i styret.

De to øvrige styremedlemmene fra de regionale helseforetakene, Ingrid Gunnerød fra Helse Midt-Norge RHF og Ann Elisabeth Rødvei Helse Nord RHF, er reoppnevnt, og fortsetter dermed i styret.

5. juni avholdes det valg av nye ansatte-representanter til styret.