Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrose

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Sykehusinnkjøp HF har bidratt i arbeidet med en prisavtale. 

– Vi er veldig glade for at vi har kommet fram til en avtale med Vertex. Dette vil bety mye - først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere. Vi vet mange har ventet lenge på at denne behandlingen skal bli tilgjengelig, sier Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest. 
Avtalen gjelder alle behandlingene fra Vertex, såkalte CFTR-modulerende legemidler (se faktaboks).

Cystisk fibrose er en medfødt og arvelig sykdom som utvikler seg over mange år. Personer som lever med sykdommen opplever blant annet pustebesvær og infeksjoner i lungene. Kaftrio har vist seg å ha god effekt på å behandle årsakene til sykdommen, noe som er nytt sammenlignet med behandlingen som gis i den offentlige helsetjenesten i Norge i dag. 

Bærekraftig løs​​ning et​ter lang prosess

Beslutningsforum har hele tiden hatt som mål å kunne tilby denne behandlingen. Samtidig skal Nye metoder sørge for at innføring av nye legemidler ikke i for stor grad går utover andre pasientgrupper. Hvis man skulle innført disse legemidlene uten denne avtalen, hadde det tilsvart årlig driftsbudsjett til et lokalsykehus.

– Det har vært en krevende og langvarig prosess, der vi i utgangspunktet stod langt fra hverandre. Forhandlingene har likevel vært konstruktive. Og nå har vi endelig en løsning som sikrer tilgang til behandlingen på en bærekraftig måte, sier Bryne.

Sykehusinnkjøp u​​tarbeidet alte​​​rnativ avtale

Sykehusinnkjøp utarbeidet først en avtaleskisse, som det - etter videre forhandlinger med legemiddelselskapet - nå er enighet om. Det dreier seg om en alternativ avtale, som er innenfor rammeverket for slike avtaler. Avtalen skal ikke innebære noe merarbeid i klinikken og krever lite administrativ oppfølging.

– Innspill fra det kliniske miljøet har vært viktig for utforming av avtalen. Tilbakemeldinger fra klinikerne våre sier at denne behandlingen vil være aktuell for nær alle pasienter med cystisk fibrose, avslutter Bryne.

Avtalen innebærer at behandlingen er tilgjengelig for pasienter fra 1. juni 2022.​