Erik Sturla Kongshaug ansatt som divisjonsdirektør

Ansatt i Sykehusinnkjøps divisjon sør-øst, og tiltrer 6.januar 2020. 

– Vi har hatt mange gode kandidater å velge mellom, men er nå veldig fornøyd med å ha landet det vi mener er den aller beste. Erik Sturla Kongshaug har lang og relevant erfaring som vil komme oss til gode i Sykehusinnkjøp HF, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad.

ErikKongshaug.jpg

Erik Kongshaug, ny divisjonsdirektør i Sykehusinnkjøps divisjon sør-øst.

Kongshaug har tidligere innehatt stillingen som country manager/country director i Medtronic Norge AS. Han er 52 år, og har utdanningsbakgrunn fra befalskole, samt cand.scient, med hovedfag innen biomedisinsk instrumentering.

– Han har også ledererfaring med ansvar for å utvikle organisasjonen, og meget god innsikt i leverandørbransjen, sier Istad.

Erik Sturla Kongshaug har vært ansatt i Medtronic Norge AS siden 1995, og vil tiltre som divisjonsdirektør i sør-øst den 6.januar 2020.

Fra samme dato går konstituert divisjonsdirektør Bjørn Ove Caspersen tilbake til sin stilling som avdelingsleder for IKT og bygg/prosjekt. Kate-Mari Hagen har vært konstituert avdelingsleder i Caspersens sted.

– Jeg vil takke Bjørn Ove Caspersen og Kate-Mari Hagen som begge har gått inn i midlertidige stillinger siden i høst, i påvente av denne ansettesesprosessen. De har gjort en solid innsats, sier Istad.